Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI (942)

(TINGKATAN 6 ATAS)
2013

SMK PURUN TRIANG PAHANG

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL Tingkatan : Pra U2 .( 6 Atas ) MASA M1 TARIKH 2 4 JANUARI TAJUK 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera
(a) Menyatakan struktur dan kandungan atmosfera (b) menghuraikan ciri struktur dan kandungan atmosfera.

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

Rajah Lapisan Menyemai Nilai Atmosfera Kesyukuran Penggunaan ICT

M2 M3

7 18 JANUARI

3.2 Cuaca dan iklim


bahangan suria bahangan bumi,

(a) Menyatakan konsep cuaca dan


iklim;

(b) menghuraikan unsur cuaca dan


iklim (bahangan suria, bahangan bumi, suhu, kerpasan, kelembapan, tekanan udara, angin, dan litupan awan);

Stesen Mini Kaji Cuaca SMKAA. Pengguanan ICT

Bertanggungjawab dan Menyemai Nilai Kesyukuran

(c) menyatakan konsep imbangan


bahangan; menghuraikan proses pemindahan haba;

MASA

TARIKH

TAJUK
Suhu Kelembapan tekanan udara litupan awan kerpasan angin

HASIL PEMBELAJARAN
(e) menghuraikan taburan suhu secara menegak dan mendatar; (f) menyatakan konsep kelembapan udara;

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

(g) menghuraikan konsep kestabilan


udara;

Angin wilayah dan angin tempatan bayu darat dan bayu laut, angin pergunungan, angin lintang, angin monsun, dan badai selari (Angin Sumatera) Siklon tropika dan tornado

(h) menghuraikan proses sejatan,


pemeluwapan, pembentukan awan, dan kerpasan; (i) menghuraikan jenis kerpasan (hujan perolakan dan hujan orografik); (j) menghuraikan tekanan udara dan edaran umum atmosfera; (k) menghuraikan gangguan atmosfera

MASA M4

TARIKH 21-25 JANUARI

TAJUK 3.3 Kaitan Sistem Atmosfera dengan manusia. Pengaruh positif dan negatif iklim dan cuaca terhadap aktiviti manusia Perbincangan pada skala dunia dan penekanan kepada skala tempatan Kesan terhadap manusia seperti kemusnahan infrastruktur, kemusnahan bentuk muka bumi, dan ekonomi Siklon tropika terdiri daripada taufan dan hurikan

HASIL PEMBELAJARAN

BBM Penggunaan ICT/ Keratan akhbar dan majalah

KEMAHIRAN INSANIAH Bertanggungjawap dan Menyemai Nilai Kesyukuran

(a) menjelaskan pengaruh cuaca dan


iklim terhadap aktiviti manusia;

(b) menghuraikan fenomena iklim


(banjir, kemarau, siklon tropika, tornado, dan El Nio dan La Nia).

MASA M5

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

28 3.4 Perubahan Iklim JANUARI 1 FEBRUARI

(a) Menghuraikan konsep perubahan


iklim; (b) menjelaskan punca dan kesan rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global;

Pemanasan Global. Penipisan Lapisan Ozon. .

Penggunaan ICT/ keratan akhbar dan majalah

Menyemai Nilai Tanggungjawab

(c) menjelaskan punca dan kesan


penipisan dan kebocoran lapisan ozon; (d) menjelaskan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia.

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/PEDAGOGI

KEMAHIRAN INSANIAH

M6

5- 9 FEBRUARI

3.5. Mikro Iklim Bandar


Merujuk kepada kajian kes seperti pulau haba bandar, pulau sejuk, pencemaran udara, jerebu, dan hujan asid

(a) menghuraikan konsep mikro iklim


bandar; (b) menjelaskan kesan perubahan mikro iklim bandar terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.

Gambar foto/ Gambar rajah/ Keratan akhbar dan majalah/ Penggunaan ICT

Menyemai Nilai Bertanggungjawab

M7

11-15 FEBRUARI

Tutorial. Sistem Atmosfera.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2. (b) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

Penggunaan ICT/ Kertas Manjung/ Kertas edaran.

