Anda di halaman 1dari 6

Pilih jawapan yang tepat 1) Mengikut kehendak peraturan IEE , pemasangan lampu yang sesuai untuk bilik mandi

a) b) c) d) tergantung tanpa perlindung bertutup sepenuhnya tanpa berbumian

2) Arus ini mengalir ke bumi atau ke bahagian bahagian konduktif berlebihan,


dalam litar yang selamat arus ini mungkin mempunyai komponen kapasiti termasuk yang terhasil daripada penggunaan kapasitor dengan sengaja.

a. Arus kebocoran bumi.


b. Arus beban lebihan c. Arus kejutan d. Arus konduktif

3) Suhu arus yang melalui badan manusia atau haiwan dan mempunyai ciri-ciri
yang bahaya. a) b) c) d) Arus beban berlebihan Arus kejutan Arus pengandalian baki Arus bumi

4) Jisim konduktif ini mempunyai keupayan elektriknya disebarang titik biasanya diambil sebagai sifar. a. b. c. d. hidup neutral star/delta bumi

5) Ia merupakan konduktor atau sekumpulan kondutor yang bersentuhan dengan membekalkan penyambung ke bumi..Ia terletak jarak bertentangan Yang mana arus maksimum boleh mengalir tidak secara nyata mempengaruhi keupayan yang lain. a) b) c) d) Elektrod hidup Elektrod neutral Elektrod kuprum Elektrod bumi

6) Impedans gelung kerosakan bumi bermula dan berakhir pada titik kerosakan bumi ditanda dengan symbol a) b) c) d) Zs I

7) Mengikut peraturan IEE , soket alur keluar dalam sebuah bilik perumahan dipasang pada______yang sama . a) b) c) d) zon Arus Konduit Fasa

8). Soket Alur Keluar boleh dipasang pada fasa yang berlainan dalam satu bilik bukan perumahan dengan syarat a. b. c) d) Bilangan hala Jarak setiap soket alur mestilah kurang dari 2 meter. Sambungan dari puna ke punca berlainan Beban tidak melebihi 240 v

9) Mengikut kehendak peraturan IEE, jika bekalan yang dibekalkan itu lebih dari dua dawai tidak berbumi ,suis pemencil yang digunakan mestilah jenis a) Kutub selari b) Empat kutub c) Kutub bersiri d) Dua Kutub 10) Jika bekalan yang dibekalkan 230 V arus ulang alik, berapakah susut voltan maksimumum dan minimum yang dibenarkan oleh persatuan pembekal Elektrik ? a) Maximum 245 V b) Maximum 246 V c) Maximum 253 V d) Maximum 234 V 11) , Minimum 224 V , Minimum 214 V , Minimum 216.2 V , Minimum 245 V

Tiga jenis penjana yang biasa digunakan di Negara ini a) penjana arang,stim & hidro b) penjana diesel,stim & hidro

c) penjana diesel,petrol & hidro d) penjana diesel,stim & gas 12) Tiga jenis sistem penghantaran bekelan yang biasa ditemuai a) b) c) d) Sistem Sistem Sistem Sistem Grid , Gelang , & Pusat Grid , Kutub , & Jejari Grid , Gelang , & Jejari Terbuka , Gelang , & Jejari

13) Dalam sistem bekalan a.t dawai tengah atau neutral tidak di fiuskan sebab a) untuk mengelakkan voltan yang seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral. b) untuk mengelakkan arus tidak seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral. c) untuk mengelakkan arus yang seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral. d) untuk mengelakkan voltan tidak seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral 14) Voltan piawaian bagi kadar voltan lampau rendah sekarang ialah a) b) c) d) 1kV a.u and 1.3 kV at 1kV a.u and 1.5 kV at 0.5kV a.u and 1.5 kV at 1kV a.u and 1 kV at

15) Berikan satu kebaikan sistem penghantaran grid.

a) arusnya sentiasa seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan


kecil. b) voltannya sentiasa seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan kecil. c) kutubnya sentiasa seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan d) voltannya tidak seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan besar. 16 ) Apa erti litar gelang ? a) litar gelang ialah litar yang sambungan nya disambumgkan selari dengan punca berlainan b) litar gelang ialah litar yang sambungan nya bermula dan berakhir pada titik berlainan c) litar gelang ialah litar yang sambungan nya bermula dan berakhir pada titik sama

d) litar gelang ialah litar yang sambungan nya disambumgkan kutub bumi

Bahagian B 1) Berikan tiga peraturan IEE yang berhubung dengan pemegang lampu filamen. 2) Bincangkan peraturan IEE yang berkaitan dengan pemasangan suis. 3) Berikan tiga peraturan IEE yang berkaitan dengan reka bentuk soket alur keluar. 4) Mengikut peraturan IEE, anggaran arus yang digunakan oleh beban berikut ialah: Beban Pemasangan a) b) c) d) Alat Pegun . Jam elektrik keluaran lampu pijar Soket alur keluar 5 A Arus yang diperlukan _____________ _____________ _____________ _____________

5) Berapa anggaran arus yang diperlukan oleh 3 buah lampu nyahcas jika setiap lampu itu berkendali pada 100 w ,230 v ,dan faktor kuasanya 0.85 menyusul? 6) Berikan empat peraturan IEE yang berhubung dengan soket alur keluar 13 A litar perumahan. 7) Apakah perbezaan antara alat pegun dan tetap?

Jawapan : 1) a) Hanya litar yang tidak melebihi 250 v. b) Sentuhan tengah pemegang filamen disambung ke pengalir hidup. c) Tidak boleh dipasang pada litar yang mempunyai perlindung arus lebih yang kadarnya lain daripada kadaran yang ditetapkan oleh jadual 6.1 . 2) a) Suis satu kutub untuk pemasangan pada 2 bekalan dawai 1 kutub bumi mesti dipasang pada dawai hidup sahaja. b) Suis yang tidak dikenalpasti mesti ditanda untuk kepastian. c) Suis yang digunakan untuk mengawal lampu dalam kumpulan yang banyak boleh ditetapkan dalam bilik yang berasingan. 3) a) Setiap soket alur keluar mestilah tidak mudah dimasukan sebarang pin palam ke punca hidupnya manakala yang lainnya terdedah. Hanya palam khas sahaja yang boleh dimasukkan. b) Punca bumi setiap soket alur keluar mestilah disambung ke pengalir perlindung litar bagi litar terakhir. c) Soket alur keluar di pemasangan arus terus mestilah mengadakan suis untuk pemasangan arus ulang alik, palamnya mudah ditanggalkan, suis tidak diperlukan.

4)a) Mengikut kadaran arus beban itu b) Di anggap tidak ada kerana terlalu kecil c) Mengikut kadaran watt beban maximum 100w bagi sebuah lampu d) 5 A

5)

100 X 3 X 1.8 230 X 0.85

2.76 Amp

6) 1) Setiap pengalir mestilah disambung secara litar gelang. 2) Pengalir itu seberapa boleh jangan diputuskan. 3) Bilangan taji tidak boleh melebihi bilangan soket alur keluar. 4) Bilangan soket alur keluar tidak terhad jika kawalan itu tidak melebihi 100 meter. 7) Alat pegun iaitu alat tidak mudah diangkat dan sambungan bekalannya diambil daripada soket alur keluar atau dengan cara sambungan terus sementara alat tetap pula tidak mudah diubah dan kekal dan bekalan di ambil melalui soket

terus.