Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4

MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

1 02-04 JAN

1. Nombor 1.1 Nombor Bulat Bulat Hingga 100,000

Menamakan sebarang nombor hingga 100,000.

i. ii. iii. iv.

2 07-11 JAN

1. Nombor 1.2 Tambah Dalam Bulat Lingkungan 100,000.

Menambah sebarang i. nombor hingga 100,000. ii. Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang kurang daripada 100,000. i. ii.

1.3 Tolak Dalam Lingkungan 100,000.

3 14-18 JAN

1. Nombor Bulat

1.4 Darab Dengan Hasil Darab sebarang dua i. Darab Sehingga nombor dengan hasil 100,000. darab sehingga ii. 100,000. iii. iv.

4 21-25 JAN

1. Nombor 1.5 Bahagi Dengan Bulat Hasil Bahagi Sehingga 100,000.

Membahagi sebarang i. nombor kurang daripada 100,000 dengan nombor dua digit. ii.

iii.

5 28 JAN 01 FEB

1. Nombor 1.6 Operasi Bergabung Melaksanakan Bulat operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak.

i.

ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

6 04-08 FEB

2. Pecahan

2.1 Pecahan Wajar

Menama dan menulis i. pecahan wajar dengan penyebutnya ii. sehingga 10.

2.2 Pecahan Setara

Menyatakan pecahan i. setara bagi pecahan wajar. ii.

11-15 FEB

CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI

8 18-22 FEB

2. Pecahan

2.3 Penambahan Pecahan

Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10.

i.

ii.

iii.

9 2. Pecahan 25 FEB01 MAC

2.4 Penolakan Pecahan. Menolak pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10.

i.

ii.

iii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

10 04-08 MAC

3. Perpuluhan

3.1 Nombor Perpuluhan

Memahami nombor perpuluhan

i.

ii.

iii.

11 11-15 MAC

3. Perpuluhan

3.2 Tambah Perpuluhan Menambah i. perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan. ii.

iii.

12

18-22 MAC

UJIAN 1

13 01-05 APRIL

3. Perpuluhan

3.3 Tolak Perpuluhan

Menolak nombor i. perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan. ii. iii.

14 08-12 APRIL

3. Perpuluhan

3.4 Darab Perpuluhan.

Mendarab i. perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan ii. nombor bulat. iii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

15 15-19 APRIL

3. Perpuluhan

3.5 Bahagi Perpuluhan. Membahagi i. perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan ii. nombor bulat. iii.

iv.

16 22-26 APRIL

4. Wang

4.1 Wang hingga RM10,000.

Memahami dan menggunakan perkataan yang melibatkan wang.

i. ii.

Mengguna dan iii. mengaplikasi iv. pengetahuan tentang wang dalam v. kehidupan seharian.

17 4. Wang 29 APRIL03 MEI

4.1 Wang hingga RM10,000.

Mengguna dan vi. mengaplikasi pengetahuan tentang wang dalam vii. kehidupan seharian. viii.

18 06-10 MEI

5. Masa dan 5.1 Membaca dan waktu menulis masa.

Memahami, i. membaca dan menulis masa dalam ii. jam dan minit. Membina jadual mudah Membaca kalender i. ii. iii.

5.2 Jadual

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

19 13-17 MEI

5. Masa dan 5.3 Hubungan antara waktu unit masa.

Memahami hubungan di antara unit masa.

i.

ii.

iii.

20

20-23 MEI

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN

21 10-14 JUN

5. Masa dan 5.4 Operasi Asas waktu Melibatkan Masa

Tambah, tolak, darab i. dan bahagi dalam unit masa.

ii.

22 17-21 JUN

5. Masa dan 5.4 Operasi Asas waktu Melibatkan Masa

Tambah, tolak, darab iii. dan bahagi dalam unit masa.

iv.

v.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

23 24-28 JUN

5. Masa dan 5.5 Tempoh masa waktu

Mengguna dan i. mengaplikasi pengetahuan tentang ii. masa untuk mencari tempoh masa.

iii.

24 01-05 JULAI

6. Panjang

6.1 Ukuran Panjang

Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai

i. ii.

iii.

iv.

