Anda di halaman 1dari 13

PEMETAAN MATEMATIK TINGKATAN 2 2013

BIDANG PENYATAAN EVIDEN Membanding dan menyusun perpuluhan. a. Mendarab integer. b. Membahagi integer. Membanding dan menyusun pecahan. B3D1E3 a. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap i. pecahan. ii. perpuluhan. b. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian yang melibatkan dua nombor berarah. B4D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. pendaraban integer b. pembahagian integer B4D1E2 Melaksanakan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan dua atau lebih operasi terhadap nombor berarah termasuk penggunaan tanda kurung. B5D1E1 KOD EVIDEN B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 RUJUKAN KBSM ms2 ms1 ms1 ms1 1.4i 1.1i, 1.1iii 1.3i 1.3ii 1.4ii, CADANGAN PENTAKSIRAN

ms2

1.5i

NOMBOR BERARAH

B4D1E1

ms1

1.1ii, 1.1iv

B4D1E2

ms1

1.2i

B4D1E3

ms2

1.5ii

B5D1E1

a.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung. b. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor berarah.
B1D1E1

ms1 ms2

(1.2ii) 1.5iii

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA

Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan sebaliknya. Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor yang sama sebagai kuasa tiga

ms4

B1D1E2

ms6

2.3i

nombor tersebut dan sebaliknya. Menentukan kuasa dua suatu nombor B2D2E1 dengan menggunakan kalkulator. Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut. B2D2E2 ms4 2.1iv

ms5

2.2i

Menentukan punca kuasa dua nombor B2D2E3 menggunakan kalkulator. Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. B2D3E1

ms6 ms7 ms7

2.2vi 2.3iv 2.4i

Menyatakan punca kuasa tiga suatu B2D3E2 nombor sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkan nombor tersebut. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. a. b. a. b. a. b. c. Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. Menganggar kuasa dua suatu nombor. Menyenaraikan kuasa dua sempurna. Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna Menentukan punca kuasa dua bagi kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator. Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator. Menganggar punca kuasa dua suatu nombor. B2D3E3 B3D2E1

ms8 ms4

2.4v 2.1ii, 2.1iii

B3D2E2

ms5

2.1v, 2.1vi

B3D2E3

ms5

2.2ii, 2.2iii

ms6 B3D2E4 B3D3E1 ms6 ms6 ms7

2.2v 2.2iv 2.3ii 2.3iii

Mendarab dua punca kuasa dua. a. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. b. Menganggar kuasa tiga suatu nombor. B3D3E1 a. Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan kalkulator.

B3D3E2

ms8

2.4ii,

b. c.

Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor. B4D2E1 ms5, ms6

2.4iii, 2.4iv 2.1vii 2.2vii

B4D2E1 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. kuasa dua nombor. b. kuasa dua dan punca kuasa dua. B4D2E2 Mengemuka dan menyelesai masalah melibatkan : a. kuasa tiga nombor. b. kuasa tiga dan punca kuasa tiga. B5D2E1 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga. UNGKAPAN ALGEBRA II B1D2E1 Mengenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra.

B4D2E2

ms7 ms8

2.3v 2.4vi

B5D2E1

ms8

2.4vii 2.4vii

B1D2E1

ms9

3.1i

B1D2E2 B1D2E2 a. Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah. b. Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi. B2D4E1 B2D4E1 a. Mengenal pasti : i. sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah tersebut dengan suatu nombor. ii. pekali dalam sebutan algebra yang diberi. iii. sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak serupa. b. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang diberi.

ms10

3.3 ii iii

ms9

3.1 ii, iii, iv, v

B2D4E2 B2D4E2 Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf.

ms10

3.3i

B3D4E1 Menentukan : a. hasil darab dua sebutan algebra. b. hasil bahagi dua sebutan algebra. B3D4E2 Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa. B3D4E3 Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor. B3D4E4 a. Mendarab dan membahagi ungkapan algebra dengan suatu nombor. b. Melaksanakan : i. penambahan ii. penolakan yang melibatkan dua ungkapan algebra. B4D3E1 Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra. B4D3E2 Mempermudahkan ungkapan algebra. Mengenal pasti : a. sebutan algebra linear. b. ungkapan algebra linear.

