Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2 RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN DUA

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT TOPIK : 1) MANUSIA

Minggu 1

1.0

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

1.1 1.2

2.0

2.1 2.2 2.11

Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. Meletakkan kedudukan jari dengan betul Pada kekunci rumah di papan kekunci. Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift. Mencetak dokumen dalam dua salinan.

B.Teks : m/s 8 B.Aktvt: m/s 8

1.1 Minggu 2 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 1.2 2.1 2.2 2.11

2.0

Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. Meletakkan kedudukan jari dengan betul Pada kekunci rumah di papan kekunci. Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift. Mencetak dokumen dalam dua salinan.

B.Teks : m/s 8 B.Aktvt: m/s 8

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 1

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2

Minggu 3

2.0

Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.

2.3

Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal.

B.Teks : m/s 14 B.Aktvt: m/s12

Minggu 4

1.1

Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.

1.1.1 1.1.2 1.1.3

Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia. Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran danmembantu menjaga kesihatan. Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia. Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran danmembantu menjaga kesihatan. Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia. Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran dan membantu menjaga kesihatan.

B.Teks : m/s 1 B.Aktvt: m/s 1

Minggu 5

1.1

Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.

1.1.1 1.1.2 1.1.3

B.Teks : m/s 1 B.Aktvt: m/s 1

Minggu 6

1.1

Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup

1.1.1 1.1.2 1.1.3

B.Teks : m/s 10 B.Aktvt: m/s 9

Minggu 7 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.

1.1.4 1.1.5 1.1.6

Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s 7 B.Aktvt: m/s 7

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 2

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2

Minggu 8

1.2

Menghargai keperluan asas yang ada.

1.2.1

Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan.

B.Teks : m/s 10 B.Aktvt: m/s 10

Minggu 9

1.2

Menghargai keperluan asas yang ada.

1.2.2

Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

B.Teks : m/s 12

1.3 Minggu 10

Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia.

1.3.1

1.3.2

Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat. Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian Persembahan (MS PowerPoint). Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint). Menukar latar belakang dalam perisian persembahan (MS PowerPoint). Mencetak dokumen dalam dua salinan.

B.Teks : m/s 16 B.Aktvt: m/s 13

Minggu 11

1.3

Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia.

1.3.2

B.Teks : m/s 18 B.Aktvt: m/s 14

1.3.3 1.1 Minggu 12 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.8

B.Teks : m/s 32 B.Aktvt: m/s 22

2.9 2.10 2.11 SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 3

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2 Tema : Sains Hayat Topik : 2) Haiwan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Minggu 13

2.1

Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

2.1.1

Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.

B.Teks : m/s 25 B.Aktvt: m/s 17

Minggu 14

2.1

Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

2.1.1 2.1.2 2.1.4

Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

B.Teks : m/s 25 B.Aktvt: m/s 17

Minggu 15

2.1

Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

2.1.5

2.1.6 2.1.7

Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu. Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s 36 B.Aktvt: m/s 26

Minggu 16

2.2

Menghargai pelbagai haiwan disekeliling kita.

2.2.1

Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

B.Teks : m/s 44 B.Aktvt: m/s 31

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 4

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2

Minggu 17

1.0 2.0 3.0

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.

1.2 2.7

2.11 3.3

Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. Menukar warna fon dengan menggunakan pemprosesan kata (MS Word) atau perisian persembahan (MS Powerpoint) Mencetak dokumen dalam dua salinan. Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint).

B.Teks : m/s 39 B.Aktvt: m/s 29

Minggu 18

2.3

Memahami tumbesaran haiwan.

2.3.1 2.3.2

Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.

B.Teks : m/s 48 B.Aktvt: m/s 34

Minggu 19

2.3

Memahami tumbesaran haiwan.

Minggu 20

2.3

Memahami tumbesaran haiwan.

