Anda di halaman 1dari 18

HELAIAN KERJA

(Work Sheet)

TAJUK KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK AKTA BEKALAN, PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK DAN PIAWAIAN MS IEC 60364 Akta Bekalan Elektrik 1990 Dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Menerangkan mengenai Akta Bekalan dan PeraturanPeraturan Elektrik dengan berpandukan buku Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 supaya kerja-kerja pepasangan elektrik mengikut standard yang ditetapkan MUKA: 1 18 NO. K/P DRP:

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO) KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : Mengisi Borang

OBJEKTIF : Selepas aktiviti ini pelatih-pelatih mesti boleh : i. Mengenal jenis dan kegunaan setiap borang permohonan ii. Mengisi setiap borang berkaitan dengan betul dan sempurna iii. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlu diadakan bagi setiap borang permohonan

ARAHAN AM : Pelatih diingatkan agar mengisi setiap borang dengan cermat supaya tiada sebarang kesilapan tulisan dan menggunakan alat tulis yang sesuai.

KOD RUJUKAN

MUKA: 2

DRP: 18

PERALATAN/PERKAKASAN/BAHAN : BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. BORANG ST BORANG ST BORANG ST BORANG ST KERTAS A4 ALAT TULIS (PE) 1 (KE) 1 (KE) 2A (KE) 2B ITEM Bil/Unit 3 2 2 6 ms ms ms ms

ARAHAN KERJA : 1. 2. Pelatih perlu memastikan borang yang betul Pelatih perlu menggunakan alat tulis yang sesuai Pelatih perlu memaklumkan kepada Pengajar sebarang masaalah yang

3.
timbul

GAMBARAJAH/PELAN/CETAKAN BIRU (BLUEPRINT):

KOD RUJUKAN LANGKAH KERJA 1. Mengisi Borang Permohonan Peperiksaan : ST (PE) 1 2. Mengisi Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kopeten : ST (KE) 1 3. Mengisi Borang Permohonan Pendaftaran Syarikat : ST (KE) 2A 4. Mengisi Borang Permohonan Pengelasan Kontrakror Elektrik : ST (KE) 2B

MUKA: 3 BUTIRAN KERJA

DRP: 18

1.1 Pelatih hendaklah menentukan penggunaan borang yang betul 1.2 Melampirkan salinan dokumen sokongan mengikut keperluan bagi setiap borang permohonan 1.3 Menentukan penggunaan abjad yang betul mengikut kehendak borang. 1.4 Memaklumkan kepada Pengajar jika berlaku sebarang kekeliruan semasa mengisi borang 1.5 Memastikan membuat semakan akhir sebelum menanda tangani borang.

KOD RUJUKAN

MUKA: 4

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 5

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 6

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 7

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 8

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 9

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 10

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 11

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 12

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 13

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 14

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 15

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 16

DRP: 18

KOD RUJUKAN

MUKA: 17

DRP: 18

Markah Asas 0=Tidak dilakukan/salah

SENARAI SEMAK KERJA


1=Memuaskan
MARKAH DIBERI

2=Baik

3=Cemerlang
PERATUS MARKAH DIPEROLEHI

BIL

PERKARA YANG DINILAI

0 1 2 3 A.PROSES KERJA -15% Penyediaan peralatan/bahan Mengenal pasti borang Menyedia dokumen berkaitan JUMLAH B.HASIL KERJA-70% Maklumat diisi betul Tulisan jelas Tulisan dalam petak yang betul Dokumen asas/sokongan mengikut kehendak setiap borang Kerja siap pada masa yang ditetapkan JUMLAH

PEMBERAT (1 3)

MARKAH DIPEROLEHI

1 1 1 ______% ____ x 15 9

4 5 6 7 8

3 3 3 3 3 ______% ____ x 70 45

C. KESELAMATAN-5% Sentiasa menjaga kebersihan Sentiasa mengikut langkah kerja yang diberikan Sentiasa memastikan kesilapan pada tahap yang paling minima JUMLAH

1 ____ x 5 9

10 11

1 1

______%

KOD RUJUKAN

MUKA:

18

DRP:

18

SENARAI SEMAK KERJA


MARKAH DIBERI PEMBERA T (1 3) MARKAH DIPEROLE HI PERATUS MARKAH DIPEROLEHI

BIL

PERKARA YANG DINILAI 0 D.SIKAP -5% Persediaan Diri Pengurusan Dokumen/bahan Kekemasan kerja Etika Profesionalisma JUMLAH

12 13 14 15 16

2 2 2 2 2 ______% ____ x 5 30

17 18

E.KEUSAHAWANAN -5% Menentukan fi yang berkaitan Menentukan dokumen sokongan lengkap JUMLAH

2 2

____ x 5 12

______%

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

______%

______________________________ Tandatangan Calon Nama :

______________________________ Tandatangan Pengajar Nama :