B3D4E1

ms9

3.2i, 3.2ii

B3D4E2

ms10

3.3iv

B3D4E3

ms10

3.3v

B3D4E4

ms11

3.4i, 3.4ii

B4D3E1

ms9

3.2iii

B4D3E2 B1D3E1

ms11 ms12

3.4iii 4.2 i ii 4.1i 4.2iii

PERSAMAAN LINEAR

Menyatakan hubungan antara dua kuantiti B2D5E1 menggunakan simbol = atau . Menentukan sama ada persamaan yang B2D5E2 diberi adalah: a. persamaan linear. b. persamaan linear dalam satu pembolehubah. Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan sebaliknya. Menentukan : a. sama ada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi. b. penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan kaedah cuba-jaya. B3D5E1

ms12 ms12

ms12

4.2iv

B3D5E2

ms13

4.3i, 4.3ii

PERSAMAAN LINEAR

Menyelesaikan persamaan dalam bentuk : a. x+a=b b. xa=b c. ax = b x =b d. a apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah. Menyelesaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c, apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah. Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

B3D5E3

ms13 & 14

4.3iii

B4D4E1

ms14

4.3iv

B4D4E2 B5D3E1

ms14 ms14

4.3v 4.3vi

NISBAH, KADAR DAN KADARAN

Membandingkan : B2D6E1 a. dua kuantiti dalam bentuk a : b atau


a b. tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.

ms15

5.1i

b.

ms 16 B3D6E1 B3D6E2 B3D6E3 B3D6E4 B3D6E5 ms15 ms15 ms15 ms15 ms15

5.3i 5.1ii 5.1iii 5.1iv 5.2i 5.2ii

Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara. Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah. Menyatakan nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah yang diberi. Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran. Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut. Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara. Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah. Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi. Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah : a. dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi.

B3D6E6 B3D6E7 B3D6E8 B4D5E1

ms16 ms16 ms16 ms15

5.3ii 5.3iii 5.3iv 5.2iii, 5.2iv

NISBAH, KADAR DAN KADARAN

b.

hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi. B4D5E2 ms16 5.2v

Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi. Menentukan nisbah bagi a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi. Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran. a. Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti apabila diberi : i. nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut. ii. nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut.

B4D5E3 B4D5E4

ms16 ms16

5.3v 5.3vi

B5D4E1

ms16

5.2vi

b.

c.

Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.
B5D4E2 ms17 5.3viii, viiii,ix

a. Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti apabila diberi : i. nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut. ii. nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut. b. Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi. c. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.

Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak. Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. Menentukan sama ada suatu segitiga ialah segitiga bersudut tegak. Menghitung panjang sisi segitiga bersudut TEOREM PYTHAGORAS tegak menggunakan Teorem Pythagoras. Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras. b. Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras. Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi. Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi. Membina: (a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi. (b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut. (c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut. Membina : a. sudut 60o dan 120o. b. pembahagi dua sama sudut. Membina segitiga apabila diberi : a. panjang satu sisi dan saiz dua sudut. b. panjang dua sisi dan saiz satu sudut. Membina: a. garis selari b. segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi KOORDINAT

B1D4E1 B2D7E1 B3D7E1 B4D6E1 B5D5E1 B5D5E2

ms18 ms18 ms18 ms18 ms18 ms18

6.1i 6.1ii 6.2i 6.1iii 6.1iv 6.2ii,v

B3D8E1 B4D7E1 B4D7E2

ms19 ms19 ms19

7.1i 7.1ii 7.1iii

PEMBINAAN GEOMETRI

B4D7E3

ms19

(7.1iv)

B5D6E1

ms19

(7.1v)

B5D6E2

ms20

(7.1vi)

Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan B1D5E1 pada satah Cartes. Menanda nilai pada kedua-dua paksi B2D8E1 dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi.

ms21 ms21

8.1i (8.2i)

Mengenal pasti titik tengah suatu garis B2D8E2 lurus yang menyambung dua titik. Memplot dan menyatakan : a. koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi. b. jarak titik dari paksi-x dan paksi-y, apabila koordinat diberi. Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes. Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi koordinat yang diberi apabila : a. skala adalah sama b. skala adalah berbeza. Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada skala yang diberi. Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi. Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai : a. koordinat-y yang sama b. koordinat-x yang sama Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik pada : a. koordinat-y yang sama b. koordinat-x yang sama Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi. Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan Teorem Pythagoras. Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung dua titik. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. koordinat b. jarak di antara dua titik c. titik tengah LOKUS DALAM DUA DIMENSI Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak. Menentukan lokus bagi suatu titik yang : a. berjarak tetap dari satu titik tetap. b. berjarak sama dari dua titik tetap. c. berjarak tetap dari satu garis lurus. d. berjarak sama dari dua garis lurus B3D9E1

ms23 ms21

(8.4i) 8.1ii, 8.1iii

B3D9E2 B3D9E3

ms21 ms21

(8.1iv) (8.2ii)

B3D9E4 B3D9E5) B3D9E6

ms21 ms22 ms22

(8.2iii) (8.2iv (8.3i)

B3D9E7

ms23

(8.4ii)

B4D8E1 B4D8E2 B4D8E3 B5D7E1

ms22 ms22 ms23 ms22 ms23

(8.2v) (8.3ii) (8.4iii) 8.2vi, 8.3iii (8.4iv) (9.1i) (9.1ii)

B3D10E1 B3D10E2

ms24 ms24

yang bersilang. Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut : a. berjarak tetap dari suatu titik tetap. b. berjarak sama dari dua titik tetap. c. berjarak tetap dari satu garis lurus. d. berjarak sama dari dua garis bersilang. Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus. BULATAN Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap. Mengenal pasti bahagian bulatan : a. pusat b. lilitan c. jejari d. diameter e. perentas f. lengkok g. sektor h. tembereng Melukis : a. bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi b. diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam suatu bulatan dengan pusat bulatan diberi. c. perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi . d. sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi. Menganggarkan nilai . a. b. Menerbitkan rumus lilitan bulatan. Menentukan lilitan bulatan apabila diberi : i. diameter ii. jejari Menerbitkan rumus panjang lengkok. Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada pusat dan jejari diberi. Menerbitkan rumus luas bulatan. Menentukan luas bulatan apabila diberi : i. jejari ii. diameter B4D9E1 ms24 (9.1iii)

B5D8E1

ms25

(9.2i)

B1D6E1 B2D9E1

ms26 ms26

10.1i (10.1ii)

B3D11E1

ms26

(10.1iii)

BULATAN

B3D11E2 B3D11E3

ms27 ms27

(10.2i) 10.2ii, 10.2iii

a. b.

B3D11E4

ms28

10.3i, 10.3ii

a. b.

B3D11E5

ms28

10.4i, 10.4ii

a. b.

Menerbitkan rumus luas sektor. B3D11E6 Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut pada pusat bulatan diberi. B4D10E1

ms29

10.5i, 10.5ii

Menentukan : a. pusat b. jejari bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan. Menentukan : a. diameter dan jejari apabila lilitan bulatan diberi. b. sudut pada pusat apabila panjang lengkok dan jejari diberi. c. jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi. d. jejari dan diameter apabila luas bulatan diberi. e. sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan luas sektor diberi. f. jejari apabila luas sektor dan sudut pada pusat bulatan diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. lilitan bulatan. b. lengkok bulatan. c. luas bulatan. d. luas sektor. Menentukan luas bulatan apabila diberi lilitan dan sebaliknya. PENJELMAAN

ms27

(10.1iv)

B4D10E2

ms27 ms28 ms28 ms28 ms29 ms29

(10.2iv), (10.3iii), (10.3iv), (10.4iii), (10.5iii), (10.5iv)

B5D9E1

ms27 ms28 ms29

(10.2v) (10.3v), (10.4v) (10.5v) (10.4iv) 11.1i (11.1ii) 11.2i, 11.3i, 11.4i 11.5i, 11.5ii (11.6i) 11.2ii, 11.2iv

B5D9E2

ms29 ms30 ms30 ms30, ms 31, ms32 ms33

Mengenal pasti penjelmaan sebagai B1D7E1 padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah. Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu B2D10E1 penjelmaan. Mengenal pasti : a. translasi b. pantulan c. putaran a. b. Mengenal pasti suatu isometri Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri B2D10E2

B2D10E3

Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen Menentukan : a. imej suatu objek di bawah translasi yang diberi.

