Anda di halaman 1dari 4

SCE3108

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS RENDAH

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SAINS TAHUN 4

NAMA KELAS HARI TARIKH MASA

: : TAHUN 4 AMANAH : SELASA : 25 SEPTEMBER 2012 : 8.30 9.30 PAGI (60 MINIT)

BILANGAN MURID : 20 ORANG

TEMA TAJUK

: Menyiasat Alam Bahan : Sifat-sifat Bahan

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat; i) ii) iii) Menyatakan bahan lutsinar, lutcahaya dan legap, Mengelaskan objek lutsinar, lutcahaya dan legap, Menyenaraikan objek lutsinar, lutcahaya dan legap.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

: Murid berupaya untuk membina peta konsep yang ringkas

PENDEKATAN P&P

: Pembelajaran Masteri

KAEDAH

:Perbincangan, Soal Jawab, Projek, Demonstrasi

KPS

:Berkomunikasi, meramal

Memerhati,

Menyoal,

Menginferens,

Mengelas,

KMS

:Menggunakan dan mengendalikan bahan dengan betul dan cermat

BBM

:Bahan visual, Pembalut buku, Beg plastik, Kad manila, Slaid tayangan, Kotak hitam, Gula-gula, kertas kosong, kertas tebal.

SCE3108

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS RENDAH

FASA PENGAJARAN Set Induksi (5 minit)

ISI KANDUNGAN Kotak Hitam - isi kandungan

AKTIVITI

CATATAN

1. Murid memerhatikan kotak hitam yang di tunjukkan oleh

KPS: 1 . Berkomunikasi 2. Memerhati 3. Meramal

kotak ialah gula- guru. gula 2. Soal jawab: a. Pada pendapat kamu, apakah isi kandungan kotak ini? b. Apakah cara lain yang boleh dilakukan untuk mengetahui isi kandungan kotak ini tanpa mengeluarkan isi kandungannya?

Persediaan: Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada

BBM: Kotak Hitam, Gula-gula

Pencetusan Idea (10 minit)

Sifat-sifat bahan.

1. Tiga orang murid dipanggil untuk membuat demontrasi dan diberi 3 jenis bahan yang berlainan sifat. 2. Murid tersebut diminta untuk menutup muka dengan bahan yang disediakan.

KPS: 1. Pemerhatian 2. Berkomunikasi 3. Menyoal 4. Menginferens

KBKK: Menghubungkaitkan Mensifatkan

3. Murid lain memerhatikan apa yang dilakukan oleh 3 orang murid tersebut. BBM: Pembalut buku, beg plastik dan kad manila.

Nilai Murni: Bekerjasama Tahap Kognitif:

SCE3108

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS RENDAH

Soal-jawab: 1. Antara ketiga-ketiga murid yang manakah wajahnya dapat dilihat dengan jelas? 2. Mengapakah muka murid A dapat dilihat dengan jelas? 3. Mengapakah muka murid B kelihatan samar? 4. Mengapakah muka murid C tidak kelihatan?

Pengetahuan Kefahaman

Penstrukturan Semula Idea (15 minit)

Konsep lutsinar, lutcahaya dan legap.

1.

Murid menerangkan

KPS: Memerhati Menginferens

tentang konsep lutsinar, lutcahaya dan legap mengikut pemahaman masing-masing.

KBKK: 2. Murid memerhatikan Membandingkan & Membezakan. tayangan slaid mengenai sifatsifat bahan. - Lutsinar adalah bahan yang membenarkan semua cahaya menembusinya -Lutcahaya adalah bahan yang membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. -Legap adalah bahan yang tidak membenarkan cahaya yang menembusinya. BBM: Slaid tayangan Nilai Murni: Berkerjasama

SCE3108

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS RENDAH

Aplikasi Idea (25 minit)

Menyenarai dan mengelaskan bahan-bahan mengikut sifat

1. Guru meletakkan beberapa benda di meja guru yang boleh didapati di sekitar kelas. - buku, pembaris plastik, botol air, kertas, fail jernih, bekas

KPS: 1. 2. 3. Memerhati Mengelas Berkomunikasi

kaca, plastik beg, bekas pensil KMS: Mengguna dan 2. Murid diberikan lembaran kerja dan dikehendaki mengadakan sesi perbincangan dalam kumpulan untuk mengelaskan benda-benda tersebut. KBKK: Menghubungkait Menjana idea 2. Berdasarkan slaid yang telah ditunjukkan, murid memberi 5 contoh lain: a. bahan lut sinar b. bahan lutcahaya c. bahan legap BBM: 3. Murid membentangkan hasil dapatan perbincangan kumpulan. Tahap Kognitif: Pengetahuan Aplikasi Refleksi (5 minit) Peta Minda 1.Guru membina peta konsep mengenai sifat bahan (lutsinar, lutcahaya dan legap) 2. Guru bertanya kepada beberapa murid mengenai konsep dan contoh bahan. Tahap Kognitif: Kefahaman Kertas kosong Nilai Murni: Jujur Rajin Sistematik mengendalikan bahan dengan betul dan cermat