Kongsi Idea dan Berani Berhujah

M8 M9

18 FEBRUARI 1 MAC

3.5 Kemahiran amali sistem atmosfera Peta Garisan Senilai Graf. Carta Cuaca

(a) mengira data, memplot, melukis, dan mentafsir peta garisan senilai, iaitu garisan sesuhu (isoterma), garisan sehujan (isohyet), dan garisan setekanan udara (isobar); (b) mengira data, melukis, dan mentafsir graf dan carta cuaca serta kaitannya dengan aktiviti manusia.

Kertas graf/ Set geometri/ pensil warna

Menyemai Nilai bertanggung jawab

Carta cuaca merujuk kepada rajah tiupan angin, graf bulatan, graf garis, dan graf bar

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH Kongsi Idea dan Berani Berhujah

M10

4-8 MAC

Tutorial. Sistem Atmosfera.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2. (b) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

Penggunaan ICT/ Kertas manjung/ Kertas edaran.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA ( 9-17 MAC 2013)


4. SistemHidrologi M11 18-22 4.1 Fasa Air. MAC

(a) menyatakan tiga fasa perubahan air (cecair, gas, dan pepejal) (b) menghuraikan tiga fasa proses perubahan air dan tenaga yang terlibat (a) menghuraikan konsep kitaran hidrologi. (b) menghuraikan proses mendatar kitaran hidrologi (alir lintang atmosfera, larian air permukaan, dan aliran air bawah tanah); (c)

Rajah Fasa Air/ Rajah Kitar Hidrologi/ Penggunaan ICT

Bertanggungjawab dan Menyemai Nilai Kesyukuran

4.2 Kitaran hidrologi

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN (d) menjelaskan proses menegak kitaran hidrologi (sejatan, perpeluhan, sejatpeluhan, pemeluwapan, pemejalwapan, kerpasan, pintasan, aliran batang, dan resapan); (e) menghuraikan konsep keberkesanan kerpasan dan faktor yang mempengaruhinya (ciri keamatan, kekerapan, jangka masa, musim, dan liputan kawasan). (a) menyatakan dan menghuraikan proses edaran air tanih (larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah, simpanan air tanih, keporosan, ketelapan, dan akuifer); (b) menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air tanih.

BBMI

KEMAHIRAN INSANIAH

Keberkesanan kerpasan merujuk kepada perbezaan kerpasan dengan sejatan

M12

25-29 MAC

4.3 Edaran air tanih

Rajah Edaran Air Tanih/ Penggunaan ICT

Menyemai Nilai Bersyukur

MASA

TARIKH

TAJUK 4.4 Imbangan Air

HASIL PEMBELAJARAN (a) menghuraikan konsep imbangan air (lebihan air dan kurangan air); (b) menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air (ketinggian, aspek, hujan, topografi, tumbuhan, dan batuan).

BBM Penggunaan ICT Menyemai Nilai Kesyukuran

M13

1-5 APRIL

M14

8-12 APRIL

4.5 Kaitan Sistem Hidrologi Dengan Manusia Gangguan imbangan air merujuk kepada perubahan simpanan air yang digambarkan oleh lebihan air (banjir) dan kurangan air (kemarau)

Penggunaan ICT (a) menjelaskan kepentingan air (bekalan air domestik, pertanian, dan industri);

Menyemai Nilai Tanggungjawab

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN (b) menjelaskan gangguan imbangan air terhadap aktiviti manusia (kejadian kemarau, kejadian banjir monsun/musiman dan banjir kilat); (c) menjelaskan penyesuaian manusia terhadap kurangan air dan lebihan air (hujan tiruan, sistem pengairan, penghutanan, dan sumber air yang lain).

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

Penyesuaian manusia termasuk langkah pengurusan (catuan air, kempen penjimatan, dan tarif air) dan langkah kestrukturan (empangan, parit, terusan, dan tangki)
M15 15-19 APRIL 22 APRIL 3 MEI Tutorial. Sistem Hidrologi. Kemahiran Amali Sistem Hidrologi.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2. (b) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

Penggunaan ICT/ Kertas Manjung/ Kertas edaran. Kertas Graf/ Penggunaan ICT

Kongsi Idea dan Berani Berhujah

M16 M17

Carta hidrologi merujuk kepada graf garis, graf bar, dan rajah serakan

(a) mengira data, melukis, dan mentafsir graf dan carta hidrologi (kerpasan, sejatan, sejatpeluhan, dan imbangan air).

Menyemai Nilai Berkerjasama.

MASA

TARIKH

TAJUK
Tutorial. Sistem Hidrologi.