B2D10E4 B3D12E1

ms33 ms30

b. a.

ciri suatu translasi. Menentukan : i. imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi. ii. ciri suatu pantulan. Menentukan : i. imej suatu objek apabila paksi pantulan diberi. ii. paksi pantulan apabila objek dan imej diberi. B3D12E2 ms31 11.3ii, 11.3iii, 11.3iv

b.

Menentukan : a. imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi. b. ciri suatu putaran. c. i. imej suatu objek apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi. ii. pusat, sudut dan arah putaran, apabila objek dan imej diberi. Membina pola menggunakan isometri. Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciri isometri. Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaran. a. Menghuraikan translasi : i. dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan. ii. b. dalam bentuk b

B3D12E3

ms32

(11.4ii, 11.4iii, 11.4iv)

B3D12E4 B3D12E5 B3D12E6 B4D11E1

ms33 ms33 ms33 ms30

(11.5iii) (11.6ii) (11.7i) 11.2iii, 11.2v

PENJELMAAN

Menentukan koordinat bagi : i. imej apabila koordinat objek diberi. ii. objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu translasi diberi. Menentukan koordinat bagi : i. imej, apabila koordinat objek diberi. ii. objek, apabila koordinat imej diberi di bawah suatu pantulan. Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi. Menentukan koordinat bagi : i. imej apabila koordinat objek B4D11E2 ms31 11.3v, 11.3vi

a.

b.

a.

B4D11E3

ms32

11.4v, 11.4vi

b.

diberi ii. objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu putaran. Menerangkan suatu putaran apabila objek dan imej diberi. B4D11E4 B5D10E1 ms33 ms31 ms32 ms33 ms34 ms34 ms34 ms34 (11.6iii) (11.2vi), (11.3vii) (11.4vii) (12.1i) (12.3i) (12.2ii) (12.3ii)

Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. translasi b. pantulan c. putaran Menyatakan ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera.

B2D11E1

Menyatakan luas permukaan bagi prisma, B2D11E2 piramid, silinder dan kon. Menyatakan jenis pepejal apabila suatu bentangan diberi. Menentukan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai. Melukis bentangan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. Membina model pepejal apabila suatu bentangan diberi. a. Menentukan : PEPEJAL GEOMETRI II B3D13E1 B3D13E2

PEPEJAL GEOMETRI II

B3D13E3 B4D12E1 B4D12E2 B5D11E1

ms34 ms34 ms34 ms35

(12.3iii) (12.2i) (12.2iii) (12.3iv) (12.3v)

i. ii. iii. iv. v.

panjang sisi tinggi tinggi sendeng jejari diameter

bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi. b. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan. STATISTIK Mengkelaskan data berpandukan data yang boleh dikumpul secara: a. mengira b. mengukur B2D12E1 ms36 (13.1i)

Mengumpul dan merekod data secara sistematik. Menentukan kekerapan dalam suatu data. Menentukan : a. data yang mempunyai kekerapan tertinggi. b. data yang mempunyai kekerapan terendah. c. kekerapan bagi suatu nilai tertentu. Memperoleh maklumat daripada : a. jadual kekerapan b. piktograf c. carta palang d. graf garis Mengurus data dengan membina : a. jadual gundalan b. jadual kekerapan a. Membina : i. piktograf ii. carta palang untuk mewakilkan data. Mewakilkan data menggunakan graf garis

B3D14E1 B3D14E2 B3D14E3

ms36 ms36 ms36

(13.1ii) (13.2i) (13.2ii)

B3D14E4

ms36 ms37 ms37 ms37 ms36

(13.2iv), (13.3ii), (13.3v), (13.3viii 13.2iii

B4D13E1

B4D13E2

ms37

13.3i, 13.3iv, 13.3vii

STATISTIK

b.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. piktograf b. carta palang c. graf garis

B5D12E1

ms37

13.3iii, 13.3vi, 13.3ix