Anda di halaman 1dari 13

SK SG TELOR PERANCANGAN STRATEGIK (2013-2016) PENDIDIKAN SENI VISUAL

PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM ( 2013) Peringkat Bidang Peringkat Panitia Ketua Panitia Analisa PKSR : : : : Kurikulum / Akademik Pendidikan Seni Visual Siti Azura Bt Ahmad

Gred A Kelas 1 2 3 4 5 6 Bil Calon 35 35 30 32 40 34 Bil 13 12 13 20 20 12 % 37.1 41.5 39.4 48.7 27.0 37.5 Bil 10 20 10 10 12 10

Gred B % 28.6 37.9 30.3 24.4 51.5 31.2 Bil 12 3 7 2 8 12

Gred C % 34.3 20.7 30.3 26.8 30.3 31.2

A +B+C Bil 35 35 30 32 40 34 % 100 100 100 100 100 100

GPK

KEKUATAN 1. Guru yang mengajar Tahun 1 adalah opsyen Pendidikan Seni Visual. 2. Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah.

KELEMAHAN 1. kemahiran melukis dan bermotivaasi rendah. 2. Kemudahan prasarana sekolah tidak mencukupi.

PELUANG 1. Kerjasama dengan panitia daerah dalam merancang dan mengadakan program bagi meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 2. Mendapat sokongan dari PIBG. 3. Kursus perkembangan staf diperingkat sekolah dan daerah.

ANCAMAN 1. Kurang komitmen di kalangan ibu bapa yang menganggap mata pelajaran Seni Visual tidak penting. 2. Kurang memberi galakan dan motivasi kepada pelajar kerana sibuk bekerja. 3. Pengaruh terhadap sikap rakan sebaya yang bermasalah. 4. Latar belakang murid yang pelbagai menimbulkan pelbagai masalah sosial

PERANCANGAN STRATEGIK (TAHUN 2013-2016) BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL Isu Masalah Matlamat Meningkatkan daya kemahiran mewarna gambar dengan daya kesenian yag tinggi Strategi TOV 1. Murid tidak dapat menghasilkan ton mewarna Murid kurang mahir untuk mewarnakan gambar engikut ton warna yang betul 1. latihan mewarna menggunakan media kering 2. Kajian Mewarna Meningkatkan daya kemahiran melukis di kalangan murid 1.latihan melukis dengan pelbagai garisan dengan betul Sasaran Prestasi OTI OTI OTI ETR 10 11 12 Indikator Pencapaian (KPI) 1Murid telah menampakkan kemahiran melukis yang tinggi dalam pertandingan yang dianjurkan dan dalam PKSR 2. Murid telah menampakkan kemahiran mewarna dengan baik .

2. kemahiran melukis yang lemah

Kemahiran melukis dengan baik di kalangan murid agak kurang Murid gagal melukis menggunakan garisan dengan betul

3.Murid tidak dapat menghasilkan bentuk asas.

Murid mendapat menghasilkan bentuk-bentuk asas

1. latihan menggunakan media kering 2. Membuat latihan mengikut objek dalam buku skrap

Murid telah menampakkan kemahiran melukis bentuk-bentuk asas.

5.Murid lemah dalam melukis lukisan grafik

Murid gagal melukis menggunakan grafik dengan betul

Dapat melukis dengan mengikut cirri-ciri yang betul dalam melukis poster

Pertandingan melukis poster

Murid dapat melukis poster dengan betul dan mengaplikasikan huruf yang sesuai dalam poster.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid tidak dapat menghasilkan ton Warna Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) Murid telah menampakkan kemahiran mewarna dengan baik .

1.

LATIHAN WARNA

Membuat Semua guru latihan seni mewarna menggunakan pelbagai media.

Januari hingga Oktober

RM300/ Panitia PSV

98

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013 ) BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid tidak dapat menghasilkan ton Warna Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) Murid telah menampakkan kemahiran mewarna dengan baik .

1.

KAJIAN WARNA

Murid dapat : Semua guru menghasilkan Seni campuran dan ton warna dengan betul

Januari hingga Oktober

RM300/ Panitia PSV

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL Isu : Kemahiran melukis yang lemah Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) Murid telah menampakkan kemahiran melukis yang tinggi dalam pertandingan yang dianjurkan dan dalam PKSR

2.

LATIHAN MELUKIS

Meningkatkan Semua guru daya seni kemahiran melukis di kalangan murid

Januari hingga Novembe r

RM200/ Panitia PSV

98

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL Isu : Murid lemah dalam melukis bentuk asas Bil Program Objektif Dapat melukis dengan tepat mengikut bentuk yang betul di dalam buku skrap Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) Murid dapat meneroka setiap bentuk yang betul

1.

Meneroka bentuk

Semua guru seni

Januari RM200/ hingga Panitia PSV September

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL Isu : Murid lemah dalam Seni Grafik Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) Murid dapat melukis poster dengan betul dan mengaplikasikan huruf yang sesuai dalam poster.

1.

Pertandingan Dapat poster melukis dengan mengikut cirri-ciri yang betul dalam melukis poster

Semua guru seni

Januari RM200/ hingga Panitia PSV September

PELAN OPERASI 2013 BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL Isu : Murid tidak dapat menghasilkan ton Nama Projek Objektif KAJIAN WARNA DAN LATIHAN WARNA Murid dapat : 1. menghasilkan campuran dan ton warna dengan betul Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja 2. Mewarna dengan menggunakan media kering. Januari hingga November Murid sederhana dan lemah Semua guru Seni Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Kekangan Pemantauan Penambahbaikan Ketua Bidang Bahasa/Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

PELAN OPERASI 2013 BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL Isu : Murid lemah dalam menghasilkan ruang perspektif Nama Projek Objektif Meneroka Bentuk Murid dapat :

1. Memahami ruang dalam seni Halus Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja 2. Dapat melukis dengan tepat mengikut bentuk yang betul di dalam buku skrap Januari hingga september Murid tahap 2 Semua guru Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI 2013 BIDANG : PENDIDIKAN SENI VISUAL Isu : Murid tidak dapat memahami Seni Grafik Nama Projek Objektif Pertandingan Poster Murid dapat : 1. menghasilkan lukisan poster dengan betul Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja 2. Memahami fungsi poster dalam alam sekitar. Januari hinggaSeptember Semua murid Tahap 2 Semua guru Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Kekangan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual