Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hari Tarikh/Hari Masa Tingkatan Subjek Topik Sub tajuk : : : : : : : Selasa 11 Disember 2012 11.

00 - 12.00 4 Bestari Sejarah Bab 1: Tamadun Awal Manusia 1.a Proses Pembentukan Tamadun - Mesir Purba i.Ciri-ciri Tamadun Mesir Purba ii.Sumbangan Tamadun Mesir Purba Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran pelajar dapat: i. ii. Pengetahuan Sedia Ada Bahan bantu mengajar KPS/ KBKK Strategi Nilai/Patriotisme : : : : : Menyatakan 3 daripada 6 ciri Tamadun Mesir Purba selepas mendengar penerangan guru . Menyenaraikan 3 daripada 6 sumbangan Tamadun Mesir Purba selepas mengadakan perbincangan dalam kumpulan.

Pelajar telah didedahkan dengan ciri-ciri tamadun pada p&p sebelumnya. gambar,power point, buku teks, kad manila, patung unta, maker pen. meneroka bukti, membuat rasionalisasi, kemahiran berfikir secara kreatif komunikasi dua hala dan perbincangan kumpulan (Konstruktivisme) keberanian, bekerjasama, patuh pada arahan, bekerjasama

Langkah/ masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Gambar pertama:

Aktiviti guru bertanya kepada pelajar apakah benda yang terdapat dalam beg pelastik. bertanya kepada pelajar mengenai gambar 1.

Aktiviti pelajar cuba meneka apa yang dibawa oleh guru.

Catatan BBM: Gambar 1, 2 dan objek (replika unta)

cuba meneka berdasarkan apa yang mereka lihat.

Objek pertama:

menyoal pelajar tentang objek yang di tunjukkan oleh guru

menjawab soalan

Gambar kedua:

menguji pelajar dengan menujukkan gambar ke2 dan menyoal di manakah terdapatnya senibina ini.

menjawab soalan.

bertanya apakah tajuk yang akan dipelajari.

menjawab pertanyaan guru tentang tajuk yang akan dipelajari

Tajuk: Tamadun Mesir Purba Hasil Pembelajaran. Pelajar dapat: i) menyebut 3 daripada 6 ciri-ciri Tamadun mesir Purba ii)menyenaraikan 3 daripada 6 sumbangan Tamadun Mesir Purba memberitahu hasil pembelajaran yang harus dicapai oleh pelajar pada hari ini mendengar dengan teliti.

Langkah 1 (20 minit)

1.a Proses Pembentukan Tamadun - Mesir Purba Perkembangan: Menyatakan lokasi Mesir Purba

- mengedarkan bahan edaran untuk pelajar mencatat isi pembelajaran. menyatakan lokasi dan ciri-ciri Tamadun Mesir Purba dan Mengarahkan pelajar meneroka bukti berdasarkan slide yang di tayangkan dan penerangan guru, pada kertas edaran yang diberikan. mendengar penerangan guru dan meneroka bukti dengan mencatat ciriciri Tamadun Mesir Purba pada kertas edaran yang diberikan oleh guru berdasarkan slide dan penerangan. KPS: Meneroka bukti, BBM: slide, kertas edaran. (Rujuk Lampiran 1)

1. Ciri-ciri Tamadun a. Kehidupan di bandar Tempat kediaman Firaun Pusat pentadbiran Pusat keagamaan Pelabuhan Pusat tumpuan penduduk

b. Kehidupan berorganisasi

memberi tips cara mudah untuk mengingatkan fakta berdasarkan kaedah Menumonik dan memberikan satu contoh.

mendengar penerangan

BBM: kad manila (contoh kaedah menumonik. Rujuk Lampiran 2)

Firuan Bangsawan, Tuan tanah, Rahib, Jurutulis


Rakyat Bebas ( Petani, Pedagang, Artisan)

mengedarkan kertas edaran kepada pelajar. meminta pelajar untuk patuh pada arahan Bentuk 4 kumpulan kecil. Setiap kumpulan diarahkan membina perkataan daripada pangkal huruf berkaitan ciri-ciri Tamadun Mesir Purba pada kertas edaran . (Kaedah Menumonik) Mengarahkan pelajar berfikiran kreatif untuk mencipta perkataan sendiri yang mudah diingat. Mendengar arahan Nilai: Patuh pada arahan

Hamba

membentuk 4 kumpulan kecil. berbincang dan mengemukakan idea perkataan yang sesuai bagi setiap pangkal huruf ciri-ciri Tamadun Mesir Purba. ( pemikiran kreatif : mencipta perkataan sendiri yang mudah diingat)( nilai kerjasama pelajar dapat dicungkil dalam aktiviti ini)

c. Sistem pemerintahan i. Diterajui oleh firaun. ii. Dibantu oleh golongan bangsawan utk menjalankan urusan pentadbiran, menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan iii. Rahib membantu dalam hal keagamaan iv. Jurutulis dilantik untuk menulis rekod kerajaan. d. Pengkhususan Kerja i) Dengan wujudnya pengkhususan kerja, tamadun Mesir urba telah berkembang maju. ii) Antara pengkhususan kerja ialah: Pembuatan barangan tembikar. Penenunan Pembuatan peralatan Pelombong emas Peniaga/ Pedagang Eksport utama : tekstil dan kertas

KBKK: Pemikiran kreatif Nilai: Kerjasama.

memberi masa kepada pelajar mengarahkan setiap wakil kumpulan keluar wakil kumpulan keluar membacakan hasil H/P 1 dinilai

e. Sistem Tulisan i. Sistem tulisan dikenali sebagai hieroglif ii. Sistem tulisan ini berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. f. Agama dan kepercayaan. Orang Mesir Purba percaya kepada konsep politeisme Tuhan mereka dikaitkan dengan unsur alam seperti Re (tuhan Matahari) Ra-Atum (Tuhan Langit) Amun (Tuhan Langit) Mereka percaya kepada kehidupan selepas mati Bekalan kubur yang banyak dan berharga melambangkan status si mayat.

membacakan hasil kerja mereka .

kerja mereka. (Nilai keberanian diterapkan)

Nilai: Keberanian

Langkah 3 (20 minit)

1.a Proses Pembentukan Tamadun - Mesir Purba ii.Sumbangan Tamadun Mesir Purba 1. Seni bina pembinaan Piramid bermula daripada ilham Imhotep iaitu penasihat kepada Firaun Djoser. beliau memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan menggunakan batu bata. 2. Ilmu perubatan pengamal perubatan memperoleh status yang tinggi dalam masyarakat Mesir Purba. Mereka menghasilkan pelbagai jenis ubatubatan dan bahan mengawet mayat untuk dijadikan mumia. 3. Sains dan teknologi mencipta kertas daripada pokok papyrus yang banyak terdapat di Lembah Nil Penciptaan kertas ini memudahkan penyimpanan segala khazanah bangsa yang sebelum ini dipahat pada kepingan batu bata. 4. Ilmu matematik dan astronomi Perkembangan ilmu matematik seperti algebra, geometri dan astronomi yang digunakan untuk mengawal banjir Sungai Nil yang berlaku sekali dalam setahun. Pemerintah Mesir Purba berjaya membina sistem pengairan yang menukarkan kawasan padang pasir kepada kawasan pertanian Pengetahuan dalam bidang ini membolehkan

Meminta pelajar untuk patuh kepada arahan yang diberikan mengarahkan pelajar duduk di kumpulan masing-masing. setiap kumpulan berbincang dan menulis sumbangan tamadun mesir purba berdasarkan buku teks m/s 21 mengikut kreaktiviti setiap kumpulan.

mendengar arahan

Nilai: patuh pada arahan

Berbincang jawapan di kad manila berdasarkan buku teks mengikut kreaktiviti setiap kumpulan. (Nilai kerjasama diterapkan)

BBM. Buku teks (m/s 21), kad manila , maker pen. Nilai: kerjasama,

- memberi masa kepada pelajar untuk menulis sumbangan Tamadun Mesir Purba sambil guru memantau kerja pelajar.

