Anda di halaman 1dari 8

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

DTT5224 KAEDAH MENGAJAR SEMESTER 2 SESI 2012/2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT SUB TOPIK: KESAN KEDATANGAN ISLAM TERHADAP EKONOMI
NAMA PENSYARAH : DR. ROSY TALIN BIL 1. 2. 3. 4. NAMA ADLINA ANAK SOJEP ELAINA ANAK DURIN HEATHER ANAK TEPOS SEBASTIAN JOHN ANAK BOLOK NO.MATRIK PT 122005 CT PT 122323 CT PT 122324 CT PT 122332 CT

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hari Tarikh Masa Tingkatan Mata Pelajaran Topik Sub Topik Hasil Pembelajaran : Jumaat : 14 Disember 2012 : 60 minit : 4 Hemah : Sejarah : Bab 8 Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. : 8.3 Kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi. : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat: 1) Menyatakan 3 daripada 7 faktor yang menjadikan Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting; 2) Membuat perbandingan mengenai jenis/ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang di negeri Johor; 3) Menyebut 2 daripada 4 jenis kadar cukai yang dikenakan oleh pemerintah Melaka. Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar KPS / KBKK : Pelajar sudah mengetahui tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara. : Tayangan slaid, buku teks, kertas edaran dan kad bergambar. : Membuat interpretasi, membuat rasionalisasi, menjana idea, menjana pemikiran kreatif.

Strategi Pengajaran Sejarah : Komunikasi dua hala dan perbincangan. Nilai/Rasional : Taat setia kepada raja dan negara, patuh kepada arahan, kerjasama, berani, kecekapan dalam pentadbiran,bekerjasama memakmurkan negara.

Langkah/masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Tayangan Slaid

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Catatan BBM : Tayangan slaid

Guru menyediakan tayangan slaid yang berkaitan dengan kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi.

Melihat tayangan slaid yang disediakan oleh guru.

Tajuk : Bab 8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Sub Tajuk : 8.3 : Kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi. Hasil Pembelajaran: a) Menyatakan 3 daripada 7 faktor yang menjadikan Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting b) Membuat perbandingan
Memberitahu hasil pembelajaran

Bertanya tentang apakah tajuk yang akan dipelajari.

Menjawab pertanyaan guru tentang tajuk yang akan dipelajari.

yang harus dicapai oleh pelajar pada hari ini.

Mendengar dengan teliti

mengenai jenis/ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang di negeri Johor

c) Menyebut 2 daripada 4 jenis kadar cukai yang dikenakan oleh pemerintah Melaka

Langkah 1 ( 35 minit )

Isi Pelajaran :

Memberi arahan kepada pelajar agar: a) mencatat isi-isi penting di dalam kertas edaran sepanjang proses penerangan dan tayangan slaid. b) melengkapkan jawapan di ruang yang disediakan pada kertas edaran berpandukan tayangan slaid dan juga dengan merujuk buku teks m/s 209211.

Mendengar penerangan guru dengan teliti.

KPS/KBKK : Membuat interpretasi Membuat rasionalisasi

BBM : Tayangan slaid Buku Teks Kertas edaran Nilai : Taat setia kepada raja dan negara, patuh Memberi tumpuan pada kepada arahan. slaid yang ditayangkan dan penerangan guru

1. Perdagangan
BAB 8: Pembaharuan & Pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat

8.3 KESAN KEDATANGAN ISLAM TERHADAP

Menayangkan slaid dan memberi penerangan tentang faktor-faktor Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting Memberi masa kepada pelajar untuk menulis isi penting dan huraian. Meminta seluruh kelas menyatakan faktor-faktor Melaka wujud sebagai pusat perdagangan. Memilih beberapa orang pelajar untuk menyatakan faktor Melaka wujud sebagai pusat perdagangan.

PERDAGANGAN MATA WANG PERCUKAIAN

EKONOMI

Mencatat isi-isi dan huraian.

penting

FAKTOR

Menyebut beramai-ramai faktor Melaka wujud sebagai pusat perdagangan. Menyatakan faktor-faktor Melaka wujud sebagai pusat perdagangan.

H/P 1 dinilai.

