Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH KEBANGSAAN SERENDAH

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 6


MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI YANG DICADANGKAN TAJUK JANUARI MINGGU 1 1-4 Jan *1 Tahun Baru Masehi

Menggambar

MINGGU 2 7-11 Jan

Membuat corak dan rekaan

Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan.

Menghasilkan gambar berpandukan dialog.

Belon Dialog

Membuat corak berbentuk geometri secara tampalan perca.

Alas Meja

MINGGU 3 14-18 Jan

Membentuk dan membuat binaan

MINGGU 4 21-26 Jan *24 Maulidur Rasul

Mengenal kraf tradisional

MINGGU 5 28-1 Feb *28 Thaipusum

Menggambar

iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio.

Menghasilkan hiasan dinding.

Hiasan Dinding

Menghasilkan corak untuk pembungkusan kotak.

Pembungkus Kotak

Membuat gambar berdasarkan kisah sejarah dengan teknik lukisan.

Puteri Gunung Ledang

FEBRUARI MINGGU 6 4-8 Feb

Membuat corak dan rekaan

MINGGU 7 11-15 Feb MINGGU 8 18-22

Membuat corak dan rekaan secara manual dan Menghasilkan corak untuk berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid dijadikan cenderamata Aras 1 dengan teknik catan. i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI TAHUN BAHARU CINA Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membina bentuk model rumah kediaman.

Kotak Perhiasan

Membentuk dan membuat binaan

Rumah Idamanku

MINGGU 9 25-1 Mac

Mengenal kraf tradisional

Membuat ukiran timbul untuk hiasan kuda kepang.

Kuda Kepang

MAC MINGGU 10 4-8 Mac

Menggambar

MINGGU 11 11-15 Mac

Membuat corak dan rekaan

MINGGU 12 18-22 Mac *19-21Ujian 1 Sem 1

Membentuk dan membuat binaan

Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta

Melukis gambar yang menggambarkan keindahan alam.

Air Terjun

Membuat corak bermotifkan kaligrafi.

Kaligrafi

Membuat binaan model haiwan.

Haiwan Kesayangan

MINGGU 13 25-29 Mac APRIL MINGGU 14 1-5 Apr

pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Mengenal kraf tradisional Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. Membuat hiasan daripada tempurung kelapa. Tabung

MINGGU 15 8-12 Apr

Menggambar

Membuat gambar berdasarkan simpulan bahasa ataupun perumpamaan.

Bahasa jiwa Bangsa

MINGGU 16 15-19

Membuat corak dan rekaan

Membuat corak susunan sisik ikan dengan menggunakan teknik kolaj.

Ikan Peliharaanku Si Kelisa

MINGGU 17 22-27 Apr *27 Hari Persekolahan Ganti Tahun Baru Cina

Membentuk dan membuat binaan

iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta

Membuat model peralatan dapur.

Jom Ke Dapur

MEI MINGGU 18 29-3 Mei *1 Hari Pekerja

Mengenal kraf tradisional

Menghasilkan batik dan menilai mutu, corak dan warna.

Batik Kita

MINGGU 19 6-10 Mei

Menggambar

Membuat gambar secara montaj.

Artis Kesayanganku

MINGGU 20 13-17 Mei MINGGU 21 20-24 Mei *24 Hari Wesak

pengalaman untuk menghasilkan portfolio. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Membuat corak dan rekaan Membuat corak dan rekaan secara manual dan Membuat hiasan pada berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid botol Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Membentuk dan membuat binaan Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. Membuat arca senjata dan hulunya. Tombak Botol Berhias

MINGGU 22 27-31 Mei JUN MINGGU 23 3-7 Jun MINGGU 24 10-14 Jun

MINGGU 25 17-21 Jun

Mengenal kraf tradisional

Membuat cetakan dengan menggunakan kayu blok di atas kain.

Pembalut Hadiah

MINGGU 26 24-28 Jun

Menggambar

ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan

Menghasilkan gambar berpandukan gambar foto.

Fotoku

JULAI MINGGU 27 1-5 Julai

Membuat corak dan rekaan

Membuat corak secara palitan krayon cair.

