Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013

TAHUN 3

MG

MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN/ OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Fizikal

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1

CADANGAN AKTIVITI (RUJUK BUKU PANDUAN) Aktiviti: 1. Mempamerkan slaid gambar lelaki dan gambar perempuan 2. 3.. Murid menyatakan bahagian anggota badan Menyiapkan lembaran kerja 1 (melabelkan bahagian anggota badan)

CADANGAN PENAKSIRAN/ CATATAN Penilaian P&P : Lembaran kerja EMK: Peka TMK: slaid gambar Modul: m/s : 1 4 Standard Prestasi: B1D1E1 Nilai : Kesihatan diri

Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif Objektif Pembelajaran: 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genital.

BBB: Gambar Lelaki dan Perempuan

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal 1.1.2 Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual. Aktiviti: 1. Tayangan klip video (upin-ipin) berkaitan kepentingan menjaga kebersihan anggota badan. http://www.youtube.com/watch? v=xg62U3P 2. Bersoal jawab dan membincangkan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual Murid menyenaraikan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual

TAHUN 3
Penilaian P&P : a) Bersoal jawab b) Pemerhatian EMK: Peka TMK: Video Modul: m/s : 1 4 Standard Prestasi: B2D1E1 Nilai : Menghargai diri Penilaian P&P : Pemerhatian EMK: Berani Modul: m/s : 1 4 Standard Prestasi: B3D1E1 Nilai : Kesihatan Diri

Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif Objektif Pembelajaran: 1.2 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

3.

BBB: Tayangan Slaid video 1. Kesihatan Fizikal


1.1.3

Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif Objektif Pembelajaran: 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat

Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual.

Aktiviti: 1. Imbas pelajaran lepas. 2. Tayangan klip video berkaitan kepentingan menjaga kebersihan anggota badanBersoal-jawab tentang penjagaan kebersihan anggota seksual.(upin-ipin). 3. Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual BBB: Slaid Video

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal 1.1.4 Mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian.. Aktiviti: 1. Pamerkan gambar anggota badan lelaki dan perempuan. 2. Bersoal-jawab tentang penjagaan kebersihan anggota seksual 3. Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. BBB: Gambar anggota tubuh lelaki dan perempuan

TAHUN 3
Penilaian P&P : soal jawab, Lembaran kerja EMK: Berani Modul: m/s : 1 4 Standard Prestasi: B3D1E1 Nilai : Menghargai diri Penilaian P&P : soal jawab, Pemerhatian EMK: Berani Modul: m/s : 5-6 Standard Prestasi: B1D1E1 Nilai : Menghargai diri

Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif Objektif Pembelajaran: 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat

1.

Kesihatan Fizikal

1.2.1

Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif Objektif Pembelajaran: 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Menyatakan batas sentuhan pada anggota seksual.

Aktiviti: 1. Menyatakan bahagian tubuh yang tidak boleh disentuh berdasarkan gambarajah. (Lampiran 1) 2. Melakar anggota tub uh badan pada kertas sebak dan menandakan bahagian yang tidak boleh disentuh. (Aktiviti kumpulan) 3. Menyatakan sebab-sebab anggota seksual tidak boleh disentuh. BBB: Gambarajah dan kertas sebak (Lampiran 1 - m/s: 6)

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Aktiviti: 1 Bersoal jawab berdasarkan You tube/ slaid / gambar pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 2 Perbincangan tentang respon murid terhadap situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 3 Murid dibimbing untuk mengatakan tidak kepada sentuhan tidak selamat dengan menunjukkan respon yang sepatutnya. BBB : Slaid/gambar

TAHUN 3
Penilaian P&P : Soal jawab, Pemerhatian, Lembaran Kerja EMK: Berani TMK: slaid Modul: m/s : 5-6 Standard Prestasi: B1D1E1 Nilai : Menghargai diri

Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif Objektif Pembelajaran: 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

1.

Kesihatan Fizikal Pemakanan

1.3.1

Tajuk: Objektif Pembelajaran: 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat

Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin.

Aktiviti: 1. Menyanyikan lagu Makanan Berzat mengikut melodi Ikan Kekek. (Lampiran 1) 2. Perbincangan tentang kumpulan makanan dan jenis makanan. 3. Gambar-gambar makanan ditampal mengikut kumpulan makanan. BBB: Gambar pelbagai jenis makanan, katalog pasar raya dan Power Point

Penilaian P&P : Soal-jawab, lembaran kerja EMK: - Kreatif - Mengkategorikan kriteria Modul: m/s : 7 11 Standard Prestasi: B1D2E1 Nilai : Bekerjasama Kesihatan diri

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal Pemakanan Objektif Pembelajaran: 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat 1.3.2 Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian. Aktiviti: 1. Membincangkan hasil tugasan ( rekod amalan permakanan harian) 2. Bersoal jawab tentang pengambilan makanan dan minuman murid pada hari semalam. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. BBB: Lembaran Kerja

TAHUN 3
Penilaian P&P : Soal jawab Pemerhatian EMK: Bertanggungjawab Modul: m/s : 7 - 11 Standard Prestasi: B3D2E1 Nilai : Berdisiplin

Tajuk:

1.

Kesihatan Fizikal Pemakanan

1.3.3

Tajuk: Objektif Pembelajaran: 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat

Memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam.

Aktiviti: 1. Menyenaraikan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan harian. 2. Berbincang tentang keratan gambar makanan daripada surat khabar, majalah dan katalog pasar raya. (Lampiran 1 dan 2) 3. Memilih dan menampal gambar makanan yang sesuai untuk minum pagi, minum petang dan makan lewat malam. 4. Pembentangan dan rumusan. BBB: Keratan gambar makanan daripada surat khabar, majalah, dan katalog (murid bawa), kertas sebak.

Penilaian P&P : Pemerhatian, Soal-jawab EMK: Mengambil berat, mengambil tahu Modul: m/s : 12 - 14 Standard Prestasi: B3D2E1 Nilai : Menjaga kesihatan diri

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal Pemakanan Objektif Pembelajaran: 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat 1.3.4 Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan pengambilan gula, garam dan lemak. Aktiviti: 1. Mempamerkan pelbagai gambar makanan. 2. Memilih dan menampal gambar secara berkumpulan mengikut kategori makanan bergula,ber garam dan berlemak. 3. Perbincangan tentang pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. BBB: Gambar pelbagai jenis makanan dan lembaran kerja.

TAHUN 3
Penilaian P&P : Soal-jawab, lembaran kerja EMK: - Kreatif - Mengkategorikan kriteria Modul: Standard Prestasi: B4D1E1 Nilai : Menjaga kesihatan diri

Tajuk:

1.

Kesihatan Fizikal Pemakanan

1.3.5

Tajuk: Objektif Pembelajaran: 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat

Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti yang berlebihan atau berkurangan

Aktiviti: 1. Mempamerkan beberapa gambar individu 2. Perbincangan berdasarkan gambar 3. Soal-jawab berkenaan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti yang berlebihan atau berkurangan. BBB: gambar

Penilaian P&P : Soal-jawab, pemerhatian EMK: - Kreatif - Peka Modul: Standard Prestasi: B5D1E1 Nilai : Menjaga kesihatan diri

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal Pemakanan Objektif Pembelajaran: 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat 1.3.6 Menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri. Aktiviti: 1. Penayangan slaid tentang perbezaan saiz tubuh badan. 2. Soal jawab berkaitan slaid. 3. Penerangan tentang punca obesiti. 4. Mempamerkan gambar jenis jenis makanan dan minuman yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. 5. Kenalpasti gambar jenis-jenis makanan yang boleh menyebabkan berat badan berlebihan dan obesiti. BBB : Kad gambar, slaid 1. Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan Objektif Pembelajaran: 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisikoterhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4.1 Mengenal pasti bahan tembakau selain daripada rokok iaitu rokok daun, cerut dan paip. Aktiviti: 1. Tayangan slaid atau kad gambar 2. Permainan kotak beracun (sebut dan eja) 3. Padankan gambar dengan perkataan BBB : Kad gambar, slaid dan lembaran kerja.

TAHUN 3
Penilaian P&P : Soal-jawab, pemerhatian EMK: - Menilai TMK: - Slaid Modul: Standard Prestasi: B5 D1 E1 Nilai : Menjaga kesihatan diri Penilaian P&P :, Pemerhatian, Lembaran kerja EMK: Mengambil tahu Modul: Standard Prestasi: B1 D3 E1 Nilai : Bertanggungjawab

Tajuk:

Tajuk:

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan Objektif Pembelajaran: 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisikoterhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1. Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan Objektif Pembelajaran: 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisikoterhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4.3 Menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran 1.4.2 Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok. Aktiviti: 1. Pamerkan gambar rokok. 2. Perbincangan tentang kandungan bahan yang terdapat dalam rokok. 3. Pelajar menyatakan kandungan bahan berbahaya dalam rokok. BBB : Kad gambar dan lembaran kerja.