25 08-12 JULAI

6. Panjang

6.2 Hubungan antara Memahami i. unit ukuran panjang hubungan antara unit dalam ukuran ii. panjang.

26 15-19 JULAI

6. Panjang

6.3 Operasi asas melibatkan panjang.

Menambah dan menolak ukuran panjang.

i.

ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

Mendarab dan membahagi ukuran panjang.

i.

ii.

iii.

27 22-26 JULAI

7. Jisim

7.1 Timbangan Jisim

Menimbang jisim dengan unit piawai.

i. ii. iii.

7.2 Hubungan antara unit jisim.

Memahami i. hubungan antara unit dalam jisim.

28

29 JULAI-02 OGOS

UJIAN 2

29 05-06 OGOS

7. Jisim

7.3 Operasi Asas Melibatkan Jisim

Tambah dan tolak i. melibatkan unit jisim. ii.

Darab dan bahagi unit jisim.

i.

ii.

iii.

30 19-23 OGOS

8. Isi padu cecair

8.1 Menyukat isipadu cecair.

Menyukat dan i. membanding isipadu ii. cecair dengan menggunakan unit piawai. iii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

iv. 8.2 Hubungan antara unit isi padu cecair. Memahami i. hubungan antara unit dalam isipadu cecair.

31 26-30 OGOS

8. Isi padu cecair

8.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair.

Tambah dan tolak isipadu cecair.

i.

ii.

32 02-06 SEPT

Darab dan bahagi isipadu cecair.

i.

ii.

iii.

33 09-13 SEPT

9. Bentuk dan ruang

9.1 Bentuk dua dimensi Memahami perimeter i. bentuk dua dimensi. ii.

Memahami luas bentuk dua dimensi.

i. ii. iii.

34 17-20 SEPT

9. Bentuk dan ruang

9.1 Bentuk dua dimensi Mencari luas dan i. perimeter bentuk dua dimensi.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN

17-20 SEPT

Mencari luas dan OBJEKTIF PEMBELAJARAN perimeter bentuk dua dimensi. ii.

HASIL PEMBELAJARAN

35 23-27 SEPT

9. Bentuk dan ruang

9.2 Bentuk tiga dimensi Memahami isipadu kubus dan kuboid.

i. ii. iii.

9. Bentuk 30 SEPT- dan ruang 04 OKT 36

9.2 Bentuk tiga dimensi Mencari isipadu kubus dan kuboid.

i. ii.

37 07-11 OKT

10. Perwakilan data

10.1 Piktograf

Menggunakan i. piktograf untuk membaca dan memapar maklumat / data.

ii. iii. iv.

37 07-11 OKT

10. Perwakilan data

10.2 Graf palang

Menggunakan graf palang untuk membaca dan memaparkan data.

i.

ii. iii. iv.

38

14-18 OKT

ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

39

21-25 OKT

ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40-42

28 OKT-15 NOV

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

40-42

28TAJUK OKT-15 NOV

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

PEMBELAJARAN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

HASIL PEMBELAJARAN

10

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menama dan menulis nombor hingga 100,000. Menentukan nilai tempat sebarang digit bagi nombor bulat hingga 100,000. Membanding nilai nombor hingga 100,000. Membundar nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi 100,000. Menyelesaikan masalah tambah Menolak satu atau dua nombor daripada sebarang nombor yang lebih besar tidak melebihi 100,000. Menyelesaikan masalah tolak.

Mendarab nombor tiga digit dengan: (a) 100 (b) nombor 2-digit Mendarab nombor empat digit dengan (a) nombor 1-digit (b) 10 (c) nombor 2-digit Mendarab nombor dua digit dengan 1000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab.

Membahagi nombor empat digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit Membahagi nombor lima digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi.

Murid melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor kurang daripada: (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung.

11

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan: (a) penyebut yang sama (b) pengangka 1 penyebut yang berlainan sehingga 10. Menyatakan dan menulis pecahan setara kepada pecahan wajar. Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah.

TI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI

Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang sama sehingga 10 dalam bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yang berbeza. Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yang berbeza. Penyelesaian masalah yang melibatkan penambahan pecahan wajar.

Menolak dua pecahan wajar yang penyebutnya sama sehingga 10 kepada bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yang berbeza. Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 kepada bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yang berbeza. Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan pecahan wajar.

