Anda di halaman 1dari 3

BORANG TRANSIT STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUALTINGKATAN DUA TAHUN ______ NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR

TINGKATAN
*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMEN STANDARD PRESTASI

BAND 1
TAHU

PENYATAAN STANDARD
BAND 1 (B1)

DESKRIPTOR
B1D1 unsur seni B1D2 prinsip rekaan B1D1E1

EVIDEN
garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang & warna

KLI K

TARIK H

B1D2E1
kontra, harmoni, penegasan, imbangan, irama & pergerakan, kepelbagaian & kesatuan

2
TAHU DAN FAHAM

BAND 2 (B2)

B2D1
US pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E1 unsur seni pada sumber alam


& buatan manusia

B2D1E2 unsur seni pada hasil seni


halus

B2D1E3 unsur seni pada hasil


komunikasi visual B2D1E4 unsur seni pada hasil kraf tradisional B2D2E1 prinsip rekaan pada sumber alam & buatan manusia B2D2E2 prinsip rekaan pada hasil seni halus B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil komunikasi Visual B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil kraf tradisional

B2D2
PR pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

3
TAHU,FAH AM DAN BOLEH BUAT

BAND 3 (B3)

B3D1

Tahu, faham dan membuat aplikasi ASR Penerokaan pelbagai media & teknik (lakaran)

Penerokaan media dan teknik dalam penghasilan.

B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5

B3D2

Tahu, faham dan boleh menghasilkan Menerusi proses, alat, media dan bahan

lukisan catan arca cetakan grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B3D1E6 ukiran / tekat B3D2E1 lukisan B3D2E2 catan B3D2E3 arca B3D2E4 cetakan : timbulan/stensil B3D2E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B3D2E6 ukiran / tekat

4
TAHU,FAH AM DAN BOLEH

BAND 4 (B4)
Mengaplikasikan ASR

B4D1

Media & teknik yang

Mengaplikasi ASR dalam penghasilan (lakaran)

B4D1E1 lukisan B4D1E2 catan B4D1E3 arca B4D1E4 cetakan B4D1E5 grafik: ilustrasi kulit buku
/kulit majalah

BUAT DENGAN BERADAB

betul

Dapat menerangkan
hasil kerja sendiri baik

B4D2

Mengamalkan nilai

Memilih & mengguna media & teknik yang betul

B4D1E6 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5

B4D3
Apreasiasi

ukiran / tekat lukisan catan arca cetakan : timbulan /stensil grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B4D2E6 ukiran / tekat B4D3E1 pemarkahan hasil karya sendiri

B4D4

B4D4E1 nilai kendiri semasa


penghasilan

Nilai kendiri

BAND 5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN TERPUJI

PENYATAAN STANDARD
BAND 5 (B5)

DESKRIPTOR
B5D1
Lakaran karya dengan tema

EVIDEN
B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5
lukisan catan arca cetakan grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B5D1E6 ukiran / tekat B5D2E1 lukisan B5D2E2 catan B5D2E3 arca - asemblaj, stabail dan mobail B5D2E4 cetakan- timbul, stensil & monoprint B5D2E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B5D2E6 ukiran / tekat B5D3E1 nilai kendiri yang terpuji

KLI K

Mengaplikasi ASR Media yang sesuai, Teknik yang betul Mengikut proses penghasilan Apresiasi hasil kerja sendiri Istilah seni visual Nilai baik

ASR betul

B5D2

Pelbagai & manipulasi media & teknik

mematuhi proses dengan betul kreatif

B5D3

Nilai kendiri terpuji

aktiviti penghasilan

B5D3E2 menghargai sumber alam


ciptaan Tuhan B5D4E1 mempamer hasil kerja sendiri dengan guna bahasa seni yang betul

B5D4

Apresiasi dengan bahasa seni

6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

BAND 6 (B6)

B6D1
Aplikasi ASR

Mengaplikasi ASR elemen nilai tambah Media yang sesuai, teknik yang betul & kreatif Mematuhi prosedur Apresiasi hasil kerja sendiri Sumber alam, warisan seni Nilai baik

Yang kreatif dan unik Elemen nilai tambah (lakaran)

B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5

B6D2

Guna & manipulasi

pelbagai media & teknik

Betul & kreatif Proses betul & tepat


bantuan ICT

B6D3

Apresiasi kerja sendiri & rakan Hargai kerja sendiri, Sumber alam , Warisan budaya , Seni tanah air & luar

lukisan catan arca cetakan grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B6D1E6 ukiran / tekat B6D2E1 lukisan B6D2E2 catan B6D2E3 arca B6D2E4 cetakan : timbulan/stensil B6D2E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B662E6 ukiran / tekat B6D3E1 mempamerkan & apresiasi hasil kerjabahasa seni

B6D4 B6D4E1 menyedia portfolio hasil kerja

negara

B6D5

Nilai kendiri terpuji Boleh dicontohi

B6D5E1 mengamal nilai yang baik B6D5E2 menjadi pembimbing rakan


sebaya

Nama guru mata pelajaran: Tanda tangan:. Tarikh:..