TAHUN 3
Penilaian P&P :, Lembaran kerja EMK: Peka Modul: Standard Prestasi: B4 D2 E1 Nilai : Menjaga kesihatan diri

Tajuk:

Tajuk:

Aktiviti: 1. Tayangan video Kempen Anti Merokok http://www.youtube.com/watch? v=4TBfxIGallw 2. Bersoal jawab berkaitan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. 3. Menunjukkan gambar kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. 4. Melengkapkan gambar kesan merokok terhadap kesihatan. Dan persekitaran (Lampiran 1a dan 2a) BBB : Klip video, gambar

Penilaian P&P :, Soal jawab, Lembaran kerja EMK: Melenkapkan kriteria TMK: Klip video Modul: m/s: 15 - 19 Standard Prestasi: B4 D2 E1 Nilai : Menjaga kesihatan diri

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


1. Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan Objektif Pembelajaran: 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisikoterhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4.4 Berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok Aktiviti: 1. Menunjukkan poster dan klip video kempen anti merokok. (Poster dan Video) 2. Berkata TIDAK kepada gambar/situasi yang ditayangkan. 3. Melengkapkan lembaran kerja 1 BBB : Gambar dan klip video kempen anti merokok.

TAHUN 3
Penilaian P&P :, Pemerhatian, Lembaran kerja EMK: Kreativiti TMK: Klip video Modul: m/s: 20 - 23 Standard Prestasi: B3 D3 E1 Nilai : Menjaga kesihatan diri Penilaian P&P :, Soal jawab, Lembaran kerja EMK: Kreativiti Modul: m/s: 24 - 27 Standard Prestasi: B2 D2 E1 Nilai : Keyakinan diri

Tajuk:

2.

Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Pengurusan Mental dan Emosi

2.1.1

Tajuk:

Menyatakan maksud penghargaan kendiri

Objektif Pembelajaran: 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

Aktiviti: 1. Bersoal jawab berdasarkan gambar. (Lampiran 1) 2. Penerangan maksud penghargaan kendiri. 3. Menyenaraikan amalan positif yang boleh meningkatkan penghargaan kendiri berdasarkan petikan secara berkumpulan. (Lampiran 2) 4. Menyenaraikan kelebihan diri sendiri dalam circle map. (Lembaran Kerja 1) BBB : Gambar dan borang aktiviti.

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Pengurusan Mental dan Emosi Objektif Pembelajaran: 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. 2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Pengurusan Mental dan Emosi Objektif Pembelajaran: 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. 2.1.3 Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif. 2.1.2 Menyatakan keistimewaan diri sendiri. Aktiviti: 1. Menyatakan keistimewaan gambar tokoh sukan yang dipamerkan 2. Menyatakan tentang keistimewaan diri sendiri. 3. Menyenaraikan keistimewaan diri sendiri dalam jadual yang diberikan. 4. BBB : Gambarajah dan kad Keistimewaan Diri

TAHUN 3
Penilaian P&P :, Lembaran kerja EMK: Kreativiti Modul: m/s: 28 - 30 Standard Prestasi: B2 D2 E1 Nilai : Keyakinan diri

Tajuk:

Tajuk:

Aktiviti: 1. Melakonkan situasi pelajar membantu orang tua melintas jalan. 2. Guru bersoal jawab tentang amalan positif yang di tunjukkan 3. Guru menerangkan cara untuk meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif BBB : Kad situasi

Penilaian P&P :, Soal jawab, Pemerhatian EMK: Kreativiti Modul: m/s: 28 - 30 Standard Prestasi: B6 D1 E1 Nilai : Keyakinan diri

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Kekeluargaan Objektif Pembelajaran: 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. 2.2.1 Menyatakan kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Aktiviti: 1. Edarkan sampul yang mengandungi kad ayat.(Lampiran 1) 2. Berbincang dan mencatat aktiviti kekeluargaan dalam gambar. 3. Edarkan lembaran Kerja 1. 4. Pembentangan hasil kerja kumpulan. BBB : Gambar dan kad imbasan

TAHUN 3
Penilaian P&P :, Pemerhatian, Lembaran Kerja EMK: Kreativiti Modul: m/s: 31 - 34 Standard Prestasi: B5 D2 E1 Nilai : Menyayangi ahli keluarga

Tajuk:

2.

Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Kekeluargaan

2.2.2

Tajuk: Objektif Pembelajaran: 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

Menyatakan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Aktiviti: 1. Menayangkan klip video iklan Hari Raya Petronas tahun 2006 www.youtube.com/watch? v=i8_aS5RJ5LA
2.

Penilaian P&P :, Soal jawab, Lembaran kerja EMK: Kreativiti TMK: Klip video Modul: m/s: 35 - 37 Standard Prestasi: B5 D2 E1 Nilai : Menyayangi ahli keluarga

3.
4.

Perbincangan berdasarkan klip video Menjawab soalan kuiz Nyanyian lagu Keluarga Bahagia

BBB : Klip video

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Kekeluargaan Objektif Pembelajaran: 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. 2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Perhubungan Objektif Pembelajaran: 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interper sonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2. Berbincang tentang klip video yang ditonton 3. Pelajar menyenaraikan konflikkonflik yang terjadi antara adik beradik dan rakan sebaya BBB : klip video 2.3.1 2.2.3 Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan. Aktiviti: 1. Pamerkan gambar. 2. Perbincangan berdasarkan gambar 3. Soal-jawab tentang peranan setiap ahli keluarga apabila salah seorang daripadanya ada masalah kesihatan BBB : Gambar

TAHUN 3
Penilaian P&P :, Pemerhatian, Soal jawab EMK: Kreativiti Modul: m/s: 31 - 34 Standard Prestasi: B3 D4 E1 Nilai : Menyayangi ahli keluarga

Tajuk:

Tajuk:

Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan sebaya..

Aktiviti: 1. Tayangkan klip video. http://www.youtube.com/watch? v=Um9KsrH377A

Penilaian P&P :, Soal jawab EMK: Kreativiti TMK: Klip video Modul: m/s: 38 - 39 Standard Prestasi: B4 D3 E1 Nilai : Menghargai orang lain

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Perhubungan Objektif Pembelajaran: 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interper sonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2 week 2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Perhubungan Objektif Pembelajaran: 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interper sonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2.3.4 2.3.3 Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat. Menyatakan cara menghargai persahabatan. 2.3.2 Menyatakan cara menangani konflik. Aktiviti: 1. Lakonkan situasi melibatkan konflik dengan rakan 2. Menceritakan pengalaman masingmasing mengenai konflik yang pernah dialami 3. Menyatakan cara menangani konflik berdasarkan kad situasi. BBB : kad situasi

TAHUN 3
Penilaian P&P :, Lembaran kerja EMK: Kreativiti Modul: m/s: 38 - 39 Standard Prestasi: B4 D3 E1 Nilai : Menghargai orang lain

Tajuk:

Tajuk:

Aktiviti: 1. Pamerkan gambar 2. Perbincangan berdasarkan gambar 3. Menyenaraikan kepentingan menjaga perhubungan persahabatan dengan baik.. 4. Bersoal jawab tentang bagaimana pelajar menghargai persahabatan mereka. BBB : gamabar

Penilaian P&P :, Lembaran kerja EMK: Kreativiti Modul: m/s: 38 - 39 Standard Prestasi: B5 D3 E1 Nilai : Bertolak ansur

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2013


2. Kesihatan Mental, Emosi dan sosial Perhubungan Objektif Pembelajaran: 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interper sonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2.3.5 Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan. Aktiviti: 1. Tayangan video 1Malaysia. 2. Perbincangan berdasarkan video (sesi soal jawab). 3. Guru memberi penerangan tentang aktiviti-aktiviti yang sihat yang boleh dilakukan bersama rakan. 4. Lembaran kerja BBM : Video Lembaran Kerja

TAHUN 3
Penilaian P&P :, Lembaran kerja, Pemerhatian, Soal Jawab EMK: Kreativiti Modul: m/s: Standard Prestasi: B6 D2 E1 Nilai : Bertolak ansur

Tajuk:

SK INDAHPURA 1

ULTRAMAN