Anda di halaman 1dari 5

HELAIAN TUGASAN

(Assignment Sheet)

TAJUK KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK MEMBUAT PENDAWAIAN SUIS SATU HALA Membuat pendawaian ringkas

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

Membuat pendawaian ringkas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan dan bahan yang sesuai supaya pendawaian tersebut mengikut piawaian ST, IEE dan MS IEC 60364

KOD RUJUKAN NAMA NO. K/P

MUKA:

DRP:

TAJUK : Jenis Pendawaian TUJUAN : Kertas tugasan ini adalah untuk memantapkan pengetahuan peserta tentang sistem pendawaian permukaan.

ARAHAN : Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung di dalam kertas tugasan ini. Baca dengan teliti sebelum menjawab soalan. Semua jawapan hendalah dibuat di helai tugasan ini juga.

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 3

SOALAN OBJEKTIF ; Arahan Bulatkan pada jawapan pilihan anda.

1.
A. B. C.

Nyatakan jenis kabel yang digunakan untuk sistem pendawaian permukaan. Kabel jenis boleh lentur berkembar Kabel jenis bersalut pvc untuk pengalir Kabel jenis bersalut pvc / pvc untuk pengalir Kabel jenis bersalut pvc/pvc untuk pengalir pelindung

D.

2.

Berdasarkan keterangan yang dinyatakan di bawah,Pilih keterangan yang SALAH berkaitan dengan sistem pendawaian permukaan. A. Sistem ini mempunyai perlindungan mekanikal yang baik Kosnya murah dan senang untuk kerja penambahan Sistem ini tidak banyak lagi dipraktikkan masa kini Tidak memerlukan peralatan yang banyak

B.
C.

D.

3.
A. B. C. D.

Berapakah jarak klip plumbum untuk sistem pendawaian? Tidak melebihi 150 mm Tidak melebihi 120 mm Tidak melebihi 100 mm Tidak melebihi 90 mm

9 markah

KOD RUJUKAN SOALAN SUBJEKTIF;

MUKA:

DRP: 3

1.

Berikan lima (5 )ciri ciri yang dianggap sesuai untuk sistem pendawaian

permukaan. 1. 2. 3. 4. 5. . . . . . 5 markah

2.

Terangkan definisi sistem pendawaian permukaan.

6 markah

JAWAPAN OBJEKTIF 1- C 2- A 3- A JAWAPAN SUBJEKTIF No 1 1. 2. 4. Bekalan voltan jenis 1 fasa. Bangunan yang diperbuat daripada kayu atau batu. Bilangan kabel atau litar akhir yang perlu dipasang adalah sikit.

3. Kos perbelanjaan murah.

5. 6. 7. No 2

Kerosakan mekanikal kemungkinan berlaku amat kurang. Memerlukan masa yang singkat untuk menyiapkan pendawaian. Kadar kuasa beban yang dipasang kecil

Ialah satu sistem di mana kabel-kabel digunakan dalam sesuatu pemasangan yang dipasang pada permukaan dinding atau siling dengan menggunakan plumbum tanpa sebarang pelindung tambahan.