Anda di halaman 1dari 6

HELAIAN PENERANGAN

(Information Sheet)

NAMA KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK MEMBUAT PENDAWAIAN SUIS SATU HALA Membuat Pendawaian Ringkas

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

Membuat pendawaian ringkas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan dan bahan yang sesuai supaya pendawaian tersebut mengikut piawaian ST, IEE dan MS IEC 60364 MUKA: NO. K/P 1 DRP: 6

KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : Pendawaian Ringkas TUJUAN : Selepas mempelajari tajuk ini, Peserta boleh menerangkan definisi pendawaian ringkas dan tujuannya. Helaian ini juga menerangkan jarak ukuran yang sesuai antara klip pendawaian.

PENERANGAN : Pendawaian ringkas ialah pendawaian asas kepada pendawaian sebenar. Tujuan pendawaian ini dilakukan supaya peserta dapat membentuk klip plumbum pelbagai saiz, meluruskan kabel dengan betul dan menyokong kabel dengan klip plumbum. Pendawaian ini hendaklah menggunakan kabel berpenebat PVC/PVC (Double PVC).

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

Terdapat dua jenis klip yang biasa digunakan iaitu klip aluminium dan plumbum. Saiz klip yang digunakan perlu dipilih agar sesuai dengan jumlah bilangan kabel yang perlu disokong.

Klip Aluminium

Klip Plumbum Jarak maksima diantara klip yang menyokong kabel boleh dirujuk pada jadual 1a Jarak maksimum bagi klip Kabel getah tanpa Kabel beperisai perisai pvk atau plumbum - bersalut Umum Mend atar 2 Mm 250 300 350 400 Mene gak 3 Mm 400 400 450 550 Dalam kawalan Mend atar 4 Mm 150 Mene gak 5 Mm 250 Mend atar 6 Mm 350 400 450 Mene gak 7 Mm 450 550 600

Garis pusat Ke seluruh an Kabel 1 Mm 9 9 15 15 20 20 40

Kabepenebat mineral salut kuprum atau salut aluminium Mend atar 8 Mm 600 900 500 Meneg ak 9 Mm 800 1200 2000

Jadual 1a Jadual ini menerangkan jarak bagi penyokong kabel

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

1. Ada 6 jenis pendawaian ringkas : 1.1 Pendawaian Menegak Jarak antara klip plumbum untuk pendawaian menegak ialah 100mm hingga 120mm.

. 1 2 0 m m . 1 2 0 m m . 1 2 0 m m .

1.2

Pendawaian Melintang Jarak antara klip plumbum untuk pendawaian melintang ialah 120mm hingga 150mm.
. . . .

1 5 0

m 5 0 1

m 5 1

0 m

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

1.3 Pendawaian Bengkok 90


1 5 0 m m 1 5 0 m m

. . .

1 2 0 m

m
. .

1 2 0 m

m
. .

1.4 Pendawaian Simpang 3

. .

. . . . . .

. . . . .

1 5 0 m

m 1 5 0 m

1 2 0 m

m
. .

1 2 0 m

m
. .

KOD RUJUKAN

MUKA: 5

DRP:

1.5 Pendawaian Simpang 4

1 2 0 m

m
. .

1 2 0 m

m
. . . . . . . .

. . .

1 5 0 m

m 1 5 0 m 1 2 0 m

m m

1 5 0 m

m1 5 0 m

1 2 0 m

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

1.6 Double Offset 135

1 2 0 m

0 24

m m

. .

. .
. .

1 2 0 m

RUJUKAN : MOHAMED NAZI BIN MUSTAFA, ABD GHANI BIN IHWAN (2003.PENDAWAIAN DOMESTIK TING 4

KUALA LUMPUR : EDUSYSTEM SDN BHD.