Anda di halaman 1dari 7

Autodesk Revit Structure B tr ct thp

1 t thp cho tng hoc sn bng lnh Area Reinforcement


Lnh ny cho php t 4 lp thp (2 dc, 2 ngang) to thnh li mt co cho tng v sn theo mt hnh bao khp kn ty . i vi cu thang, c th dng bn sn nghing. Vic t thp c th thc hin ti cc khung nhn mt bng, mt ng, 3D.

1.1 V ng bao mng t thp


1. 2. M khung nhn thun li cho vic t thp. Ra lnh Structure Reinforcement Area.

3.

Nhn chn bc tng hoc sn cn ri thp.

4.

C th dng cng c xoay hng nhn vung gc vi mt phng tm cn t thp v chnh xc: Nhn pi chut vo khi lp phng. Chn Orient to Plane. Hp thoi hin ra, nhn OK.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Structure B tr ct thp

5.

Cc cng c v hnh phc hin ra.

6. 7.

Nhn Rebar Line: v ng bao khp kn ca din tch t ct thp. Dng cc cng c Draw v ng bao.

8. 9.

Nhn Modify, kt thc v. Nhn nt chn hng t cc ng thp chnh. C th nh hng bng mt trong cc cch sau: Nhn nt , v mt ng thng. ng ny l hng t thp.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Structure B tr ct thp

Nhn nt

, nhn chn cnh mp ca ng bao lm hng t thp.

Nhn Modify, kt thc v.

1.2 Chn cc thng s cho mng li ct thp


Cc thng s ti thanh Properties. 1. Mc Construction c: Layout Rule: cch ri thp. Nhn chn:

Maxcimum Spacing: khong cch li nht. Phng n ny, cho khong cch ti Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Spacing:

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Structure B tr ct thp o Fixed Number: cho s thanh. Phng n ny, cho s thanh ti Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Number of Lines.

Additional Exterior (Top i vi sn) Cover Offset: thm khong chnh ca lp bo v mt ngoi tng (mt trn sn). Additional Interior (Bottom i vi sn) Cover Offset: thm khong chnh ca lp bo v mt trong (mt di sn). Nu cc gi tr ny khc 0, thanh ct thp s cch xa lp bo v thm mt khong. View Visibility States: trng thi hin th, nh gii thiu ti cc phn trc. Thanh Properties bn tri ca tng, bn phi ca sn.

Chn phng n hin th thanh ct thp: nhn Edit ti View Visibility States nh trnh by ti cc phn trc. 3. Layers: cc lp ct thp. Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Direction : hng ct thp chnh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn). C nh du, c lp ct thp; khng nh du ti ct Value, khng c lp thp ny, cc thng s tip theo di y khng kch hot. Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Bar Type: kiu thanh chnh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn). Nhn chn ng knh thanh. 2.

Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Hook Type: kiu mc thanh chnh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn). Nhn chn tng t nh cc thanh ct thp khc gii thiu ti cc phn trc:

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Structure B tr ct thp

Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Hook Orientation: hng ca mc thanh chnh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn). Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Spacing: khong cch gia cc thanh chnh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn). Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Number of Lines: s thanh chnh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn). Tng t c Exterior (tng) hoc Top (sn) Minor: thanh nh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn); Interior (tng) hoc Bottom (sn) Major: thanh chnh lp mt trong (tng) hoc bn di (sn); Interior (tng) hoc Bottom Minor: thanh nh lp mt trong (tng) hoc bn di (sn). Thng s cho tng:

Thng s cho sn:

10. Nhn

Finish Edit Mode kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Structure B tr ct thp

2 Thay i mng ct thp v bng Area 2.1 Thay i bin dng din tch b tr thp
1. 2. 3. M khung nhn hnh ct nhn thy tm ct thp (i vi tng c th m khung nhn mt bng). Nhn tri chut vo mng ct thp (hnh di bn tri). Nhn nt Edit Boundary (hnh di bn phi).

4. 5.

Hp thoi hin ra, nhn chn hng nhn, nhn Open View (hnh di bn tri). Bin dng hin ra. Dng cc cng c Draw v Modify, v li bin dng. (hnh di bn phi).

6.

Nhn

Finish Edit Mode kt thc lnh.

2.2 Bung cc lp ct thp thnh cc i tng ring


1. 2. M khung nhn hnh ct nhn thy tm ct thp (i vi tng c th m khung nhn mt bng). Nhn tri chut vo mng ct thp.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Structure B tr ct thp 3.

Nhn Remove Area System, cc lp ct thp bung ra thnh cc i tng ring r. V d, khi to ra, c h thng gm 4 lp lin kt vi nhau thnh mt i tng, nay mi lp l mt i tng c th chnh sa ring r hoc xa i.

1.

Hnh di l cc lp c chn tch ra.

2. 3. 4.

C th thay i bin dng bng nt Edit Sketch. Thay i phn b bng Rebar Layout. Nhn Esc, kt thc sa.

2.3 Thay i thng s ca mng ct thp


1. 2. 3. M khung nhn hnh ct nhn thy tm ct thp (i vi tng c th m khung nhn mt bng). Nhn tri chut vo mng ct thp. Nhn nt , o chiu mc ca thanh ct thp nu c mc.

4. 5. 6.

Thay i cc thng s ti thanh Properties nh gii thiu ti phn to mng. Sau khi thay i va , nhn Apply, kt thc lnh. Nhn Modify (Esc 2 ln), kt thc sa.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com