INSTRUMEN BAND 1 TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 1) KOD EVIDEN : B1D4E1 (MENAMAKAN TUMBUHAN SEMULA JADI

)

1. Tandakan ( √ ) pada foto yang menunjukkan tumbuhan semula jadi.

2. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal anda. A B C D

3. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama hidupan liar yang terdapat di kawasan tempat tinggal anda. A B C D

INSTRUMEN BAND 1 TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 2) KOD EVIDEN : B1D4E1 (MENAMAKAN TUMBUHAN SEMULA JADI)

1. Namakan empat jenis hutan yang terdapat di Malaysia. A B C D

2. Namakan jenis hutan berdasarkan foto yang berikut.

INSTRUMEN BAND 1 TAJUK : HIDUPAN LIAR KOD EVIDEN : B1D4E2 (MENAMAKAN HIDUPAN LIAR)

Tandakan ( √ ) pada foto yang menunjukkan hidupan liar.

INSTRUMEN BAND 2 TAJUK : HIDUPAN LIAR KOD EVIDEN : B2D5E2 (MENYATAKAN JENIS HIDUPAN LIAR MENGIKUT HABITATNYA)

A

Suaikan gambar hidupan liar dengan habitatnya

INSTRUMEN BAND 3 TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI KOD EVIDEN : B3D5E1 (MENJELASKAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUHAN SEMULA JADI DI MALAYSIA)

1. Jelaskan faktor mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia. FAKTOR HURAIAN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Bentuk muka bumi

Iklim

Saliran

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Tanih

A Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat yang sesuai.

Jenis Tumbuhan Semula Jadi Hutan Hujan Tropika

Jenis Tanih

Bentuk Muka Bumi

Hutan Paya Bakau

Hutan Gunung

Hutan Pantai

Hutan Paya Air Tawar

INSTRUMEN BAND 4 TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI

KOD EVIDEN : B4D2E4 (MEMBANDINGKAN CIRI TUMBUHAN NEGARA MALAYSIA DENGAN NEGARA LAIN)

Huraikan kepentingan tumbuhan semulajadi

Mencegah Hakisan

Menyederhanak an suhu Habitat Flora dan Fauna

Kawasan Tadahan

Sumber

Ekosistem

A Lengkapkan jadual berikut tentang kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.

Kepentingan Terhadap Ekonomi

INSTRUMEN BAND 5 TEMA : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI

KOD EVIDEN : B5D2E1 (MENGHASILKAN KAJIAN KES / LAPORAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR) Soalan 1 Forum Remaja ”Kegiatan Manusia terhadap alam sekitar merupakan punca utama kepupusan flora dan fauna” Sebagai pihak pencadang / pembangkang kemukakan hujah-hujah anda untuk menyokong / membangkang kenyataan ini. Soalan 2 Kerja Kursus Geografi Tajuk Tugasan ialah: Pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian anda. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: a) Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi b) Jenis-jenis kegiatan manusia dan kesannya terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar c) Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan d) Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian

INSTRUMEN BAND 6 TEMA : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI KOD EVIDEN : B6D1E1 (MEMPERSEMBAHKAN IDEA / DAPATAN / CIPTAAN / PRODUK UNTUK KESEJAHTERAAN PERSEKITARAN)

1. Hasilkan satu produk daripada barangan terbuang di persekitaran anda. Contoh : a. Botol Clorox • Menghasilkan sarang belalang / cengkerik • Menghasilkan bekas bunga • Lain-lain barangan sesuai b. Botol Air Mineral • Menghasilkan mini akuarium • Menghasilkan tabung simpanan • Menghasilkan barangan permainan seperti roket air • Menghasilkan bekas pensil • Lain-lain barangan sesuai c. Kotak terpakai • Beg kertas • Membuat kenderaan • Membuat hiasan dinding • Lain-lain barangan yang sesuai
d. Cengkerang laut seperti kerang/kepah


Rantai kunci (key chain) Barangan perhiasan rumah / diri Barangan cenderamata

e. Plastik • Alas meja-mencantumkan pelbagai warna plastik untuk di jadikan alas meja • Lain-lain barangan yang sesuai

2. Membina replika tumbuhan semulajadi daripada bahan terpakai di persekitaran anda. Replika tumbuhan semulajadi boleh diletakkan di taman-taman geografi di sekolah anda. Contoh: • Tempurung kelapa- cendawan / batu • Plastik biru – sungai • Lain-lain yang sesuai
3. Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang Penggunaan Bahan –Bahan

Terbuang di Kawasan Kajian. Kajian hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: a. b. c. d. Jenis barangan terbuang yang di gunakan Kaedah atau cara pelaksanaan dan penggunaan barangan terbuang Kepentingan penggunaan barangan terbuang tersebut Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam kajian

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful