Anda di halaman 1dari 20

Hakcipta terpilihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam ape juga bentuk dan dengan ape cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari Urusetia Manual Tanaman, Jabatan Pertanian.

Hakcipta Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia 2006

NO. BK 02/04.06/10R Cetakan Pertama 2006 ISBN: 983-047-110-1

Manuskrip terbitan ini, konsep persembahan, suntingan dan rekaletak disesiakan oleh Urusetia Manual Tanaman, Jabatan Pertanian

Perpustakaan Negara Malaysia

Manual tanaman tembikai = Citrullus lunatus L. ISBN: 983-047-110-1 1. Watermelons--Planting--Handbook, manuals, etc. 635.615

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

KANDUNGAN
Pendahuluan .......................................................................i Penyediaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Ladang Untuk Tanaman Tembikai ....... 1

MANUAL TANAMAN TEMBIKAI


(Citrullus lunatus)

Penanaman ......................................................................... 5 Lampiran I Infrastruktur Ladang dan Pengurusan Pengairan Tembikai ............................................................ 16 Lampiran II Kaedah Menyemai Biji Benih Tembikai Secara Pemanasan (Heating) ........................................................ 18 Lampiran III Simptom Kerosakan dan Kawalan ................................... 21 Lampiran IV Syor Racun Perosak ............................................................27 Lampiran V Panduan Penentu Kematangan Buah Tembikai..............28

Jabatan Pertanian Malaysia 2006

PENDAHULUAN
Tembikai (Citrullus lunatus) adalah tanaman buah jangka pendek yang menjalar dari keluarga Cucurbitaceae dipercayai berasal dari Afrika Tengah.Tembikai adalah salah satu di antara sembilan jenis buahbuahan yang diberi keutamaan untuk dimajukan dalam Dasar Pertanian Negara Ketiga. Varieti tembikai yang banyak ditanam adalah jenis berbiji (seperti New Dragon, Emperor, Flower Dragon, Hitam Manis (S108), Black Gold ) atau tanpa biji (seperti Fengshan No 1, Ming Hwa, Gold Rush (1663), Felicity, Orchid Sweet, Sin Foon, Quality, Seedless No 1 dan Seedless Superstar). Kebanyakan varieti biji benih yang ada di pasaran untuk penanaman adalah jenis hibrid yang diimport dari Taiwan. Pemilihan varieti-varieti yang ditanam bergantung kepada kehendak pengguna dan pasaran semasa. Bagi mempastikan kejayaan supaya hasil yang diperolehi adalah tinggi dan berkualiti, perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi dan diberi perhatian: i. Kawasan yang dipilih hendaklah rata atau beralun (< 6) dan tidak menakung air.

JADUAL 1 : PENGGREDAN BUAH TEMBIKAI

Gred

Ketentuan
Varieti yang sama, kandungan bahan pepejal larut >10% Brix Tahap kematangan yang seragam (cukup matang)

Kelonggaran
(Maksimum)

5% 5% 10% 10%

Kerosakan Kecacatan (cacat rupa, cacat bentuk, kotor, lebam, isi berongga) Saiz yang seragam (berat > 5.0 kg)

ii. Pastikan kawasan yang baru lepas ditanam dengan keluarga cucurbitaceae dibiarkan fallow untuk selama sebulan sebelum penanaman baru dimulakan dikawasan tersebut. iii. Pastikan kawasan persekitaran tiada penanaman dari keluarga cucurbitaceae bagi mengelakkan serangan/jangkitan penyakit. iv. Elakkan dari menanam di satu-satu kawasan lebih dari dua pusingan tanaman setahun bagi mengelakkan penularan penyakit. Buah biasanya matang dan boleh dipungut bila berumur enam puluh lima (65) hari selepas tanam bergantung kepada varieti. Pungutan hasil biasanya dilakukan sebanyak empat pusingan dalam setiap musim. Pusingan pertama dan kedua biasanya menghasilkan buah yang bermutu tinggi dan sesuai untuk eksport, manakala pungutan kali ketiga dan keempat akan menghasilkan buah yang bermutu sederhana dan sesuai untuk pasaran tempatan. Penggredan buah tembikai adalah seperti di Jadual 1.

Varieti yang sama Tahap kematangan yang seragam (cukup matang) 5% 15% 10%

Kerosakan Kecacatan (cacat rupa, cacat bentuk, kotor, lebam, isi berongga) Saiz yang seragam (berat >3.0 5.0kg)

10%

Luar Gred

Buah yang tidak mempunyai ciri-ciri gred 1 dan 2

Manual Tanaman Tembikai

ii

PENYEDIAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LADANG UNTUK TANAMAN TEMBIKAI


BLT* -7 Kerja/Aktiviti Pembersihan kawasan. Bahan Input Jenis Kadar Jentolak atau jengkaut Standard/Indikator Kerja penolakan pokok hutan perlu dibuat berjadual supaya pembakaran dapat dibuat satu bulan sebelum musim kering. Segala tunggul dan akar perlu dicabut. Kebenaran dijangka diperolehi dalam tempoh dua bulan. Kaedah pembakaran mengikut arahan JAS. Pembakaran kali pertama dilakukan setelah daun kering tetapi belum gugur dari dahan. Parit dibina untuk tanah pamah (<6). Dimensi dan kepadatan parit yang diperlukan adalah seperti dalam Lampiran I. Kolam digali di kawasan yang tidak mempunyai sumber air semulajadi. Saiz kolam yang diperlukan berasaskan panduan dalam Lampiran I atau mengikut kapasiti sistem pengairan digunakan. Jalan ladang selebar 3 m pada 100 m/ha. Kerja-kerja memerun dan membakar diulangi sekurangkurang 3 kali sehingga habis dibakar.
.

Tindakan Pokok hutan ditolak dan dikumpul dalam baris. Tiap-tiap 30 meter baris, ditinggalkan ruang untuk memudahkan pengaliran air ke ladang tersebut.

-7

Permohonan kebenaran pembakaran terbuka daripada Jabatan Alam Sekitar (JAS). Pembakaran pokok-pokok yang Tayar telah dikumpul. terpakai

-5

-4

Pembinaan parit.

Jengkaut

Gali parit menggunakan jengkorek, Tanah yang digali diratakan.

-4

Penyediaan sumber air untuk sistem pengairan.

Kolam takungan T elaga tiub

Gali kolam menggunakan jengkaut.

-3

Pembinaan jalan ladang.

Motor Grader 100 m / ha Jentolak

Jalan ladang dibina dengan meratakan tanah hasil daripada penggalian parit.

*BLT Bulan Lepas Tanam

Manual Tanaman Tembikai

BLT* -1

Kerja/Aktiviti Mengapur

Bahan Input Jenis Kadar GML Traktor spreader Min 2.0 mt /ha untuk tanah BRIS dan 2.5 mt untuk tanah alluvial.

Standard/Indikator pH tanah yang sesuai antara 5.5 6.5.

Tindakan
Kapur ditabur menggunakan fertiliser spreader atau lime sower.

-1

Pembajakan pertama

Traktor rotovator atau Bajak piring Traktor ridger

Bajak piring sedalam 30 cm.

Kawasan yang telah digunakan untuk penanaman tembikai, hanya pembajakan kedua menggunakan rotovator. Batas disediakan menggunakan traktor dan ridger.

-0.5

Pembajakan kedua membuat batas

Bajak putar sedalam 30 cm Batas berukuran 1.2 m lebar dan 4.5 m antara baris tanaman (rujuk Gambarajah 1). Pemasangan sistem mengikut pelan rekabentuk yang telah ditetapkan.

-0.5

Pemasangan paip utama pengairan dan pam air

Rumah pam Pam air Main line Sub-main line Drip tape Penapis air

Korek longkang sedalam 60 cm. Paip utama dipasang dalam longkang dan dikambus semula selepas dipasang take off saluran drip tape pada setiap batas.

*BLT Bulan Lepas Tanam

Manual Tanaman Tembikai

PENANAMAN
Bahan Input Jenis Biji benih Kadar/ha 20 gm Kadar keluasan 1 :10 (Kuning/ pollen : tanpa biji) 3 dulang @ 80 lubang 10 kg

HLT* -17 -10

Aktiviti Menyemai biji benih tembikai kuning (jenis berbiji untuk pollen) dalam dulang semaian. Gunakan teknik pemanasan (heating) untuk meningkatkan peratus percambahan dan tumbesaran yang seragam.

Standard Kualiti Indikator Terdapat berbagai varieti tembikai kuning yang sesuai digunakan untuk mendapatkan pollen bagi pendebungaan berbantu. Pollinator' boleh disemai seminggu awal hingga serentak dengan tembikai tanpa biji. Sekiranya ditanam dalam tempoh ini pollen yang akan diperolehi adalah mencukupi untuk proses pendebungaan nanti. `Peat moss' yang dijual secara komersil.

Tindakan Menyemai dengan kaedah pemanasan (heating) adalah seperti di Lampiran II.

Dulang semaian Media semaian

-10

Menyemai biji benih tembikai tanpa biji dalam dulang semaian dengan teknik pemanasan (heating).

Biji benih Dulang semaian Media semaian Knapsack sprayer Guni

200 gm 25 dulang @ 80 lubang 60 kg

Menyemai dengan kaedah pemanasan (heating) adalah seperti di Lampiran II. Disyor lebihkan 10-20% dari keperluan sebenar bertujuan; 1. Untuk pemilihan anak benih yang subur. 2. Untuk menampung anak benih sekiranya percambahan kurang dari 80%.

*HLT Hari Lepas Tanam

Manual Tanaman Tembikai

HLT* -10

Aktiviti Membaja asas. Membaja organik.

Bahan Input Jenis NPK 15:15:15 Tahi Ayam Kadar/ha 200 kg 3.0 - 5.0 mt (tanah lanar) 10 - 20 mt (tanah BRIS) 7 gulung @ 300m 7 gulung @ 300m

Standard Kualiti Indikator Ditabur secara manual di atas batas.

Tindakan Baja asas dan bahan organik digaul sama rata ke dalam tanah menggunakan traktor 2-roda /cultivator baja organik yang telah reput digunakan. Driptape boleh di pasang di atas atau di bawah silvershine mengikut keperluan dan kemahiran. Menebuk plastik dengan alat penebuk yang dibuat dari paip PVC garis pusat 3 ".

-8

Memasang sistem pengairan di tapak tanaman dan tutup batas.

Drip tape Silvershine

Pasangkan driptape di tengah batas dan lembabkan batas. Tutup batas dengan silvershine dan pastikan silvershine ditimbus kemas. Jarak antara lubang 0.75 m

-8

Menebuk lubang di plastik silvershine di batas.

Alat penebuk lubang khas Anak benih Alat penebuk lubang khas 1 pokok/ lubang Jarak tanaman 0.75 cm antara pokok

-7 - 0 Menanam anak benih tembikai kuning/pollinator iaitu 10 - 12 hari selepas menyemai. -5 Menebuk lubang di plastik silvershine di batas.

Anak benih perlulah sihat Untuk penanaman tembikai tanpa dan mempunyai 4 helai daun. biji sahaja. Jarak antara lubang 0.75 m. Menebuk plastik dengan alat penebuk yang dibuat dari paip PVC garis pusat 3 ". Anak benih diubah dari dulang semaian ke ladang.

Menanam anak benih tembikai tanpa biji ke ladang.

Peringkat 4 helai daun dan dalam keadaan sihat. Pastikan anak benih diubah tidak lewat daripada 14 HLS (Hari Lepas Semai).

*HLT Hari Lepas Tanam

Manual Tanaman Tembikai

HLT*

Aktiviti Menyiram menggunakan sistem pengairan.

Bahan Input Jenis Kadar/ha Perlu di siram setiap hari. Air mesti mencukupi. Racun kulat/ Serangga Ikut syor pada label senarai racun yang sesuai seperti di Lampiran IV. 200 kg

Standard Kualiti Indikator Keperluan pengairan adalah seperti di Lampiran I.

Tindakan Anak benih akan layu jika tidak cukup air.

Kawalan serangga/penyakit (dibuat setiap 5 - 10 hari ).

Kawalan dibuat apabila terdapat tanda-tanda serangan (Rujuk Lampiran Ill) Kadar baja sebanyak 100 g sepokok.

Pastikan pengawalan perosakan diberi keutamaan bagi mendapatkan hasil yang berkualiti.

10

Membaja Tambahan I.

NPK 15:15:15

Tabur baja kedalam poket/lubang yang ditebuk di antara pokok atau ditabur di tepi sepanjang batas dimana sulur mengeluarkan akar. Baja foliar digunakan jika pertumbuhan tidak memuaskan. Membuat cantasan dengan menggunakan pisau blade atau cubit dengan tangan.

10-15 Cantas sulur.

Pisau `blade' yang tajam atau menggunakan tangan

Sulur dicantas pada ruas ke 4 - 5 atau 6 -7.

20

Didik sulur.

Lidi pencucuk

5000 batang

Jalir sulur dihalakan ke satu arah yang berlawanan bagi setiap dua barisan tanaman dan dibiarkan bercantum.Ini menyediakan ruangan bagi setiap dua (2) barisan untuk ruangan kerja dan laluan.

Sulur di setiap batas diarahkan jalirnya ke satu arah sahaja. Lidi yang dipatahkan berbentuk V terbalik digunakan dengan mencucuk ke tanah di kedua belah sulur tersebut.

*HLT Hari Lepas Tanam

* Serangga perosak perlu sentiasa dipantau dan bukan pada hari-hari tertentu yang tercatat dalam manual ini. Kawalan perosak berjadual adalah tidak disyorkan. Mula lakukan kawalan hanya apabila serangan melebihi Tahap Ambang Tindakan (ATL) . Manual Tanaman Tembikai

10

HLT* 20-25

Aktiviti Kawalan rumpai.

Bahan Input Kadar/ha Jenis Traktor, Racun rumpai jenis sentuh 200 kg NPK 12:12:17:2 + TE

Standard Kualiti Indikator Keadaan ladang bersih dari rumpai.

Tindakan Kawal rumpai dengan membajak atau meracun dengan racun yang sesuai. Pastikan racun tidak terkena pokok. Kawal rumpai secara mekanikal dibuat secara berterusan. Tabur baja ke dalam poket yang ditebuk antara pokok atau di tepi sepanjang batas di mana sulur . mengeluarkan akar. Baja foliar digunakan jika pertumbuhan tidak memuaskan. Pendebungaan berbantu dibuat mulai bunga ke 7 ke atas debunga /pollen dari bunga jantan, disapu pada stigma bunga betina hingga melekat. Tinggalkan bunga jantan di atas bunga betina sebagai tanda. Pendebungaan dilakukan hanya ke atas bunga betina yang subur sahaja. Tabur baja ke dalam poket keliling setiap pokok atau tabur baja di keseluruhan kawasan yang ada jalir pokok. Baja foliar digunakan jika pertumbuhan tidak memuaskan.

30

Membaja Tambahan II.

Kadar baja sebanyak 100 g sepokok.

30

Pendebungaan Berbantu Bunga (PB) (untuk tembikai tanpa jantan dari biji sahaja). tembikai kuning

Satu debunga jantan untuk satu bunga betina

Kerja-kerja PB hendaklah dijalankan pada waktu pagi antara pukul 7.30 - 10.00 pagi (semasa bunga kembang)

Kadar maksimum Bunga betina pada 1:3 Jantan : betina tembikai tanpa biji 45 hingga 50 Membaja Tambahan Ill. NPK 200 kg 12:12:17:2 + TE Kadar baja sebanyak 100 g sepokok.

*HLT Hari Lepas Tanam

11

Manual Tanaman Tembikai

12

HLT*

Aktiviti

Bahan Input Kadar/ha Jenis Pisau tajam

Standard Kualiti Indikator Tuai pada waktu petang untuk mengurangkan kejadian buah mudah pecah.

Tindakan

65 Menuai Hasil hingga (bagi buah tembikai kuning) 75

65 Menuai Hasil hingga (bagi buah tembikai 75 tanpa biji)

Pisau tajam /Scateurs

Hasil potensi 25 - 30 mt/ha. Anggaran gred hasil 60% Gred A, 30% Gred B. >80% matang bagi pasaran tempatan dan 75 - 80% matang untuk eksport. Panduan penentuan kematangan buah seperti memastikan buah tidak mudah pecah dan lebih tahan. Lampiran V.

Penuaian dilakukan pada masa yang betul dan cermat. Penuaian jika boleh tidak dilakukan pada musim hujan, ini akan menyebabkan buah tembikai tidak begitu manis. Elakkan menuai di waktu pagi sebelum embun kering bagi memastikan buah tidak mudah pecah dan lebih tahan.

*HLT Hari Lepas Tanam

13

Manual Tanaman Tembikai

14

Lampiran I

INFRASTRUKTUR LADANG DAN PENGURUSAN PENGAIRAN : TEMBIKAI

1.0 Infrastruktur Ladang


1.1 Jalan Ladang Jalan Ladang 3 m lebar = 100 m/ha

1.2 Parit a) Parit Sekunder Jenis Tanah Liat (mineral) Gambut Masam Pasir b) Parit Ladang Jenis Tanah Dimensi Parit Kepadatan Parit (m/ha)
220 - 270 164 - 180 200 - 220 164

Dimensi Parit 2000 2440 1980 2440 mm mm mm mm x x x x 910 910 610 610 mm mm mm mm x x x x 152 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm

Liat (mineral) Gambut


Gambarajah 1 : Batas Penanaman Tanaman Tembikai

1220 mm x 610 mm x 762 mm 1220 mm x 910 mm x 910 mm 1060 mm x 460 mm x 762 mm 1220 mm x 460 mm x 762 mm

Masam Pasir

15

Manual Tanaman Tembikai

16

1.3 Kolam (Untuk Pengairan) Keperluan air untuk tanaman = 18 m3 /ha/hari Saiz kolam pada 80% simpanan = 540 m3 /ha/bulan (takungan air untuk satu bulan kemarau) 1.4 Sistem Pengairan Pengairan drip tape Sistem alur

Lampiran II

KAEDAH MENYEMAI BIJI BENIH TEMBIKAI SECARA PEMANASAN (HEATING)


Tujuan : 1. Untuk memastikan peratus percambahan yang tinggi. 2. Untuk pertumbuhan yang seragam. Keperluan peralatan dan bahan: 1. Tray plastik mengikut keperluan. 2. Media semaian. 3. Pam galas. 4. Guni jalur/Kain. 5. Plastik silvershine / Plastik hitam. 6. Penggalak percambahan spt Amino Asid, Astonik dan lain-lain 7. Racun kulat seperti Thiram. 8. Biji benih (200 gram tembikai tanpa biji dan 20 gm tembikai kuning untuk satu hektar). 9. Air bancuhan racun serangga. 10. Rumah teduhan. Proses/Kaedah: 1. Rendam biji benih di dalam Asid Amino selama 30 - 60 minit. 2. Tos dan keringkan. 3. Gaulkan dengan racun kulat seperti Thiram ( sila lihat arahan penggunaan dan keselamatan apabila menggunakan racun). 4. Masukkan media semaian ke dalam tray, ratakan dan dimampatkan sedikit. 5. Semai satu biji benih bagi setiap lubang dengan meletakkan secara mengiring supaya kulit biji akan melekat ditanah dan tidak melekat pada kotiledon apabila tumbuh. 6. Tutupkan biji benih yang telah disemai dengan menambahkan sedikit bahan media dan ratakan. 7. Siram dengan bancuhan racun serangga sehingga lembab.

2.0

Pengurusan Pengairan

a) Siraman mengikut discharge atau precipitation alat penitis. Pada lazimnya, siraman 12 mm/hari diperlukan. Ini memerlukan operasi renjis 2 kali sehari selama 1 jam iaitu pada waktu pagi dan petang. Keperluan pokok adalah seperti berikut: Atau b) Siraman mengikut bacaan tensiometer seperti berikut: Jenis Tanah Tekstur kasar (pasir) Tekstur halus (liat) Mula Siram 30 40 centibar 50 60 centibar Tamat Siram 10 centibar 20 centibar 30 centibar Pokok muda Pokok separa matang Pokok matang 1.0 lit/pokok/hari 4.0 lit/pokok/hari 9.0 lit/pokok/hari

Tekstur sederhana (loam) 40 50 centibar

17

Manual Tanaman Tembikai

18

8. Susunkan tray yang telah siap disemai benih di atas plastik hitam dengan tidak melebihi 0.6 m tinggi dan pastikan bahagian bawah tray dengan lubang tray dibawahnya tidak bertindih. 9. Tutupkan bahagian atas dan sisi dengan guni / kain dan seterusnya balutkan semua bahagian tray dengan plastik hitam, dilekatkan dan diikat supaya cahaya tidak masuk dan proses peruapan juga tidak berlaku. (Keadaan inilah yang menyebabkan proses pemanasan berlaku). 10. Pastikan tray diletakan ditempat yang teduh. Tempoh rawatan melalui kaedah pemanasan ini ialah selama empat hari tiga malam (84 jam). (Kaedah ini boleh juga digunakan untuk tembikai Wangi / Madu tetapi tempohnya memadai selama tiga hari dua malam sahaja (60jam).

11. Bungkusan perlu diperiksa supaya tidak rosak atau koyak. 12. Bukakan plastik dan guni apabila cukup tempohnya.

Lampiran III

Proses Selepas Membuka Bungkusan: 1. Buka susunan tray dan letak tray di tempat lapang (100% cahaya) sehingga menanam untuk proses pengerasan anak pokok. Pastikan tidak ditimpa hujan bagi mengelakkan kerosakan.

Sekiranya hujan, letakkan dibawah lindungan. 2. Buang kulit biji benih sekiranya masih ada yang terlekat pada kotilidan untuk mempercepatkan pertumbuhan. 3. Siram dua kali sehari pagi dan petang. 4. Anak benih sesuai ditanam setelah daun berbentuk tapak anjing (4 -5 hari selepas dibuka).

19

Manual Tanaman Tembikai

20

Lampiran III

JENIS A. Serangga Perosak 1. Kutu daun (Aphis spp.)

SIMPTOM KEROSAKAN

KAWALAN

Peringkat anak dan dewasa menghisap cairan dari daun dan pucuk. Ini mengakibatkan daun berkerekot dan pertumbuhan terencat. Serangan yang teruk boleh mengurangkan hasil.

1. Amalkan sistem tanaman bergilir iaitu menanam jenis tanaman yang bukan perumah kepada kutu daun seperti jenis ubi dan kacang tanah. 2. Gunakan sungkupan helaian plastik bersalut aluminium. 3. Sembur dengan racun serangga seperti cypermethrin atau dimethoate.
.

2. Hamama merah (Paronychus spp.)

Perosak ini menghisap cairan dari permukaan atas atau bawah daun dan suka kepada daun matang. Daun yang telah dihisap cairannya kelihatan pudar. Jika serangan teruk, daun menjadi kering dan kerekot. Serangga Aulacophora memakan daun yang mengakibatkan tompok- tompok kosong di tengah daun. Larva dan dewasa serangga Epilachna memakan epidermis daun mengakibatkan kekurangan permukaan daun untuk proses fotosintesis.

Sembur dengan racun serangga seperti dimethoate atau tetnadifon digalakkan digunakan dengan bahan pelekat.

3. Kumbang daun Aulacophora spp. Epilachna indica

Sembur dengan racun serangga seperti deltamethrin atau trichlorphon.

21

Manual Tanaman Tembikai

22

JENIS B. Penyakit 1. Lecuh anak benih Phytium spp. Rhizoctonia solani

SIMPTOM KEROSAKAN

KAWALAN

Anak benih yang diserang menjadi layu walaupun air mencukupi. Ini adalah kerana batang anak benih pada aras tanah telah melecuh dan reput. Penyakit ini sering berlaku pada keadaan tanah yang pengalirannya tidak memuaskan. Kulat ini boleh hidup didalam tanah selama beberapa tahun dan akan menyerang akar tembikai bila keadaan sesuai. Anak benih yang diserang akan reput atau terbantut pertumbuhannya. Pada pokok dewasa tanda awal ialah satu jalar menjadi layu dan ia akan merebak ke jalar lain. Akhirnya seluruh pokok menjadi layu, kering dan mati. Penyakit ini berupaya memusnahkan seluruh kawasan dalam masa yang singkat.

Rawat biji benih dengan racun kulat seperti mancozeb mengikut kadar disyorkan pada label. Selepas cambah sembur dengan chlorothalonil mengikut kadar dan kekerapan yang disyorkan.

2. Layu Fusarium Fusarium oxysporum

1. Pastikan saliran air baik.

2. Kawal rumpai supaya dapat mengurangkan perumah kulat ini. 3. Cabut pokok yang berpenyakit dan bakar atau tanam sedalam 60 cm.

23

Manual Tanaman Tembikai

24

JENIS 3. Bintik berpusar/ Antraknos Collectotrichum lagenarium

SIMPTOM KEROSAKAN Penyakit ini disebar melalui hujan dan sistem pengairan. Ia boleh menyerang daun, batang dan buah. Pada daun mulamula bintik kelihatan kecil dan berwarna coklat muda, kemudian bintik membesar berbentuk pusar dan bertukar warna ke coklat tua atau kehitaman. Tangkai daun dan batang yang diserang kulat ini menunjukkan pecah-pecah yang memanjang mengikut batang diantara ruas. Buah yang dijangkiti menunjukkan lecuh yang berbentuk bulat atau lonjong dan tengahnya lekuk ke dalam.

KAWALAN 1. Gunakan biji benih yang bebas dari penyakit ini. Sebelum ditanam rawat benih dengan racun kulat thiram mengikut kadar yang disyorkan. 2. Penyakit ini boleh dikawal melalui sistem tanaman bergilir. 3. Sembur dengan racun kulat seperti Mancozeb atau Maneb, benomyl, carbendazim, chlorothalonil, copper hydroxide, difenoconazoled propineb mengikut . kadar yang disyorkan.

4. Penyakit Virus Mozek Cucumber Mosaic Virus

Penyakit ini jarang menyerang tetapi sekiranya berlaku, ia boleh menyebabkan kekurangan hasil yang banyak. Penyakit ini disebarkan melalui vektor Kutu Daun dan Kumbang Timun. Pada pokok berpenyakit, daun menjadi berkerekot, kelihatan bertompok-tompok hijau muda dan hijau tua. Pada buah pula, warna hijau kadang-kadang terus hilang jika serangan teruk, pokok menjadi kuning dan bantut. Pada peringkat ini tiada atau sedikit buah akan dihasilkan.

1. Tiada kawalan kimia. 2. Gunakan varieti yang rintang. 3. Basmi perumah sekurang-kurangnya 50 m dari kawasan tanaman.

25

Manual Tanaman Tembikai

26

Lampiran IV

Lampiran V

SYOR RACUN PEROSAK

Antara beberapa racun perosak yang mempunyai pengesyoran untuk mengawal perosak pada tanaman tembikai adalah seperti metaldehyde copper hydroxide mencozeb hlorothalonik benomyl difenoconazole maneb propineb carbendazim dimethoate delta methrin mefolachlor imidacloprid Semburan hendaklah dilakukan secara berhemah. Ikuti arahan mengguna seperti yang disyorkan serta patuhi Tempoh Dilarang Mengutip Hasil (TDMH) yang dinyatakan pada label keluaran racun perosak yang berkenaan.

PANDUAN PENENTUAN KEMATANGAN BUAH TEMBIKAI


1 Umur Pokok Bergantung kepada varieti dan musim penanaman. Penanaman musim panas - matang lebih awal. Kematangan lazimnya 65 - 80 hari selepas tanam. Warna Sulur Paut dan Daun Buah Sulur paut bertukar warna daripada hijau muda ke kuning dan kering. Sulur paut yang kering menandakan buah terlalu matang. Menepuk buah Buah matang berbunyi padat. Buah belum matang berbunyi padat dan nyaring. Warna kulit Kekilatan kulit buah berkurangan. Kulit buah jelas nampak warna dan corak yang khas untuk varieti tertentu.

27

Manual Tanaman Tembikai

28

Catatan

Anda mungkin juga menyukai