Anda di halaman 1dari 2

BORANG TRANSIT STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUALTINGKATAN DUA TAHUN ______ NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR

TINGKATAN
*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMEN STANDARD PRESTASI

BAND 1
TAHU

PENYATAAN STANDARD
BAND 1 (B1)

DESKRIPTOR
B1D1 unsur seni B1D2 prinsip rekaan B1D1E1

EVIDEN
garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang & warna

KLIK TARIKH

B1D2E1
kontra, harmoni, penegasan, imbangan, irama & pergerakan, kepelbagaian & kesatuan

2
TAHU DAN FAHAM

BAND 2 (B2)

B2D1
US pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E1 unsur seni pada sumber alam &


buatan manusia

B2D1E2 unsur seni pada hasil seni halus B2D1E3 unsur seni pada hasil komunikasi
visual

B2D2
PR pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E4 unsur seni pada hasil kraf tradisional B2D2E1 prinsip rekaan pada sumber alam &
buatan manusia

B2D2E2 prinsip rekaan pada hasil seni halus B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil komunikasi
Visual

B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil kraf tradisional

3
TAHU,FAHAM DAN BOLEH BUAT

BAND 3 (B3)
Penerokaan media dan teknik dalam penghasilan.

B3D1

Tahu, faham dan membuat aplikasi ASR Penerokaan pelbagai media & teknik (lakaran)

B3D2
Tahu, faham dan boleh menghasilkan Menerusi proses, alat, media dan bahan

B3D1E1 lukisan B3D1E2 catan B3D1E3 arca B3D1E4 cetakan B3D1E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B3D1E6 ukiran / tekat B3D2E1 lukisan B3D2E2 catan B3D2E3 arca B3D2E4 cetakan : timbulan/stensil B3D2E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B3D2E6 ukiran / tekat

4
TAHU,FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

BAND 4 (B4)
Mengaplikasikan ASR Media & teknik yang betul Dapat menerangkan hasil kerja sendiri Mengamalkan nilai baik

B4D1

Mengaplikasi ASR dalam penghasilan (lakaran)

B4D2

Memilih & mengguna media & teknik yang betul

B4D3
Apreasiasi

B4D1E1 lukisan B4D1E2 catan B4D1E3 arca B4D1E4 cetakan B4D1E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B4D1E6 ukiran / tekat B4D2E1 lukisan B4D2E2 catan B4D2E3 arca B4D2E4 cetakan : timbulan /stensil B4D2E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B4D2E6 ukiran / tekat B4D3E1 pemarkahan hasil karya sendiri B4D4E1 nilai kendiri semasa penghasilan

B4D4

Nilai kendiri

BAND 5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN TERPUJI

PENYATAAN STANDARD
BAND 5 (B5)
Mengaplikasi ASR Media yang sesuai, Teknik yang betul Mengikut proses penghasilan Apresiasi hasil kerja sendiri Istilah seni visual Nilai baik

DESKRIPTOR
B5D1
Lakaran karya dengan tema ASR betul

EVIDEN
B5D1E1 lukisan B5D1E2 catan B5D1E3 arca B5D1E4 cetakan B5D1E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B5D1E6 ukiran / tekat B5D2E1 lukisan B5D2E2 catan B5D2E3 arca - asemblaj, stabail dan mobail B5D2E4 cetakan- timbul, stensil & monoprint B5D2E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B5D2E6 ukiran / tekat B5D3E1 nilai kendiri yang terpuji
- aktiviti penghasilan

KLIK

B5D2
Pelbagai & manipulasi media & teknik mematuhi proses dengan betul kreatif

B5D3

Nilai kendiri terpuji

B5D4 Apresiasi dengan bahasa seni

B5D3E2 menghargai sumber alam ciptaan Tuhan B5D4E1 mempamer hasil kerja sendiri dengan
guna bahasa seni yang betul

6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

BAND 6 (B6)
Mengaplikasi ASR elemen nilai tambah Media yang sesuai, teknik yang betul & kreatif Mematuhi prosedur Apresiasi hasil kerja sendiri Sumber alam, warisan seni Nilai baik

B6D1

Aplikasi ASR Yang kreatif dan unik Elemen nilai tambah (lakaran)

B6D2 Guna & manipulasi pelbagai


media & teknik

Betul & kreatif Proses betul & tepat bantuan ICT B6D3 Apresiasi kerja sendiri & rakan B6D4
Hargai kerja sendiri, Sumber alam , Warisan budaya , Seni tanah air & luar negara

B6D1E1 lukisan B6D1E2 catan B6D1E3 arca B6D1E4 cetakan B6D1E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B6D1E6 ukiran / tekat B6D2E1 lukisan B6D2E2 catan B6D2E3 arca B6D2E4 cetakan : timbulan/stensil B6D2E5 grafik: ilustrasi kulit buku /kulit majalah B662E6 ukiran / tekat B6D3E1 mempamerkan & apresiasi hasil kerjabahasa seni

B6D4E1 menyedia portfolio hasil kerja

B6D5

Nilai kendiri terpuji Boleh dicontohi

B6D5E1 mengamal nilai yang baik B6D5E2 menjadi pembimbing rakan sebaya

Nama guru mata pelajaran: Tanda tangan:. Tarikh:..