Anda di halaman 1dari 5

HELAIAN TUGASAN

(Assignment Sheet)

TAJUK KURSUS TAJUK MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK


MEMBUAT PENDAWAIAN PELBAGAI SUIS DAN KAWALAN AUTOMATIK

TAJUK SUB MODUL

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

Mendawai Satu(1) Dimmer Switch, Satu(1) Motion Sensor Switch Dan Satu(1) Suis Satu(1) Hala Mengawal dua(2) Lampu Pijar dan Satu(1) Kipas Siling (Kawalan Individu) Membuat kerja-kerja pendawaian satu fasa jenis permukaan dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan dan bahan-bahan yang sesuai seperti dimmer switch, motion sensor switch, suis satu hala, kipas siling, lampu pijar supaya kerja-kerja pendawaian tersebut berfungsi serta mengikut standard ST, IEE dan MS IEC 60364. MUKA: NO. K/P 1 DRP: 4

KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : TUJUAN :

Kawalan Suis Dan Kipas

Kertas tugasan ini adalah untuk memantapkan pengetahuan peserta tentang kawalan suis dan kipas.

ARAHAN : Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung di dalam kertas tugasan ini. Baca dengan teliti sebelum menjawab soalan. Semua jawapan hendalah dibuat di helai tugasan ini.

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 4

SOALAN SUBJEKTIF :

1.

Namakan 4 jenis suis yang anda tahu ? a. b. c. d.

4 markah

2.

Terangkan kegunaan suis satu hala ? . 2 markah

3.

Terangkan kegunaan suis dua hala ? . 2 markah

4.

Terangkan kegunaan suis perantaraan ? . 2 markah

5.

Terangkan kegunaan suis utama atau pemencil ? . 2 markah

KOD RUJUKAN 6. Terangkan kegunaan suis tiga kutub ?

MUKA: 3 DRP: 4

2 markah

7.
a. b.

Nyatakan dua tempat kawalan lampu yang biasa menggunakan suis dua hala. .. .. 2 markah

8.

Sebuah pejabat memerlukan suis untuk mengawal dua mata lampu dari empat tempat yang berasingan iaitu satu suis pada setiap pintu masuk ke pejabat itu. Namakan jenis suis yang digunakan ? 2 markah

9.

Namakan alat tambah yang digunakan untuk mengawal kelajuan hidupan kipas angin siling ? 1 markah

10.

Apakah jenis suis yang digunakan untuk kawalan kipas angin siling ? . 1 markah

KOD RUJUKAN

MUKA: 4

DRP:

JAWAPAN Soalan No 1 ( 4 markah) a. Suis satu hala b. Suis dua hala c. Suis perantaraan d. Suis dua kutub Soalan No 2 ( 2 markah ) untuk mengawal litar akhir bagi litar pencahayaan atau litar kipas

Soalan No 3 ( 2 markah ) untuk mengawal lampu atau beban dari dua tempat suis yang berasingan Soalan No 4 ( 2 markah ) untuk tiga atau lebih kedudukan tempat suis bagi mengawal lampu,kipas atau beban Soalan No 5 ( 2 markah ) untuk menyambung dan memutuskan bekalan secara dua punca serentak (punca hidup dan neutral serentak) Soalan No 6 ( 2 markah ) untuk bekalan tiga fasa, diguna untuk menyambung dan memutuskan bekalan secara serentak. (dawai fasa merah , fasa kuning ,fasa biru) Soalan No 7 ( 2 markah ) b. a. Kawasan tangga rumah atau bangunan bertingkat Kawasan kaki lima bangunan

Soalan No 8 ( 2 markah ) Suis dua hala dan suis perantaraan Soalan No 9 ( 1 markah ) Regulator atau alatur kipas Soalan No 10 ( 1 markah ) Suis satu hala