Anda di halaman 1dari 10

Minggu Tarikh 1 2.1.134.1.

13

Tajuk Unit Pembelajaran / Band Garisan B1D1E1

Hasil Pembelajaran (Objektif & Aras) Aras 1 Memahami nilai garisan dan kajian garisan dalam aktiviti Aras 2 Aplikasi garisan dalam aktiviti

Cadangan Aktiviti

Strategi PdP

Aktiviti 1 Mengkaji nilai-nilai garisan (teori) Aktiviti 2 Menghasilkan karya dengan pelbagai jenis garisan

Kontekstual

Kontekstual

7.1.1311.1.13

Warna B1D2E2

Aras 1 Memahami nilai-nilai warna

Aktiviti 1 Penerangan nilainilai warna Kajian warna Aktiviti 2 Melakar catan berdasarkan tema/tajuk Aktiviti 3 Penghasilan folio

Pembelajaran masteri

Aras 2 Menjalankan aktiviti secara terancang

Pembelajaran masteri

Aras 3 Memahami bagaimana membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran 3 14.1.1318.1.13 Jalinan B2D1E1

Pembelajaran masteri

Aras 1 Menyatakan wujudnya 2 jenis jalinan dalam objek alam dan objek buatan manusia

Aktiviti 1 Teori jenis-jenis jalinan

Pembelajaran masteri

Jalinan (cetakan) B2D1E2

Aras 2 Menghubungkaitkan jalinan dengan cetakan dari segi bahan Aras 3 Mengaplikasikan jalinan dalam cetakan

Aktiviti 2 Teori cetakan tampak Aktiviti 3 Penghasilan cetakan tampak dari bahan semulajadi mengikut tema

Teori kecerdasan pelbagai

Teori kecerdasan pelbagai

Jalinan (cetakan) B2D1E3

21.1.1325.1.13

Rupa

Aras 1 Mengetahui jenis-jenis rupa

Aktiviti 1 Teori rupa organic dan rupa geometrik Aktiviti 2 Menghasilkan logo organik atau logo geometri

TKP Naturalistic

Rupa (Logo) B2D1E4

Aras 2 Menghasilkan kerja dua dimensi dengan mengaplikasikan unsur rupa

TKP Intrapersonal

28.1.131.2.13

Bentuk B2D2E1

Aras 1 Memahami bentuk ilusi dan bentuk konkrit

Aktiviti 1 Menghasilkan bentuk ilusi dan bentuk konkrit Aktiviti 2 Perbincangan lakaran dalam kumpulan Aktiviti 3 Penghasilan arca

BCB Metakognisi

Bentuk (arca) B2D2E2

Aras 2 Menghasilkan lakaran dalam proses menghasilkan arca

TKP Interpersonal dan intrapersonal

Bentuk (arca) B2D2E3 Aras 3 Menghasilkan arca

KMD

estetik

4.2.138.2.13

Ruang B2D2E4

Aras 1 Memahami konsep ruang dalam perspektif

Aktiviti 1 Menghasilkan lukisan perspektif

kontekstual

11.2.1315.2.13

Penegasan B3D1E1 Penegasan (poster) B3D1E2

Aras 1 Mengetahui maksud penegasan Aras 2 Menerangkan proses Reka Bentuk Grafik Aras 1 Mengenalpasti penggunaan unsur harmoni

Aktiviti 1 Teori penegasan Aktiviti 1 Penghasilan poster

Kontekstual

kontekstual

18.2.1322.2.13

Harmoni B3D1E3

Aktiviti 1 Kajian harmoni dalam warna dan garisan Aktiviti 1 Teori, bahan, teknik serta proses seni anyaman kertas Aktiviti 2 Menghasilkan anyaman kertas

Pembelajaran masteri

Harmoni (Seni anyaman kertas) B3D1E4 Harmoni (Seni anyaman kertas) B3D1E5

Aras 2 Menyatakan bahan, teknik serta proses seni anyaman kertas

Pembelajaran masteri

Aras 3 Menentukan teknik dan motif seni anyaman kertas dengan menggunakan anyaman warnawarna harmoni

Pembelajaran masteri

25.2.131.3.13

Kontra dan Kartun B3D1E6

Aras 1 Memahami maksud kontra

Aktiviti 1 Perbincangan tentang tajuk

TKP(Interpersonal)

Aras 2 Mengaplikasikan kontra pada hasil karya kartun

Nota peta minda (buku skrap yang mempunyai gambar foto yang bernilai kontra) Aktiviti 2 Penghasilan seni visual tajuk kartun (aplikasi nilai kontra)

Pembelajaran masteri

10

4.3.138.3.13

Pergerakan B3D2E1

Aras 1 Mengaplikasikan unsur pergerakan dalam catan

Aktiviti 1 Teori dan penghasilan catan Tema: Pemandangan air terjun

TKP (Naturalis dan Visual Ruang) Kontekstual (Menghubungkait dan mengaplikasi) Kontekstual

11

11.3.1315.3.13

Imbangan B3D2E2

Aras 1 Mengaplikasikan konsep imbangan dalam hasil karya

Aktiviti 1 Teori dan koleksi keratin gambar benda yang mempunyai imbangan simetri & tidak simetri Aktiviti 2 Mengaplikasikan konsep Imbangan tidak simetri dalam hasil karya Melukis pasu bunga

Teori kecerdasan pelbagai (Visual ruang)

Konstruktivisme

yang unik

12

17.3.1320.3.13

Kepelbagaian B3D2E3

Aras 1 Mengetahui teori kepelbagaian

Aktiviti 1 Pembelajaran Mengaplikasikan masteri kepelbagaian dalam kolaj pelbagai bahan di atas kertas

Aras 2 Mengaplikasikan kepelbagaian dalam penghasilan karya 13 1.4.135.4.13 Garisan Grid B3D2E4 Aras 1 Mengetahui teori garisan grid Aras 2 Mengaplikasikan garisan grid dalam hasil karya Aktiviti 1 Mengaplikasikan garisan grid dalam penghasilan corak kain langsir bertemakan Muzik. Teori Kecerdasan Pelbagai (Visual Ruang dan Interpersonal)

14

8.4.1312.4.13

Kesatuan B3D2E5

Aras 1 Memperlihatkan keberkesanan penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan pada hasil seni tampak dengan sempurna

Aktiviti 1 Menghasilkan poster sebagai hasil kerja Tema: Dunia Siber Nota mengenai seni tekat Lakaran reka corak seni tekat

Kajian Masa Depan

15

15.4.1319.4.13

Seni tekat (1) B3D2E6

Aras 1 Memahami secara teori sejarah, bahan dan teknik penghasilan seni tekat Murid dapat berbincang mengenai lakaran reka corak

BCB Kontekstual (Menghubungkait dan mengaplikasi)

16

22.4.1326.4.13

Seni tekat (2) B4D1E1

Aras 1 Memahami teknik penghasilan karya (reka corak tradisional)

Penghasilan seni tekat ikat Kemasan

Pembelajaran secara konstruktivisme

17

29.4.133.5.13

Ukiran kayu (1) B4D1E2

Aras 1 Merangsang kepekaan murid mengenai sejarah, bahan, teknik dan jenis ukiran

Nota tentang ukiran Lakaran tentang ukiran

Kontekstual BCB

18

6.5.1310.5.13

Ukiran kayu (2) B4D1E3

Aras 2 Memahami teknik dan cara mengukir kayu

Penghasilan ukiran kayu individu dan kumpulan Syelek dan kemasan

Konstruktivisme BCB

19

13.5.1317.5.13 20.5.1324.5.13

PKSM (Penilaian Kendalian Sekolah Menengah 1)

20

PKSM (Penilaian Kendalian Sekolah Menengah 1)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25.5.13 9.6.13)

21

10.6.1314.6.13 17.6.1321.6.13

Penilaian dan Penghargaan

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

22

B4D1E3

23

24.6.1328.6.13

B4D1E4

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

24

1.7.135.7.13

B4D1E5

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

25

8.7.1312.7.13

B4D1E6

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

26

15.7.1319.7.13

B4D2E1

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

27

22.7.1326.7.13

B4D2E2

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

28

29.7.132.8.13

B4D2E3 B4D2E4

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

29

5.8.139.8.13

B4D2E5 B4D2E6

Penilaian dan Penghargaan hasil seni murid

Pameran hasil seni

BCB

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (7.8.13 18.8.13)

30

19.8.1323.8.13

Mengemaskini PBS B4D3E1 B4D4E1

31

26.8.1330.8.13

Mengemaskini PBS B5D1E1, B5D1E2, B5D1E3, B5D1E3, B5D1E4

32

2.9.136.9.13

Mengemaskini PBS B5D1E5, B5D1E6, B5D2E1, B5D2E2

33

9.9.1313.9.13

Mengemaskini PBS B5D2E3, B5D2E4, B5D2E5, B5D2E6

34

16.9.1320.9.13

Mengemaskini PBS B5D3E1, B5D3E2, B5D4E1

35

23.9.1327.9.13

Mengemaskini PBS B6D1E1, B6D1E2, B6D1E3, B6D1E4

36

30.9.134.10.13

Mengemaskini PBS B6D1E5, B6D1E6, B6D2E1, B6D2E2

37

7.10.1311.10.13

Mengemaskini PBS B6D2E3, B6D2E4, B6D2E5, B6D2E6

38

14.10.1318.10.13 21.10.1325.10.13

PKSM 2 (Penilaian Kendalian Sek. Men. 2)

39

PKSM 2 (Penilaian Kendalian Sek. Men. 2)

40

28.10.131.11.13

Mengemaskini PBS B6D3E1 B6D4E1

41

4.11.138.11.13

B6D5E1

Mengemaskini PBS

42

11.11.1315.11.13

B6D5E2

Mengemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN (16.11.13 1.1.14)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2