Menulis jawapan

H/P 2 dinilai

mereka memperkenalkan sistem kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan dalam setahun. 5. Sistem tulisan Heiroglif ialah tulisan awal Mesir dan merupakan tulisan bergambar 6. Pendidikan Sistem pendidikan diwujudkan untuk kanakkanak golongan atasan sejak dari kecil yang diuruskan oleh rumah ibadah dibawah pentadbiran kerajaan Tujuannya adalah melahirkan para pengawal kerajaaan terutama jurutulis yang sempurna dan terlatih. Kepentingan pendidikan di Mesir telah melahirkan masyarakat yang boleh uruskan hal ehwal pertanian, pengawalan air Sungai Nil, pembinaan bangunan dan Piramid.

- mengarahkan setiap wakil menampal hasil kerja mereka di papan tulis dan membentangkan hasil kerja mereka. mengulas jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan menujukkan gambar sumbangan Tamadun Mesir Purba -Kemahiran rasionalisasi iaitu memilih seorang pelajar mengaitkan sumbangan Tamadun Mesir Purba pada zaman dahulu dan kini dari segi sumbangan dalam seni bina .

menampal hasil kerja dan membentangkan hasil kerja mereka (Nilai keberanian untuk mencuba diterapkan: ) - mendengar ulasan

Nilai : keberanian

BBM: Gambar (Rujuk Lampiran 3)

memberi pandangan. kemahiran rasionalisasi. Pelajar dapat mengaikatkan sumbangan Tamadun Mesir Purba dari segi seni bina iaitu memperkenalkan penggunaan batu bata dalam pembinaan pyramid. pada masa sekarang masih digunakan batu bata untuk membina bangunan. (nilai keberanian untuk mencuba di

KPS: kemahiran rasionalisasi

Nilai: keberanian

terapkan. Pelajar berani untuk memberikan pendapat) Langkah 4 (10 minit) Aktiviti Pengukuhan: Aktiviti 1 Melabel peta minda Peta minda 1( ciri-ciri Tamadun Mesir Purba Peta minda 2 (Sumbangan Tamadun Mesir Purba) meminta pelajar untuk patuh pada arahan mendengar arahan guru. BBM: Kad manila, sampul surat,

bentuk 2 kumpulan.

berada dikumpulan masing-masing

menyuruh wakil kumpulan memilih satu sampul surat. Sampul surat 1 ciri-ciri tamadun mesir purba dan sampul surat 2 sumbangan. setiap kumpulan berbincang jawapan yang sesuai di tampal di

Setiap wakil kumpulan memilih satu sampul surat.

berbincang di dalam kumpulan jawapan yang sesuai. (nilai

Nilai: kerjasama.

peta minda.

kerjasama cuba diterapkan)

memberi masa kepada pelajar

Mengarahkan wakil setiap kumpulan keluar melabel peta minda.

Wakil kumpulan keluar melabel peta minda setelah berbincang dengan ahli kumpulan. (nilai keberanian cuba diterapkan) Mendengar jawapan

Nilai: Keberanian

menyemak jawapan pelajar. Aktiviti 2. Berbalas pantun. Mengarahkan pelajar membentuk 4 kumpulan kecil. Setiap wakil kumpulan keluar mengambil sampul berisi pantun Kumpulan pertama akan menjual pantun mereka

Pelajar duduk di dalam kumpulan. Setiap wakil kumpulan memilih satu sampul. Pelajar berbalas pantun. BBM: Sampul surat

dan kumpulan lain akan menjawab. Begitulah seterusnya sehingga selesai aktiviti berbalas pantun. Nilai: patuh pada arahan, kerjasama, berani mencuba, Bertanya kepada pelajar apakah nilai yang boleh diperolehi melalui topik ini. memilih seorang pelajar merumuskan isi pelajaran secara ringkas dan padat merumuskan isi pelajaran tentang konsep dan ciri-ciri tamadun. memberitahu pelajar topik yang akan datang dan meminta pelajar membuat persediaan. memberi pendapat

Penutup (5 minit)

Rumusan isi pembelajaran secara menyeluruh.

merumuskan isi pelajaran secara ringkas dan padat. mendengar rumusan