Anda di halaman 1dari 4

HELAIAN PENERANGAN

(Information Sheet)

NAMA KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK


MEMBUAT PENDAWAIAN PELBAGAI SUIS DAN KAWALAN AUTOMATIK

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

Mendawai Satu(1) Dimmer Switch, Satu(1) Motion Sensor Switch Dan Satu(1) Suis Satu(1) Hala Mengawal dua(2) Lampu Pijar dan Satu(1) Kipas Siling (Kawalan Individu) Membuat kerja-kerja pendawaian satu fasa jenis permukaan dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan dan bahanbahan yang sesuai seperti dimmer switch, motion sensor switch, suis satu hala, kipas siling, lampu pijar supaya kerjakerja pendawaian tersebut berfungsi serta mengikut standard ST, IEE dan MS IEC 60364. MUKA: NO. K/P 1 DRP: 4

KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : Kawalan Suis dan Kipas TUJUAN : Selepas mempelajari tajuk ini , para pelatih boleh menerangkan definisi kawalan suis dan kipas mengikut kegunaannya.

PENERANGAN : Suis ialah alat tambah yang boleh menyambungkan dan memutuskan bekalan secara mekanikal samada secara terus , melalui perantaraan tali tarik atau tombol pemetik.Mampu menahan arus lebih atau litar pintas tanpa meleburkan atau merosakkan suis .Suis juga digunakan untuk mengawal lampu dan kipas mengikut keperluan kawalan yang dikehendaki.

KOD RUJUKAN

MUKA: 2

DRP: 4

Jenis fungsi kawalan suis 1. Suis satu hala Digunakan untuk mengawal litar akhir bagi litar pencahayaan atau litar kipas. Suis digunakan bagi menghidupkan dan mematikan litar dibawah kawalannya. Tiada suis lain digunakan bersamanya untuk kawalan litar atau punca beban yang Sama. 2. Suis dua hala

Digunakan untuk mengawal lampu atau beban dari dua tempat suis yang berasingan. Dua unit suis dua hala mesti digunakan. Kegunaan suis ini biasanya di kawasan tangga rumah atau bangunan bertingkat,kawasan kaki lima bangunan. 3. Suis perantaraan

Digunakan untuk tiga atau lebih kedudukan tempat suis bagi mengawal lampu,kipas atau beban. Dua suis dua hala digunakan bersama-sama suis perantaraan.Biasanya digunakan pada bahagian tangga bangunan bertingkat yang tinggi,kawasan kaki lima yang panjang atau kawasan tempat letak kereta dibawah bangunan yang luas. 4. Suis dua kutub

Digunakan untuk menyambung dan memutuskan bekalan secara dua punca serentak (punca hidup dan neutral serentak). Contoh penggunaan suis ini ialah suis utama atau pemencil. Rajah binaan suis dua kutub

F A F A

S A S A

N H

E U ID U

T A P

KOD RUJUKAN

MUKA: 3

DRP: 4

5.

Suis tiga kutub

Digunakan untuk bekalan tiga fasa. Menyambung dan memutuskan bekalan secara serentak. (dawai fasa merah , fasa kuning ,fasa biru). Contoh penggunaan suis ini pada pemencil bagi memutuskan bekalan kepada motor.

Rajah binaan suis tiga kutub

F A F A F A

S A S A S A

M K U

E R A N IN

H G
M 3 O T O R P H A S E

B IR U

6.

Suis pilihan (selector switch)

Biasanya digunakan pada kotak panel kawalan atau panel kawalan utama. Suis ini juga mempunyai berbagai fungsi pilihan menghidup dan mematikan bekalan kelitar, memilih kedudukan bagi dawai fasa untuk mendapatkan bacaan voltan atau arus dan lain-lain.

F F R Y R B Y B

F F

Suis pilihan OFF dan ON

Suis pilihan bacaan voltan diantara fasa

KOD RUJUKAN

MUKA: 4

DRP: 4

Litar Kipas Biasanya dikawal oleh suis satu hala.Kelajuan kipas dikawal dengan menggunakan regulator atau alatur kipas.Pada regulator kipas ini mempunyai lilitan-lilitan dawai dan terdapat lima punca keluaran lilitan dawai yang disambungkan pada terminal yang mengawal kelajuan kipas. Terdapat didalam pasaran regulator yang kelajuannya dikawal secara elektronik.Namun terdapat kelemahan pada regulator elektronik/kawaln tanpa wayer dimana ia tidak tahan lama seperti regulator lilitan dawai. Bagi kipas siling,alatur kipas kebiasaanya dipasang berhampiran dengan suis yang mengawal kipas tersebut.Manakala kipas dinding pula alatur kipasnya pula dibina pada kipas tersebut dan pemasangan alaturnya tidak perlu,hanya suis sahaja dipasang untuk menghidupkan dan mematikannya.
G d e a lo n g a w a i n K ip a s

D P u n c a m b u n g

i n e

u t r a

s a
2 3

1 0

4 5
1 0 2 3 4 5

S u is
A la tu r k ip a s

N R A

b J A

k a H

la A A

n N

k e A

la L A

ju a

n u p P E N D A W A IA N K IP A S

B IN

D a w a i h id T U R K I P A S R A J A H

klausa

Standard MS IEC 60364 : Kipas angin siling mestilah mematuhi standard MS 1219 : 2002 pada 2.1.101 iaitu test on suspension system of ceiling fan.

RUJUKAN : Abd. Samad Hanif . Pemasangan dan Penyenggaraan ELEKTRIK. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur ( 2004)