HASIL PEMBELAJARAN (c) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2. (d) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

BBM/PEDAGOGI
Penggunaan ICT/ Kertas Manjung/ Kertas edaran.

UNSUR PATRIOTISME/ NILAI


Kongsi Idea dan Berani Berhujah

M18

6-10 MEI

ULANG KAJI (11 HINGGA 22 MEI 2013)

PEPERIKSAAN PENGGAL 2 ( 22, 27 HINGGA 30 MEI 2013)

CUTI AKHIR PENGGAL 2 ( 31 MEI HINGGA 6 JUN 2013)

BAHAGIAN : ALAM SEKITAR MANUSIA Tingkatan : Pra U2 .( 6 Atas ) MASA M1 M4 TARIKH 2 25 JANUARI 3 TAJUK Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar HASIL PEMBELAJARAN BBM KEMAHIRAN INSANIAH

3.1 Sektor-sektor ekonomi Skala negara Malaysia

(a) mengenal pasti sektor ekonomi Buku Teks Pra U yang terbahagi kepada tiga, iaitu (i) primer; (ii) sekunder; (iii) tertier. (b) menghuraikan ciri utama setiap sektor ekonomi negara Malaysia (taburan, skala, orientasi pengeluaran, penggunaan modal, buruh, dan teknologi); (c) menghuraikan kepentingan atau sumbangan setiap sektor kepada ekonomi negara (Keluaran Dalam Negara Kasar [KDNK], pekerjaan, dan kesan pengganda); (d) menjelaskan perkembangan semasa sektor ekonomi (primer, sekunder, dan tertier); (e) menghuraikan perkembangan bioteknologi terkini dalam bidang pertanian dan pembuatan;

Menyemai Nilai Kesyukuran

MASA
M5

TARIKH
28 JAN 1 FEB

TAJUK
Tutorial. Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar.

HASIL PEMBELAJARAN
(a) Mengenal bentuk soalan STPM Penggal 2. (b) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

BBM
Penggunaan ICT/ Kertas Manjung/ Kertas edaran.

KEMAHIRAN INSANIAH
Kongsi Idea dan Berani Berhujah

M6 M7

4-15 FEB

3.1.1 Kemahiran amali

(f) mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi semasa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (g) mentafsir jadual, gambar rajah, foto, dan peta

Peta Topografi Kertas Graf

Menyemai Nilai Tanggungjawab

M8

18-22 FEB

3.2 Proses Pembangunan Ekonomi.

(a) mentakrifkan maksud pembangunan dan mengenal pasti penunjuk pembangunan (KDNK per kapita, peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi, ciri demografi, kemudahan asas, dan pemilikan barangan); (b) membezakan tahap pembangunan semasa antara kawasan dalam negara Malaysia;

Keratakhbar dan Majalah/ Penggunaan ICT

Menyemai Nilai Kesyukuran.

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

(c) menjelaskan ketakseimbangan pembangunan antara kawasan dalam negara Malaysia.


M9 25 FEB 1 MAC

3.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar

(a) menjelaskan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar, iaitu (i) kemerosotan dan kepupusan sumber; (ii) pencemaran alam sekitar (pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan sisa toksik); (iii) kemerosotan kualiti alam sekitar (peningkatan suhu setempat, hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus, banjir dan kemarau, ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan); (b) merumuskan langkah mengurangkan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar dari aspek perundangan dan bukan perundangan

Keratan Akhbar/Majalah/ Penggunaan ICT

Menyemai Nilai Tanggungjawab.

MASA M10

TARIKH 4-8 MAC

TAJUK Tutorial. Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar.

HASIL PEMBELAJARAN
(c) Mengenal bentuk soalan STPM Penggal 2. (d) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

BBM Penggunaan ICT/ Kertas Manjung/ Kertas edaran.