Desaku

MINGGU 28 8-12 Julai

Membentuk dan membuat binaan

Membuat model seni taman seni.

Tamanku

MINGGU 29 15-20 Julai *20 Hari Persekolahan ganti Hari Deepavali

Mengenal kraf tradisional

MINGGU 30 22-26 Julai *26 Cuti sempena Nuzul Quran

Menggambar

menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio.

Membuat anyaman tiga dimensi.

Ketupat.

Membuat gambar dengan teknik media campuran.

Sawah Padi

OGOS MINGGU 31 29-2 Ogos MINGGU 32 5-9 Ogos MINGGU 33 12-16 oGOS MINGGU 34 19-24 Ogos

Ujian 2 Semester 2/ Percubaan UPSR peringkat sekolah *7/8 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 *8-9/8 HARI RAYA AIDILFITRI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Membuat corak dan rekaan Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek Membuat corak menggunakan sayursayuran dengan teknik catakan. Pembalut Buku

MINGGU 35 26-30 Ogos

Membentuk dan membuat binaan

buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3

Membuat penindih kertas menggunakan bahan kutipan.

Katak

SEPTEMBER MINGGU 36 2-6Sept

Mengenal kraf tradisional

Ukiran teknik tembus menggunakan polisterin

Bingkai Gambar

MINGGU 37 9-13 Sept

Menggambar

Melukis dan melorek untuk mewujudkan bentuk.

Kereta Idamanku

MINGGU 38 16-20 Sept *16 Hari Malaysia

Membuat corak dan rekaan

MINGGU 39 23-27 Sept

Membentuk dan membuat binaan

i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar.

Membuat corak secara filiografi.

Bekas Hantaran

Membuat portfolio mudah ( fasa 1 )

Portfolio

OKTOBER MINGGU 40 30-4 Okt

Mengenal kraf tradisional

Membuat tembikar yang berbentuk melengkung secara picitan.

Tembikar

MINGGU 41 7-11 Okt

Menggambar

MINGGU 42 14-18 Okt *15 Hari Raya Aidiladha

Membuat corak dan rekaan

MINGGU 43 21-25 Okt MINGGU 44 28-1 Nov *1 Cuti Perayaan Deepavali

Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Aras 1 i. Menggambar dengan member penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer. Aras 3 i. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. ii. Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. iii. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid Aras 1 i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D. Aras 2 i. Menggunakan beberapa perisian komputer bagi membantu menghasilkan corak. ii. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 i. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan garisan grid dan warna yang sesuai melalui penerokaan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer.berdasarkan imaginasi murid. Aras 1 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses merekabentuk. Aras 2 i. Mengetahui bahasa Seni Visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D. ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat,

Menghasilkan gambar yang menarik menggunakan teknik mozek.

Sejambak Bunga

Membuat rekaan corak separuh jatuh menggunakan kertas graf.

Saprah

Membentuk dan membuat binaan

Membuat model kawasan sekolah.

Sekolahku

bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. iii. Megumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. NOVEMBER MINGGU 45 4-8 Nov *Cuti Perayaan Deepavali *5 Cuti Awal Muharam Mengenal kraf tradisional Membuat kraf tradisional mengikut tatacara. Aras 1 i. Mengenali dan menghargai sumbangan tokoh kraf. ii. Mengetahui istilah dalam Kraf Tradisional. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. Aras 2 i. Menggunakan komputer dalam proses merekabentuk penghasilan Kraf Tradisional. ii. Membuat Kraf Tradisional menggunakan bahan sebenardengan kemas dan mengikut tatacara / proses sebenar. Aras 3 i. Menghasilkan Kraf Tradisionaldengan menguasai kemahiran penggunaan alat, bahan dan teknik. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan kreatif. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. CUTI PERSEKOLAHAN Ukiran hulu keris. Hulu Keris Kepala Burung

Disediakan oleh:

Zul Fazli bin Md Noh Ketua Panitia Seni Visual SK Serendah, Hulu Selangor.