2. Mata Wang

KPS/KBKK :

Jadual Perbandingan: Negeri Melaka Johor Kedah Kelantan Jenis/ Ciri-ciri Timah Emas

Menunjukkan mata wang RM5 yang digunakan pada hari ini dengan bertanyakan kepada pelajar kegunaan mata wang tersebut.
Menyoal pelajar ciri-ciri mata

Meneroka bukti BBM :

Kad bergambar
Brown paper

wang yang terdapat pada RM5 dengan mengaitkannya dengan pembelajaran pada hari ini. Memberi penerangan mengenai negeri-negeri Melayu yang menggunakan mata wang timah dan emas serta ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang tersebut dengan menunjukkan gambar yang telah disediakan dan melekatkan gambar tersebut pada jadual perbandingan yang disediakan. untuk membuat perbandingan berdasarkan jenis dan ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang di negeri Johor.

Menjawab pertanyaan guru.

Nilai: Kerjasama Keberanian

Mendengar

penerangan daripada guru.

Memilih dua orang pelajar

Pelajar yang dipilih berdiri dan membuat perbandingan mengenai jenis dan ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang di negeri Johor.

H/P 2 dinilai.

3. Percukaian Menjelaskan maksud percukaian. Jadual Jenis Kadar Cukai Kadar Cukai Cukai Cukai Diraja 5% 3% Menyatakan jenis kadar cukai yang dikenakan oleh pemerintah Melaka. Mendengar penjelasan guru.

Menyebut jenis kadar cukai yang dikenakan oleh pemerintah Melaka

KPS/KBKK : Membuat Rasionalisasi

Cukai 6%

Tidak dikena kan Cukai

Menunjukkan jenis kadar cukai yang ditetapkan oleh pedagang yang datang ke Melaka. Meminta pelajar menyebut kadar cukai yang dikenakan oleh pemerintah Melaka ke atas pedagang yang datang ke Melaka. Menerangkan maksud amalan riba dan zakat. Menyebut jenis kadar cukai yang dikenakan oleh pemerintah Melaka ke atas pedagang yang datang ke Melaka.

Nilai: Bekerjasama memakmurkan negara.

H/P 3 dinilai.

Mendengar penjelasan guru.

Langkah 2 ( 10 minit )

Aktiviti Pengukuhan : 1) Permainan teka silangkata. Pelajar mendengar arahan daripada guru

KPS/KBKK: Beri arahan kepada pelajar: 1) Bentuk 14 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. 2) Selesaikan teka silangkata yang diberikan. 3) Pelajar dipilih secara rawak untuk menyelesaikan teka silang kata. 4) Pelajar yang menjawab jawapan yang betul akan diberikan pujian. Beri masa kepada pelajar untuk menyelesaikan teka silangkata. Memilih beberapa orang pelajar tampil ke hadapan bagi melengkapkan silang kata. Menjana idea, menjana pemikiran kreatif BBM : Kertas edaran, marker pen, kertas manila. Nilai : Kecekapan pentadbiran Bekerjasama dalam memakmurkan Menyelesaikan teka negara silangkata dalam kumpulan. Patuh kepada Tampil ke hadapan dan arahan menyelesaikan teka silangkata yang diberikan.

2) Permainan suai-padan gambar

Beri arahan kepada pelajar: 1) Pelajar kekal dalam kumpulan yang sama 2) Suai padankan gambar dengan pernyataan yang bersesuaian. 3) Dua pelajar akan dipilih untuk

Mendengar arahan daripada guru.

tampil ke hadapan dan membuat suai padan gambar dengan pernyataan yang betul. 4) Pelajar yang membuat suai padan yang tepat akan diberikan pujian. Memberi masa kepada pelajar untuk menyelesaikan suai-padan gambar dalam kertas edaran yang diberikan. Menyuruh dua orang pelajar tampil ke hadapan dan membuat suaipadan gambar. Menyelesaikan suai-padan gambar dalam kumpulan. Tampil ke hadapan dan membuat suai-padan gambar yang diberikan. Memberikan pendapat dan pandangan masing-masing

Nilai: Kecekapan pentadbiran

Bertanya kepada pelajar tentang nilai yang boleh diperoleh melalui tajuk pengaruh Islam terhadap ekonomi. Penutup ( 5 minit) 1. Mengulas keseluruhan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru memaklumkan para pelajar tentang tajuk pembelajaran yang akan datang. Bertanya tentang topik yang dipelajari pada hari ini.

Memberi pendapat tentang hasil pembelajaran pada hari ini. Mendengar arahan daripada guru.

Menyuruh pelajar membaca nota untuk tajuk yang akan dipelajari iaitu muka surat 215 dan 216 di buku teks.

Refleksi: __ ________