Anda di halaman 1dari 2

PBS : TAFSIRAN BAND Tingkatan 2

BAND 1 PERNYATAAN BAND Tahu TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau atau
memberi respons terhadap perkara yang asas

PBS : PERNYATAAN STANDARD PENILAIAN BAND TINGKATAN 2


BAND 1 2 PERNYATAAN BAND
Mengenali dan mengetahui unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka. Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual. Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik.

Tahu dan Faham Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Tahu, Faham Murid menggunakan pengetahuan untuk dan Boleh Buat melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dan Boleh Buat dengan beradab, iaitu dengan Beradab mengikut prosedur atau secara sistematik. Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dan Boleh Buat pada situasi baru, dengan mengikut dengan Beradab prosedur atau secara sistematik, serta Terpuji tekal dan bersikap positif. Tahu, Faham Murid mampu menzahirkan idea yang dan Boleh Buat kreatif dan inovatif, mempunyai dengan Beradab keupayaan membuat keputusan untuk Mithali mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

PBS : TAFSIRAN BAND Tingkatan 2


BAND 1 PERNYATAAN BAND Tahu TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau atau
memberi respons terhadap perkara yang asas

PBS : PERNYATAAN STANDARD PENILAIAN BAND TINGKATAN 2


BAND 1 2 PERNYATAAN BAND
Mengenali dan mengetahui unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka. Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual. Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik.

Tahu dan Faham Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Tahu, Faham Murid menggunakan pengetahuan untuk dan Boleh Buat melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dan Boleh Buat dengan beradab, iaitu dengan Beradab mengikut prosedur atau secara sistematik. Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dan Boleh Buat pada situasi baru, dengan mengikut dengan Beradab prosedur atau secara sistematik, serta Terpuji tekal dan bersikap positif. Tahu, Faham Murid mampu menzahirkan idea yang dan Boleh Buat kreatif dan inovatif, mempunyai dengan Beradab keupayaan membuat keputusan untuk Mithali mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.