KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Nama Pelajar No.

Pendaftaran Kod & Nama Modul Ujian 1 SOALAN : : : MPE1401 - Prinsip Elektrik

1. Hitungkan jumlah d.g.e. bagi keadaan berikut:
a) Jika tiga sel 9 V disambung secara sesiri. b) Jika lima sel 1.5 V disambung secara selari. (2 markah)

2. Kirakan nilai rintangan bagi karbon sekiranya kerintangan ialah 3.5 x 10-5 Ωm
dengan luas muka keratan rentas ialah 0.3 m2 dan panjangnya ialah 25 cm. (2 markah)

3. Kirakan nilai rintangan bagi perintang di bawah.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 (5 markah)

4. Kirakan nilai kearuhan bagi pearuh di bawah berdasarkan kod warna yang diberikan.

(3 markah) 5. Lakarkan jarum pada multimeter sekiranya pearuh berkeadaan seperti berikut. Pearuh Baik Pearuh Terbuka Pearuh Terpintas

(3 markah) 6. Tuliskan nilai kemuatan bagi pemuat di bawah berdasarkan kod bercetak pada badan pemuat. Kod Bercetak Nilai Kemuatan Nombor pertama = Nombor kedua = Pendarab = Nilai pemuat =

(2 markah) 7. Lakarkan binaan asas bagi pemuat dan labelkan bahagian-bahagian yang penting. (3 markah) (20 markah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful