Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

Nama Guru :Halizah @ Nur Annisa Binti Abdul Halim.


Sekolah :SK Kasagaan, Pitas.
Kelas : Tahun 3
Jumlah Murid : 2P, 5L
Tarikh : 27. Januari 2009 Hari : Selasa Masa : 8.10-9.40
Subjek : Bahasa Malaysia
Topik/ Kemahiran : (5) Suku Kata Terbuka KV (ba bi bu be be bo)/ (4) Huruf-huruf Vokal (a i u e e o)

Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2


1.Abdul Rahim Abdul Talib
Nama Murid
1.Jusliati Dahut 2. Mohd Jefri Sapijol
2. Sylvia Chin Chai Lin 3. Rekson Joni
4. Rezwandey Raideen.
Huruf- huruf vokal (a i u e e o)
Kemahiran Suku Kata Terbuka KV
Hasil Pembelajaran: 1.Membunyikan suku kata terbuka KV 2. Mengenal dan menyebut huruf-huruf vokal
Pada akhir berdasarkan paparan suku kata KV dengan yang dipaparkan dengan betul.
pembelajaran murid betul.
dapat:

Pengetahuan sedia Murid pernah menyebut dan menulis suku Murid pernah melihat paparan kad huruf-
ada kata terbuka KV huruf vokal.
Kad gambar, Kad huruf vokal, kad suku kata terbuka KV, CD Interaktif IQ RUM, warna
BBM
krayon.
Lembaran kerja daripada buku Celik Huruf.
Penerapan Nilai Kasih sayang
KBKK -mengecam warna dan bunyi yang sama -mengecam warna dan bunyi vokal.
-menggabung bunyi dari 2 suku kata
terbuka KV

Langkah Aktiviti permainan: ‘Tangan Beracun’


Set Induksi Melibatkan aktiviti berpasangan. Setiap pasangan cuba untuk menyentuh siku, pipi dan
(5 minit) telinga pasangan masing-masing. Setiap murid cuba untuk mengelak daripada disentuh
oleh rakan.
Langkah 1 Guru menunjukkan gambar peti, sari, bata Murid menyalin semula huruf-huruf vokal
(10 minit) dan dadu. Guru membatang setiap nama yang di paparkan melalui carta huruf vokal
benda kepada dua bahagian, cth: sa-ri, pe- pada kad kosong yang diberi mengikut warna
ti, ba-ta dan da-du. yang terdapat pada carta.
Langkah 2 Murid menyalin/ menulis suku kata terbuka Mendengar bunyi huruf-huruf vokal yang
(10 minit) KV seperti yang dipaparkan melalui kad disebut oleh guru. Murid menyebut bunyi
huruf dan gambar di papan tulis. Kemudian vokal yang didengar secara berulang-ulang.
murid menyebut suku kata ( awal dan akhir) Murid menyebut huruf vokal yang
KV tersebut. ditunjukkan oleh kad yang diangkat oleh
guru.
Langkah 3 -Memadankan suku kata terbuka KV -Memadankan huruf-huruf vokal (A I U E E O)
(20 minit) (awalan dan akhiran) dengan gambar. dengan (a i u e e o)
- mencari huruf-huruf vokal yang
tersembunyi.
Langkah 4 Aktiviti latih tubi membaca dan menyebut suku kata terbuka KV juga menyebut dan
(30 minit) membunyikan huruf-huruf vokal a i u e e o menerusi CD Interaktif IQ RUM.
-murid mendengar sebutan dan mengulang sebutan yang didengar.
-murid mengecam bunyi memalui warna huruf yang dipaparkan.
-murid menyebut gabungan 2 suku kata terbuka KV yang dipaparkan dean didengar.
Penutup Guru memberi pujian dan motivasi kepada penglibatan dan hasil kerja murid.
(5 minit) Guru selitkan aktiviti nyanyian yang dipetik daripada CD Interaktif IQ RUM.

Refleksi Guru Pelatih :

i. Sebelum

ii. Semasa

iii. Selepas

Catatan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………