Anda di halaman 1dari 3

Contoh RPH PJ 21 September 2011

1. 2. 3. 4. Mata pelajaran dan Kelas: Pendidikan Jasmani Tahun 2 A Tema / tajuk: Golek Bola Ke Sasaran Masa: 9.00 9.30 pagi Standard pembelajaran : 1.4.2 2.3.1 5.3.1 5. Objektif pembelajaran: Berkebolehan mengolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang 6. betul. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: 1. Memanaskan badan. 2. Melakukan aktiviti mengolek bola seperti: a. mengolek menggunakan tangan b. mengolek dan menghentam bola 3. Permainan kecil. 4. Menyejukkan badan. 7. 8. 9. 10. 5. Pentaksiran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Keusahawanan- sikap keusahawanan Bahan Bantu Belajar : skital, ,sofbol, bola span, gelung atau bakul. Penilaian pengajaran dan pembelajaran: Lembaran kerja- Lengkapkan ayat berdasarkan gambar Refleksi : i. 26 daripada 30 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan. ii. Empat orang murid diberi aktiviti pemulihan semasa P&P.

Anda mungkin juga menyukai