APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) Kulit Buku

SPL3412

Pengenalan Sebagai seorang penulis, mereka mahu buku dibaca orang. Biasanya, reka bentuk kulit buku

dan judul buku memainkan peranan yang penting dalam penjualan buku. Sebelum pembaca membaca, pembaca buku akan melihat judul buku dan reka bentuk kulit bukunya. Di Malaysia, kebanyakan pembaca kita tidak berminat untuk mencuba sesuatu yang ada kelainan dan kerana itu juga, sekalipun buku kita merupakan 'genre' tertentu, kadang-kadang pihak penerbit terpaksa tukar cara agar pembaca tak takut untuk membeli buku yang diterbitkan itu. Tak guna kalau pihak penerbit memberi judul dan membuat kulit semata-mata untuk puaskan hati penulis tetapi malangnya buku tak dapat dijual kerana pembaca tak berminat untuk membeli.

Kepentingan Rekabentuk Kulit Buku Kulit buku seperti muka majalah mengandungitipografi dan imej yang menarik. Muka depan buku mempunyai tujuan utama iaitu menarik minat pembaca dan pembeli. Pada kebiasaannya, kulit buku dicetak berwarna dan menggunakan kertas yang lebih bermutu. Bahan Bacaan Bercetak secara

umumnya boleh didapati di kedai-kedai buku, gerai majalah, pusat beli-belah, pasar raya, pasar mini, kedai runcit dansebagainya. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik popular yangditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan bahasa yang mudahdifahami oleh pembaca.

Majalah yang mengandungi penerbitan akademik yang ditulis dalambentuk artikel yang padat dengan ilmu dikenali sebagai penerbitan ilmiah atau jurnal. Majalah juga diterbitkan secara dalam talian di internet. Bahkan sesetengah majalah mempunyai kedua-dua versi cetak dan internet sekaligus. Terdapat juga majalah yang hanya mempunyai sama ada dalam versi cetaksahaja atau pun versi internet sahaja.

Page 1

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) Ciri-ciri Kulit Buku atau Kulit Majalah

SPL3412

Menurut Mus Chairil Samani (2000), ciri sesebuah majalah yang baik bolehdibahagikan kepada dua faktor utama yang merangkumi faktor dalaman danluaran. Faktor dalaman merangkumi ciri-ciri majalah itu sendiri yangmementingkan aspek mesej, gaya bahasa dan persembahan majalah. Manakalafaktor luaran menekankan aspek kepakaran tenaga kerja, pengurusan kewangandan pengiklanan serta promosi dan pengedaran majalah.

Diagram muka majalah Diagram muka majalah adalah skema yang perlu ada pada setiap muka majalah seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Nama Imej Logo Tarikh Harga Kod ba Tajuk utama/ tajuk sampingan

Page 2

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) Contoh-contoh Majalah

SPL3412

Contoh- contoh Kulit Buku Cerita

Contoh-contoh Kulit Buku Teks

Page 3

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU)

SPL3412

Spesifikasi Reka Bentuk Kulit Buku

ciri-ciri yang patut ada: 1. Tajuk Utama buku anda. 2. Salah satu slogan/cogan kata yang sesuai menerangkan buku anda. 3. Nama penulis 4. Tajuk Buku di bahagian tepi. (Gunakan Move Tool untuk pusingka/rotate teks) 5. Pelekat tambahan (kod bar, tanda harga, logo “guarantee” dan apa sahaja).

Page 4

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) Langkah-langkah Menghasilkan Kulit Buku Perisian Adobe Photoshop 1. Buka Fail Baru ( Create New Fail )

SPL3412

Setkan Nama: Kulit Majalah Preset: International Paper Size: A4 OK

Page 5

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU)
2. Tukar warna latar belakang Layer dengan warna biru Set Foreground Colour > OK

SPL3412

Page 6

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU)
3. Pilih Menu Tool ( Paint Bucket Tool (G)) dan klik untuk mewarnakan ruang layer.

SPL3412

Page 7

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) 4. Simpan sebagai kulit majalah, plilih save as dan klik OK

SPL3412

Page 8

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) 5. Klik Menu Tool ( Rectangle Tool ) 6. Setkan warna merah jambu pada Menu Tool ( Set Foreground Colour )

SPL3412

7. Lakarkan satu kotak di atas Layer Kulit

8. Pilih Menu Tool ( Horizontal Type Tool) dan taipkan Promosi “ Jom Sertai Kursus Pendek Di KKCT”

Page 9

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) 9. Ubah saiz teks promosi dan letakkan di atas kotak berwarna merah jambu.

SPL3412

10. Pada Menu Bar, Pilih Set the font family dan setkan jenis tulisan mengikut kreativiti sendiri.

11. Masukkan Teks : 7 cara tidur selesa Pilih Menu Tool ( Horizontal type tool) Pada Menu Bar, pilih set the font family dan setkan jenis tulisan Klik set font colour pada Menu Bar dan pilih warna yang sesuai > OK

Page 10

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) 12. Aktifkan layer Child Klik kanan pada ruangan layer > pilih Menu Blending Option

SPL3412

Page 11

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) 13. Menu Layer Style Gunakan Setting seperti berikut: Klik Outer Glow> Blend Mode : Screen Opacity: 75% Spread: 22 Size: 62 Klik OK

SPL3412

Page 12

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) Letak Gambar Bayi 14. Buka Fail gambar bayi > klik File > Open 15. Pilih gambar bayi yang sedia ada > open

SPL3412

Page 13

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU) 16. Pilih Menu Tool ( Magic Wand Tool ) 17. Klik pada bahagian putih 18. Klik select > Inverse ( gambar bayi sahaja dipilih )

SPL3412

Pastikan kursor tetikus pada keadaan Move Tool di Menu Tool

Page 14

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU)

SPL3412

19. Gabungkan gambar bayi ke dalam layer kulit majalah dengan tekan tetikus pada gambar bayi > bawa ke dalam Layer kulit majalah > lepaskan tetikus 20.Ubah saiz gambar bayi mengikut kreativiti.

Page 15

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU)

SPL3412

Langkah seterusnya ialah rujuk keterangan sebelum ini untuk membina teks lain seperti: 1. Fesyen Smart Kasual 2. Idea Pemakanan 3. Bayi Tercomel

4. Tanda harga

Page 16

APLIKASI KOMPUTER GRAFIK (KULIT BUKU)

SPL3412

Rujukan

http://penerbit.upsi.edu.my/Website%20Penerbit%202012/rekabentuk.html http://irfanreka.wordpress.com/2007/05/25/tutorial-membuat-kulit-buku-digital-seni-transform/ http://www.slideshare.net/dyier/adobe-photoshop-asas-pengenalan-membuat-kulit-majalah http://zh.scribd.com/doc/54190620/1/Pengenalan-Reka-Bentuk-Grafik

Page 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful