Anda di halaman 1dari 2

Pelan Taktikal Panitia Pendidikan Moral Tahun 2011

ISU STRATEGIK Keputusan akademik yang belum mencapai tahap cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam. MATLAMAT STRATEGIK Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan SPM.

OBJEKTIF 1.Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format SPM. 2.Meningkatkan kualiti dan kuantiti prestasi Pendidikan Moral SPM. PERINGKAT BIDANG UNIT PANITIA PENDIDIKAN MORAL Sasaran (2011-2015) Strategi (C/TOWS matriks) Pelan Taktikal

KPI Tov 2011 2012 2013 2014 2015 Strategi A % A1 &A2 SPM % Lulus SPM 26.5% 27.8% 28.5% 29.3% 30.5% 31.5% PT 1,PT 2,PT 3,PT 4 Meningkatkan prestasi pencapaian Pendidikan Moral SPM

75.5%

76.5%

77.5%

78.5%

79.5%

80.5%

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategi A Pembelajaran rakan sebaya pendidikan Moral Klinik Mesra

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigensi

Catatan/ Status

1.

2.

Guru-guru kelas tingkatan 4 dan 5 . Guru Kaunseling Ketua Panitia

Februari hingga Oktober Mengikut kesesuaian masa pelajar (sepanjang tahun)

(PCG Moral)

Tiada

100 % pelajar menguasai kemahiran belajar. Pelajar yang mendapat markah kurang 20 % pada peperiksaan akhir tahun dapat meningkatkan kepada 30 % - 40 %

Perbincangan bersama rakan-rakan sekelas Latih tubi oleh guru mata pelajaran di dalam kelas

3.

Teknik menjawab soalan.

Kaunselor dan Ketua Panitia

11/2 jam

(PCG Kaunseling dan PIBG)

Bilangan dan peratusan pelajar mendapat A dan lulus dalam SPM meningkat.

75.5% lulus, 26.5% Cemerlang SPM

-Taklimat -Bengkel .