KEMAHIRAN INSANIAH Kongsi Idea dan Berani Berhujah

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9-17 MAC 2013) M11 18-22 MAC

Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau (a) menghuraikan maksud globalisasi ekonomi (b) menghuraikan aspek saling bergantung antara kawasan (pelaburan, teknologi, pengeluaran, pasaran, dan bekalan buruh); (c) menjelaskan sebab perlunya kerjasama antara kawasan (kecekapan, ekonomi, daya saing, pengkhususan, dan penyertaan dalam ekonomi dunia);

Bertanggungjawab dan Menyemai Nilai Kesyukuran

4.1 Globalisasi ekonomi

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
d) (d) menilai kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara, iaitu (i) kesan positif perdagangan bebas; peluasan pasaran; pemindahan teknologi aliran buruh; menggalakkan persaingan; peningkatan kualiti produk; (ii) kesan negatif penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional (MNC); ancaman kepada barangan, perkhidmatan, dan budaya tempatan; ancaman kepada pengusaha kecil dan sederhana tempatan; kesukaran untuk mengawal aliran modal asing;
penghakisan

BBM

kedaulatan negara

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

M12 M13

25 MAC 5 APRIL

4.2 Kerjasama serantau (a) 4.2.1 Konsep kerjasam

mengenal pasti pakatan ekonomi serantau, iaitu (i) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN); (ii) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA); (iii) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC); (iv) Kerjasama ekonomi antara negara Asia Timur; (v) Kesatuan Eropah (EU); (vi) Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA);

(b) menghuraikan konsep kerjasama


dan persaingan antara kawasan; 4.2.2 Kepentingan dan halangan

(c) menjelaskan kepentingan pakatan


ekonomi serantau dari segi (i)mengurangkan kesan negatif globalisasi ekonomi dunia; (ii) pasaran bersama;

meningkatkan daya saing serantau; (iv) menjaga kepentingan bersama serantau; (v) keperluan guna tenaga buruh; (vi) teknologi penyelidikan dan pembangunan; (d) menghuraikan halangan dalam kerjasama ekonomi serantau yang meliputi perbezaan ekonomi antara negara anggota; (ii) konflik politik wilayah dalam negara anggota; (iii) keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau; (iv)persaingan antara kepentingan negara dengan kepentingan serantau; (v)pencemaran rentas sempadan; (vi) keselamatan serantau; (i)

(iii)

MASA

TARIKH

TAJUK 4.2.3 Kemahiran Amali

HASIL PEMBELAJARAN (e) mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (f) mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta berkenaan.
(a) Mengenal bentuk soalan STPM Penggal 2. (b) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

BBM Peta. Kertas graf

KEMAHIRAN INSANIAH Menyemai Nilai Tanggungjawab.

M14

8-12 APRIL

M15

15-19 APRIL

Tutorial. Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau. 4.3 Segitiga pertumbuhan

Penggunaan ICT/ Kertas Manjung/ Kertas edaran.

Kongsi Idea dan Berani Berhujah

M16

22-26 APRIL

(a) mendefinisikan konsep kawasan


segitiga pertumbuhan

Ketaran Akhbar dan Majalah/ Penggunaan ICT

(b) mengenal pasti kawasan segitiga


pertumbuhan di dalam ASEAN, iaitu

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
(i) Segitiga Pertumbuhan IndonesiaMalaysia Singapura (IMSGT); (ii) Segitiga Pertumbuhan IndonesiaMalaysia Thailand (IMTGT); (iii) Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei DarussalamIndonesia MalaysiaFilipina (BIMP EAGA);

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

(c) menjelaskan peranan segitiga


pertumbuhan dalam memajukan wilayah berkenaan (perdagangan, pelaburan, pelancongan, pengaliran buruh, penggunaan sumber, pengangkutan dan perhubungan, dan teknologi).

MASA

TARIKH

TAJUK 4.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar

HASIL PEMBELAJARAN (a) menyatakan dasar luar negara Malaysia (b) menghuraikan peranan negara Malaysia dalam pakatan kerjasama serantau; (c) menjelaskan kepentingan kerjasama serantau dalam melindungi alam sekitar
(a) Mengenal bentuk soalan STPM Penggal 2. (b) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

BBM Keratan Akhbar dan Majalah/ Penggunaan ICT.

KEMAHIRAN INSANIAH Menyemai Nilai Kerjasama dan Tolong Menolong.

M 17

29 APRIL 3 MEI

M18

6-10 MEI

Tutorial. Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau.

Penggunaan ICT/ Kertas Manjung/ Kertas edaran.

Kongsi Idea dan Berani Berhujah

ULANG KAJI (11 HINGGA 22 MEI 2013)

PEPERIKSAAN PENGGAL 2 ( 22, 27 HINGGA 30 MEI 2013)

CUTI AKHIR PENGGAL 2 ( 31 MEI HINGGA 6 JUN 2013)

Anda mungkin juga menyukai