12

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan (a) satu tempat perpuluhan (b) dua tempat perpuluhan Mengenali nilai tempat perpuluhan yang melibatkan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus Menukar pecahan kepada perpuluhan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus, dan sebaliknya. Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan satu tempat perpuluhan. (a) nombor perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan nombor perpuluhan (c) perpuluhan bercampur Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan dua tempat perpuluhan. (a) nombor perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan nombor perpuluhan (c) perpuluhan bercampur Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan.

UJIAN 1

Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan melibatkan satu tempat perpuluhan: (a) nombor perpuluhan sahaja (b) perpuluhan bercampur (c) nombor bulat dan nombor perpuluhan Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan perpuluhan.

Darab nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 Darab nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah yang melibatkan mendarab nombor perpuluhan.

13

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Membahagi nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan bahagi dengan nombor perpuluhan.

Membaca dan menulis nilai wang sehingga RM10,000. Menambah nilai wang sehingga RM10,000.

Menolak sebarang nilai wang sehingga RM10,000. Mendarab nilai wang, hasil darabnya sehingga RM10,000. Membahagi wang dengan nilai tidak lebih daripada RM10,000.

Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan penambahan dan penolakan yang melibatkan wang hingga RM10,000. Membundarkan wang sehingga 'ringgit' yang terdekat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang sehingga RM10,000.

Mambaca masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12 jam. Menulis masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12 jam. Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual mudah. Mendapatkan maklumat daripada kalendar Menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan harian melibatkan pembacaan kalendar.

14

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menyatakan hubungan di antara unit masa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun Penukaran (a) tahun kepada hari dan sebaliknya (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jam kepada hari dan sebaliknya Penukaran unit masa dari (a) jam kepada minit dan sebaliknya (b) jam dan minit kepada minit serta sebaliknya (c) minit kepada jam dan minit dan sebaliknya

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN

Menambah unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menolak unit masa yang melibatkan pertukaran unit dalam lingkungan: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun

Mendarab unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membahagi unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi asas dalam unit masa: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun

15

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa berdasarkan jadual. Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa daripada jadual dalam: (a) minit (b) jam (c) jam dan minit dalam tempoh sehari dan dua hari yang berturutan. Menghitung waktu mula dan waktu akhir daripada sesuatu peristiwa berdasarkan tempoh masa yang diberi dan membaca waktu mula dan waktu akhir.

Membaca ukuran panjang dengan menggunakan unit milimeter. Menulis ukuran panjang kepada skala per sepuluh yang hampir untuk: (a) sentimeter (b) meter Mengukur dan merekod panjang sesuatu objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter dan milimeter (c) meter dan sentimeter Menganggar panjang sesuatu objek dalam: (a) milimeter (b) meter dan milimeter (c) sentimeter dan milimeter

Menyatakan hubungan antara unit sentimeter dan millimeter. Menukarkan unit ukuran panjang daripada: (a) milimeter kepada sentimeter dan sebaliknya (b) sebarang unit kepada satu unit.

Menambah unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Menolak unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm

16

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Mendarab unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 Membahagi unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam ukuran panjang.

Menimbang jisim menggunakan unit kilogram dan gram. Membaca timbangan jisim kepada skala yang hampIr dalam kilogram dan gram. Menganggar jisim sesuatu objek dalam kilogram dan gram. Menukarkan unit jisim daripada: (a) kg kepada g (b) g kepada kg (c) kg dan g kepada kg

UJIAN 2

Menambah jisim melibatkan unit: (a) kg (b) g (c) kg dan g Menolak jisim melibatkan unit: (a) kg (b) g (c) kg dan g Mendarab jisim melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 Membahagi jisim melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam jisim.

Membaca isipadu cecair dalam liter dan milliliter. Menulis sukatan isipadu cecair kepada skala persepuluh yang hampir dalam: (a) liter (b) mililiter Mengukur dan merekod isipadu cecair dalam liter dan milliliter.

17

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


Mengukur dan merekod isipadu cecair dalam liter dan milliliter. Menganggar isipadu cecair dalam liter dan milliliter. Menukar unit isipadu cecair daripada: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter (c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter
HASIL PEMBELAJARAN

Menambah isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter Menolak isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter

Mendarab isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 Membahagi isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isipadu cecair.