2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. 2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan CUTI PERTENGAHAN TAHUN

B.Teks : m/s 52 B.Aktvt: m/s 36

B.Teks : m/s 52 B.Aktvt: m/s 38

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 5

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2

Minggu 21

1.0

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

1.3 3.1 3.2

4.0

Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.

B.Teks : m/s 46 B.Aktvt: m/s 33

Minggu 22

2.4

Memahami pergerakkan haiwan.

2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. 2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat. 2.4.3 2.4.4 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s 58 B.Aktvt: m/s 40

Minggu 23

2.4

Memahami pergerakkan haiwan.

B.Teks : m/s 61

Minggu 24

1.0 6.0

7.0

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

1.3 6.1

7.1

Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian. Menghasilkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.

B.Teks : m/s 61

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 6

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2 Tema : Sains Hayat Tajuk : 3) Tumbuhan Minggu 25 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B.Teks : m/s 67 B.Aktvt: m/s 43

Minggu 26

3.2

Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

3.2.1

Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

B.Teks : m/s 73 B.Aktvt: m/s 47

Minggu 27

3.2

Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

3.2.1

Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

B.Teks : m/s 73 B.Aktvt: m/s 47

Minggu 28

3,3

Memahami tumbesaran tumbuhan.

3.3.1

Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.

B.Teks : m/s 76 B.Aktvt: m/s 48

Minggu 29

3,3

Memahami tumbesaran tumbuhan.

3.3.1

3.3.2

Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s 76 B.Aktvt: m/s48

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 7

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2 Tema : Sains Fizikal Tajuk : 4) Terang dan Gelap

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Minggu 30

4.1

Menganalisis kaedah terang dan gelap.

4.1.1 4.1.2

Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api. Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan.

B.Teks : m/s 80 B.Aktvt: m/s 51

Minggu 31

4.1

Menganalisis kaedah terang dan gelap.

4.1.3 4.1.4 4.1.5

Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s 84 B.Aktvt: m/s 57

Minggu 32

4.2

Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayang-bayang.

4.2.1

Mencipta permainan bayang-bayang.

B.Teks : m/s 89 B.Aktvt: m/s 62

Minggu 33

4.2

Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayang-bayang.

4.2.1

Mencipta permainan bayang-bayang.

B.Teks : m/s 89 B.Aktvt: m/s 62

Minggu 34

4.2

Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayang-bayang.

4.2.1

Mencipta permainan bayang-bayang.

B.Teks : m/s 89 B.Aktvt: m/s 62

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 8

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2

Minggu 35

5.1

Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.

5.1.1 5.1.2

Membaca dan menerangkan manual. Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

B.Teks : m/s 93 B.Aktvt: m/s 63

Minggu 36

5.1

Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.

5.1.1 5.1.2

Membaca dan menerangkan manual. Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

B.Teks : m/s 93 B.Aktvt: m/s 63

Minggu 37

5.1

Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.

5.1.3 5.1.4

B.Teks : m/s 97 B.Aktvt: m/s 65

Minggu 38

5.1

Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.

5.1.4

B.Teks : m/s 98

Minggu 39

5.1

Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.

5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8

Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. Menceritakan hasil binaan secara lisan. Membuka hasil binaan mengikut urutan. Menyimpan komponen yang telah dibuka

B.Teks : m/s 100 B.Aktvt: m/s 66

Minggu 40

5.1

Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.

5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8

Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. Menceritakan hasil binaan secara lisan. Membuka hasil binaan mengikut urutan. Menyimpan komponen yang telah dibuka

B.Teks : m/s 100 B.Aktvt: m/s 67

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 9

Rancangan Tahunan DST KSSR Tahun 2

Minggu 41

1.0 4.0

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat.

1.3 1.4 4.1

Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian. Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima.

B.Teks : m/s 108 B.Aktvt: m/s 70

Minggu 42

1.0 4.0

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat.

1.3 1.4 4.1

Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian. Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima.

B.Teks : m/s 108 B.Aktvt: m/s 70

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 1

Muka Surat 10