Anda di halaman 1dari 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Penanda wacana untuk memulakan karangan Sejak akhir-akhir ini, Baru-baru ini,. Sejak belakangan ini, Belakangan ini,. Dalam meniti arus kemodenan ini,.. Dasawarsa ini,.. Dewasa ini, Kebelakangan ini, Kini, (Pada masa kini-SALAH) Pada era globalisasi ini, Pada masa ini, Pada tahun-tahun belakangan ini, Sejak dahulu lagi Sejak sedekad yang lalu, Sejak zaman-berzaman Sepanjang tahun /bulan/minggu lalu/ini, Umum mengetahui bahawa, Sudah diketahui umum bahawa Sejak awal kemerdekaan lagi Sejak zaman penjajahan lagi Penanda wacana untuk memulakan isi baharu dan untuk menambahkan isi

Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Walau bagaimanapun, Namun demikian, Namun begitu, Meskipun, Daripada perspektif yang berbeza, Jika dilihat dari sudut lain, Jika dilihat dari perspektif yang berbeza, Dengan kata lain, Kontradiksinya, Di sebalik itu, Dalam pada itu, Dari sudut yang lain, Penanda wacana untuk menambah dan menghubungkan isi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. dan atau sambil serta lagi lebih-lebih lagi tambahan pula selanjutnya, .seterusnya, di samping itu, Ahkir sekali, (untuk isi yang terakhir, bukanya untuk kesimpulan atau penutup) 12. Akhirnya (untuk menutup huraian tentang kesan atau kesudahan) 13. Selain itu, 14. Begitu juga dengan Menunjukkan urutan isi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Antara, (untuk perenggan kedua) Selain itu, Di samping itu, Sementara itu, (unsur pertentangan) Dalam pada itu, Lain daripada itu, Dalam pada itu, - yang seterusnya, Begitu juga dengan , .. Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Saya berpendapat demikian kerana Hal ini demikian kerana Hal ini berlaku kerana Hal ini terjadi kerana Hal ini disebabkan oleh Hal ini wujud akibat daripada Hal ini bersangkut-paut dengan Hal ini berpunca daripada Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya.. Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, (untuk menerangkan langkah membuat sesuatu/jalan cerita) kemudian, kemudian daripada itu, akhirnya. Untuk menandakan penyataan semula/penegasan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Misalnya, Contohnya, Sebagai contoh, Tamsilnya, Seperti yang kita sedia maklum, Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh Seperti yang diketahui umum Persis

1. 2. 3. 4.

iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang diterangkan Unntuk menanda waktu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

tatkala apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas,

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

pada mulanya, lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya, akhir sekali, sementara itu, pada masa yang sama. Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa, slogan, kata-kata hikmat dan slogan mutakhir.

6.

tiada bezanya Penanda wacana untuk menghuraikan contoh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

___bak kata peribahasa, ___bak kata peribahasa Melayu, ___bak kata pepatah Melayu, ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll ___bak kata mutiara, ___bak peribahasa, ___bak pepatah, ___bak kata cendekiawan, ___persis kata peribahasa, ___persis kata peribahasa Melayu, ___persis kata orang tua-tua, ___persis kata mutiara, ___persis peribahasa, ___persis kata cendekiawan, Hal ini sama dengan peribahasa Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni.. Fenomena ini dikatakan Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua Penanda berkenan tempat

Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu, Maka, Oleh hal yang demikian, Oleh sebab itu, Jelaslah bahawa Justifikasinya,(justifikasi sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan, hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu) 9. Hal ini penting kerana 10. Langkah demikian perlu dilakukan supaya.. 11. Dalam hal ini, pihak..perlu Penanda untuk menutup isi dalam satu-satu perenggan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kesannya, Natijahnya, Akibatnya, Akhirnya, Dengan itu, Kesudahannya, Dengan berbuat demikian, Dengan keadaan sedemikian, Penanda untuk menulis dua huraian dalam satu ayat 1. justeru, (sama maksud dengan bahkan, malahan, sebaliknya, kebetulan. BUKAN bermaksud oleh itu../justeru itu SALAH 2. juga, 3. malah, 4. malahan, 5. tambahan pula, 6. sementelahan, 7. bahkan juga, 8. sekali gus, 9. di samping, 10. bahkan, 11. malar-malar, Penanda untuk memulakan perenggan penutup / rumusan /kesimpulan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kesimpulannya, Intihanya, Secara tuntas, Tuntasnya, Konklusinya, Sebagai penutup wacana, Sebagai penghias bicara akhir, ( untuk syarahan/perbahasan) Sebelum mengakhiri wacana ini, Secara keseluruhan, Secara total, Akhir kata, Rumusannya, Sebagai penyimpul kata

1. 2. 3. 4.

berhampiran dengan, bersebelahan dengan, bertentangan dengan. berhadapan dengan Untuk menanda sebab dan kesan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

oleh itu, kerana (Oleh kerana=SALAH) oleh sebab itu, oleh sebab yang semikian oleh hal yang demikian, lantaran, (hal yg menjadi sebab sesuatu perkara; 2. kerana, sebab: lantaran cantiknya, orang segan mengambilnya menjadi babu; lantaran itu =kerana itu; jadi, dengan itu. lantas (tidak berantara, langsung, terus) Menanda perbandingan

1. 2. 3. 4. 5.

seperti juga., serupa dengan sesuai dengan sama juga denga tidak banyak berbeza dengan