Mengenal pasti sisi bagi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengukur dan merekod perimeter bagi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengenal pasti dimensi bagi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Membuat perbandingan jumlah petak bagi saiz: (a) segiempat tepat (b) segiempat sama Mengukur dan mencatat sisi segi empat sama dan segi empat tepat.

Mengira luas segi empat sama dan segi empat tepat.

18

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas bentuk dua- dimensi.

Mengenalpasti bentuk kubus dan kuboid. Membandingkan dengan satu unit kubus (a) kubus (b) kuboid Mengukur dan merekod sisi bagi kubus dan kuboid.

Mengira isipadu kiub dan kuboid. Menyelesaikan masalah isipadu kubus dan kuboid.

Menyatakan ciri-ciri piktograf: (a) gambar yang digunakan untuk menerangkan maklumat (b) tajuk bagi graf (c) nilai yang diwakili oleh satu gambar yang ditunjukkan. Mengumpul dan mentafsir maklumat daripada piktograf. Murid membina piktograf bagi menggambarkan maklumat yang diberi. Menyelesaikan masalah harian berpandukan piktograf yang diberikan.

Menyatakan ciri-ciri graf palang (a) tajuk (b) apa yang diwakili oleh paksi Mengeluarkan dan menganalisa maklumat daripada graf palang. Membina graf palang berdasarkan maklumat yang diberi. Menyelesaikan masalah harian berpandukan graf palang yang diberikan.

N AKHIR TAHUN

N AKHIR TAHUN

IKSAAN AKHIR TAHUN

19

ARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

IKSAAN AKHIR TAHUN

20

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

15 16-20 APRIL

5. Masa 5.3 Hubungan dan waktu antara unit masa

Memahami hubungan antara unit masa.

Menukar unit masa yang melibatkan jam, hari, bulan, tahun dan dekad.

(i) Menyatakan hubungan antara unit masa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun (ii) Menukar: (a) tahun kepada hari dan sebaliknya (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jam kepada hari dan sebaliknya (iii) Menukar masa dari: (a) jam kepada minit dan sebaliknya (b) jam dan minit kepada minit (c) minit kepada jam dan minit (i) Menambah unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menolak unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Mendarab unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membahagi unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas masa: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun

16 23-27 APRIL

5. Masa 5.4 Operasi dan waktu melibatkan masa

Menambah, menolak, mendarab dan membahagi unit masa.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

5. Masa 17 5.5 Tempoh 30 APRIL - dan waktu masa 04 MEI

Mengaplikasikan ilmu untuk mengira tempoh masa.

(i)

Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa. (ii) Mengira tempoh masa, waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa dalam unit: (a) minit (b) jam (c) jam dan minit dalam sehari dan dua hari berturut-turut. (iii) Mengira waktu mula atau akhir sesuatu peristiwa dari tempoh masa yang diberi.
HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

18 07-11 MEI

6. Panjang 6.1 Mengukur panjang

Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai.

(i)

Membaca ukuran panjang menggunakan unit milimeter. (ii) Menulis ukuran panjang kepada skala persepuluh terhampir untuk: (a) sentimeter (b) meter (iii) Mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter (iv) Menganggar panjang objek dalam: (a) mm ; (b) m dan mm (c) cm dan mm

6. Panjang 6.2 Hubungan antara unit 14-18 MEI ukuran panjang 19 20 21

19

Memahami hubungan antara unit ukuran panjang.

(i) Menyatakan hubungan antara cm dan mm. (ii) Menukar unit ukuran panjang dari: (a) mm kepada cm dan sebaliknya. (b) gabungan unit kepada satu unit

14-18 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 1. Menambah dan menolak ukuran panjang. (i) Menambah unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm (ii) Menolak unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm (i) Mendarab unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (ii) Membahagi unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan unit ukuran panjang. (i) Menimbang jisim dengan unit piawai kilogram dan gram. (ii) Membaca timbangan jisim kepada bahagian skala terhampir dalam unit kg dan g. (iii) Menganggar jisim objek dalam unit kg dan g. (i) Menukar unit jisim daripada: (a) kg kepada g (b) kg dan g kepada g (c) kg dan g kepada kg
HASIL PEMBELAJARAN

6. Panjang 6.3 Operasi asas melibatkan 11-15 JUN unit ukuran panjang

2. Mendarab dan membahagi ukuran panjang.

22 18-22 JUN

7. Jisim

7.1 Menimbang jisim

Menimbang jisim dengan unit piawai.

7.2 Hubungan antara unit jisim

Memahami hubungan antara unit jisim.

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

23 25-29 JUN

7. Jisim

7.3 Operasi melibatkan jisim

1. Menambah dan menolak unit jisim.

(i) (ii) (i)

2. Mendarab dan membahagi unit jisim. (ii)

(iii)

Menambah jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g Menolak jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g Mendarab jisim yang melibatkan pertukaran unit , dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 Membahagi jisim yang melibatkan pertukaran unit , dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah melibatkan operasi asas dalam unit jisim.

24 02-06 JULAI

8. Isi padu 8.1 Menyukat isi cecair padu cecair

Menyukat dan membanding isi padu cecair mengguna unit piawai.

(i)

8.2 Hubungan antara unit isi padu cecair

Memahami hubungan antara unit isi padu cecair.

Membaca ukuran isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (ii) Menulis ukuran isi padu cecair dalam persepuluh skala terhampir: (a) liter (b) mililiter (iii) Mengukur dan merekod isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (iv) Menganggar isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (i) Menukar unit isi padu cecair, dari: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter

(c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter 8. Isi padu 8.3 Operasi asas cecair melibatkan 09-13 JULAI isi padu cecair 25 1. Menambah dan menolak unit isi padu cecair. (i) Menambah unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter (ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter (i) Mendarab unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (ii) Membahagi unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair.
HASIL PEMBELAJARAN

26 16-20 JULAI

2. Mendarab dan membahagi unit isi padu cecair.

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

27 23-27 JULAI

9. Bentuk dan ruang

9.1 Bentuk dua dimensi

1. Memahami perimeter untuk bentuk dua dimensi.

(i)

2. Memahami dimensi untuk bentuk dua dimensi.

Mengenal pasti sisi bentuk 2D: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga (ii) Mengukur dan merekod perimeter: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga (i) Mengenal pasti dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (ii) Membandingkan saiz dengan unit persegi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (iii) Mengukur dan merekod dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (i) Mengukur luas: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas untuk bentuk dua dimensi.

28 9. Bentuk 30 JULAI - dan ruang 03 OGOS

9.1 Bentuk dua dimensi

3. Mengira luas dan perimeter bentuk dua dimensi.

29 30 31 27-31 OGOS

06-10 OGOS 13-17 OGOS 9. Bentuk dan ruang

ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA UJIAN SETARA 9.2 Bentuk tiga dimensi 1. Memahami isi padu untuk kubus dan kuboid. (i) Mengenal pasti dimensi: (a) kubus (b) kuboid (ii) Membandingkan dengan unit padu: (a) kubus (b) kuboid (iii) Mengukur dan merekod dimensi: (a) kubus (b) kuboid (i) Mengira isi padu kubus dan kuboid. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kubus dan kuboid.

32 03-07 SEPT 33 34

9. Bentuk dan ruang

9.2 Bentuk tiga dimensi

2. Mengira isi padu kubus dan kuboid.

10-14 SEPT UPSR 10.1 Piktograf 10. Perwakilan Mengguna piktograf (i) Menyatakan ciri-ciri pada piktograf:

10. Perwakilan 17-21 SEPT

untuk membaca dan mempamerkan data.

(a) gambar sebagai perwakilan data (b) tajuk graf (c) apa yang diwakili oleh paksi (d) apa yang diwakili oleh petunjuk (ii) Menganalisis maklumat daripada piktograf. (iii) Membina piktograf menggunakan data yang diberi. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis piktograf. (i) Menyatakan ciri-ciri pada graf: (a) tajuk graf (b) apa yang diwakili oleh paksi (ii) Menganalisis maklumat daripada graf palang (iii) Membina graf palang berdasarkan data yang diberi. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis graf palang.

35 24-28 SEPT

10.2 Graf palang 10. Perwakilan

Mengguna graf palang untuk membaca dan mempamerkan data.

36 37 38 39 - 41

01--05 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. 08-12 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. 15-19 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22 OKT-09 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN NOV