Anda di halaman 1dari 4

HELAIAN TUGASAN

(Assignment Sheet)

TAJUK KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK MEMBUAT PENDAWAIAN SUIS SATU HALA MELUKIS PELAN SUSUN ATUR
Membuat pendawaian ringkas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan dan bahan yang sesuai supaya pendawaian tersebut mengikut piawaian ST, IEE dan MS IEC 60364

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

KOD RUJUKAN NAMA NO. K/P

MUKA:

DRP:

TAJUK : PELAN SUSUN ATUR

TUJUAN : Tujuan helaian tugasan ini adalah untuk meningkatkan serta memantapkan lagi pengetahuan peserta dalam pembelajaran pelan susun atur.

ARAHAN : Jawab semua soalan yang disediakan.Gunakan helaian kertas yang lain untuk melukis gambarajah ( kertas disediakan ).Baca dengan teliti sebelum menjawab soalan.Masa yang dibenarkan untuk menjawab semua soalan diatas ialah 30 minit. Mula : Tamat :

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 3

SOALAN : 1. Di bawah disenaraikan peralatan/bahan untuk melukis pelan susun atur pada dinding pendawaianKECUALI. A. B. C. Pita pengukur Pensil tukang. Kapur warna Pemotong sisi.

D.
2. A. B. C.

( 5 markah )

Di manakah peserta-peserta membuat latihan pendawaian. Atas padang. Atas atap. Papan pendawaian. ( wiring bay ) Papan lukisan.

D.
3.

( 5 markah )

Berapakah ukuran standard untuk wiring bay. 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 6. 5x 6. 6 5 x 5 x 5 x 6

A.
B. C.

E. 4.

( 5 markah )

Berapakah jarak garisan antara petak yang telah ditetapkan pada garisan rujukkan. A. B. C. D. 20 cm 30 cm 10 cm 100 cm ( 5 markah )

Jawab soalan di bawah dalam kertas yang berasingan.

5.

Lukiskan Gambarajah menunjukkan teknik-teknik melukis plan susun atur pada papan pendawaian serta namakan garisan-garisan yang penting dalam gambarajah tersebut. ( 40 markah )

6. Senaraikan langkah-langkah kerja untuk melukis plan susun atur yang telah anda pelajari. ( 40 markah )

KOD RUJUKAN

MUKA: 3

DRP:

Jawapan : 1. 2. 3. 4. D C A C

5.
1 2 7 Tanda permulaan Tanda akhir Spirit level 5 Spirit level Y Garisan panduan

Garisan rujukan

Papan pendawaian
X 6

Garisan rujukan
4

Garisan mendatar

Y 3

6. Langkah-langkah kerja untuk melukis plan susun atur a. b. c. d. e. f. g. h. Tandakan titik permulaan 1 berhampiran dengan hujung papan Ukur hingga poin no.2,tandakan. Ukur hingga poin no.3,tandakan. Ukur hingga poin no.4,tandakan. Ukur hingga poin no.1,tandakan. Ukur hingga poin no.5 dan 6,tandakan garis tengah x. Ukur hingga poin no.7 dan 8 tandakan garis tengah Y. Buat garisan petak mengikut ukuran iaitu 10 mm jarak antara satu

pendawaian.

petak.