Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH KEBANGSAAN SERENDAH

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 5


MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI YANG DICADANGKAN TAJUK JANUARI MINGGU 1 1-4 Jan *1 Tahun Baru Masehi

Menggambar

Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan

Menghasilkan gambar secara kolaj

Pemandangan Waktu Senja

MINGGU 2 7-11 Jan

Membuat corak dan rekaan

Mencorak secara catan dalam petak grid tertentu

Hiasan dinding

MINGGU 3 14-18 Jan

Membentuk dan membuat binaan

MINGGU 4 21-26 Jan *24 Maulidur Rasul

Mengenal kraf tradisional

MINGGU 5 28-1 Feb *28 Thaipusum

Menggambar

portfolio. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

Menghasilkan arca menggunakan pelbagai bahan dan teknik

Arca 3D

Menghasilkan batik lukis menggunakan bahan sebenar

Batik

Membuat gambar secara resis berdasarkan tema tertentu

Burung Merak

FEBRUARI MINGGU 6 4-8 Feb

Membuat corak dan rekaan

Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1

Menghasilkan corak bermotif sumber alam

Hiasan Kulit Buku

MINGGU 7 11-15 Feb MINGGU 8 18-22

i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan (lukisan) objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI TAHUN BAHARU CINA Membentuk dan membuat binaan Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi Membuat boneka sarung tangan yang boleh digerakkan Si Badut

MINGGU 9 25-1 Mac

Mengenal kraf tradisional

Membuat ukiran timbul yang mudah menggunakan sabun buku

Ukiran Flora

MAC MINGGU 10 4-8 Mac

Menggambar

Membuat gambar secara catan

Sawah Padi

dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi Membuat corak secara murid secara manual dan berbantukan komputer. kolaj pada p[etak grid Aras 1 tertentu i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk Membina model arca dan membuat binaan. berfungsi secara Aras 1 assemblaj i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam Membuat tenunan asas daripada kadbod

MINGGU 11 11-15 Mac

Membuat corak dan rekaan

Penanda Buku

MINGGU 12 18-22 Mac *19-21Ujian 1 Sem 1

Membentuk dan membuat binaan

Bekas Pensel

MINGGU 13 25-29 Mac APRIL MINGGU 14 1-5 Apr

Mengenal kraf tradisional

Tenunan

MINGGU 15 8-12 Apr

Menggambar

proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan.

Menghasilkan gambar secara mozek

Selipar Jepun

MINGGU 16 15-19

Membuat corak dan rekaan

Menghasilkan corak secara resis

Resis Corak Pucuk Rebung

MINGGU 17 22-27 Apr *27 Hari Persekolahan Ganti Tahun Baru Cina

Membentuk dan membuat binaan

Membentuk dan membuat alat muzik

Gitar

ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. MEI MINGGU 18 29-3 Mei *1 Hari Pekerja Mengenal kraf tradisional Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Membuat ragam hias pada tembikar (motif) Bunga Lawang

MINGGU 19 6-10 Mei

Menggambar

Menghasilkan gambar secara gurisan

Kampungku

MINGGU 20 13-17 Mei MINGGU 21 20-24 Mei *24 Hari Wesak

Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Membuat corak dan rekaan Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil Membuat hiasan pada botol Hiasan Botol

MINGGU 22 27-31 Mei JUN MINGGU 23 3-7 Jun MINGGU 24 10-14 Jun

kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Membentuk dan membuat binaan Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Membuat hiasan diri daripada benang Rantai Tangan

MINGGU 25 17-21 Jun

Mengenal kraf tradisional

Menghasilkan anyaman bermotifkan tradisional

Kelarai Tampok Manggis

MINGGU 26 24-28 Jun

Menggambar

Menghasilkan corak secara cetakkan

Hiasan Beg Kulit

iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. JULAI MINGGU 27 1-5 Julai Membuat corak dan rekaan Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai Membuat corak secara lipatan dan guntingan Hiasan Dinding

MINGGU 28 8-12 Julai

Membentuk dan membuat binaan

Merekacipta bentuk pembungkusan barang

Kotak Hadiah

MINGGU 29 15-20 Julai *20 Hari Persekolahan ganti Hari Deepavali

Mengenal kraf tradisional

Menghasilkan kraf tekat yang sebenar

Tekat Motif Flora

MINGGU 30 22-26 Julai *26 Cuti sempena Nuzul Quran

Menggambar

Menghasilkan gambar secara capan

Rimbunan Pokok

dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. OGOS MINGGU 31 29-2 Ogos MINGGU 32 5-9 Ogos MINGGU 33 12-16 oGOS MINGGU 34 19-24 Ogos Ujian 2 Semester 2/ Percubaan UPSR peringkat sekolah *7/8 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 *8-9/8 HARI RAYA AIDILFITRI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Membuat corak dan rekaan Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat Kraf Tradisional. Membuat corak berdasarkan pelbagai olahan petak grid menggunakan komputer Alas Meja

MINGGU 35 26-30 Ogos

Membentuk dan membuat binaan

Membuat model bangunan menggunakan komputer

Bangunan tahun 2020

SEPTEMBER MINGGU 36

Mengenal kraf tradisional

Membuat lakaran motif

Kelarai Tampuk

2-6Sept

MINGGU 37 9-13 Sept

Menggambar

Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi

kelaraitampuk pinang menggunakan komputer

Pinang

Menghasilkan gambar secara lukisan menggunakan charcoal (arang)

Objek-objek di sekeliling

MINGGU 38 16-20 Sept *16 Hari Malaysia

Membuat corak dan rekaan

Membuat fortfolio mudah (fasa 1)

MINGGU 39 23-27 Sept

Membentuk dan membuat binaan

Membuat beg kertas

Beg Kertas

penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. OKTOBER MINGGU 40 30-4 Okt Mengenal kraf tradisional Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 i. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 i. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. Membuat anyaman berdasarkan bahan daun mengkuang / pandan / kelapa Alas Pinggan

MINGGU 41 7-11 Okt

Menggambar

Memerhatikan dan mengenalpasti kewujudan elemen Asas Seni Reka dalam alam ciptaan Tuhan

Mengenali Asas Seni Reka

MINGGU 42 14-18 Okt *15 Hari Raya Aidiladha

Membuat corak dan rekaan

Membuat pernyataan lisan (komen membina) tentang hasil kerja sendiri dan rakan

Apreasesi Seni

MINGGU 43 21-25 Okt MINGGU 44 28-1 Nov *1 Cuti Perayaan Deepavali

ii. Menyusun motif mengikut grid. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Membentuk dan membuat binaan Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 1 i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan. ii. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. ii. Mengetahui istilah-istilahdalam Kraf Tradisional. iii. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. ii. Menggunakan computer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI PERSEKOLAHAN Mengenal tokoh-tokoh arca tanah air Appreasesi Seni

NOVEMBER MINGGU 45 4-8 Nov *Cuti Perayaan Deepavali *5 Cuti Awal Muharam

Mengenal kraf tradisional

Menghasilkan gubahan corak daripada bunga dan daun kering

Bunga-Bunga Malaysia

Disediakan oleh:

Zul Fazli bin Md Noh Ketua Panitia Seni Visual SK Serendah, Hulu Selangor.