Anda di halaman 1dari 13

1

Peta berikut menunjukkan kemaraan kuasa besar di Asia Tenggara.

RUSIA (Ujung Salang) JERMAN (Pulau Langkawi) PERANCIS (Segenting Kra)

PERANCIS (IndoChina) AMERIKA SYARIKAT (Terengganu)

Pulau Pinang Kelantan

Laut China Selatan Singapura

Bagaimanakah British menghadapi kemaraan tersebut ? A B C D 2 Mendapatkan bantuan Belanda Menetapkan pengaruh kuasa besar Menandatangani perjanjian dengan Siam Menambahkan bilangan angkatan tentera

British telah menandatangani perjanjian sulit dengan Siam pada tahun 1897 dengan tujuan menghalang A B C D Perancis menjajah Siam Kuasa asing bertapak di selatan Siam Negeri-negeri Melayu menyerang Siam Amerika Syarikat menguasai Tanah Melayu

Maklumat berikut merujuk kesan satu perjanjian penting dalam sejarah Tanah Melayu. Tarikh Peristiwa 1909 15 000 penduduk Melayu Tabal berhijrah ke Kelantan. Apakah perjanjian tersebut ? A B C D Perjanjian Sulit Perjanjian Bangkok Perjanjian Inggeris - Kelantan Perjanjian Perisytiharan British -Siam 1

Perjanjian di bawah ditandatangani antara kerajaan British dan Siam. Tarikh 1909 Peristiwa Perjanjian Bangkok

Mengapakah sultan-sultan di Negeri-negeri Melayu Utara Tanah Melayu tidak mengiktiraf perjanjian tersebut ? A B C D 5 Tidak dibawa berunding Gagal berhubung dengan British Enggan menerima Penasihat Siam Tidak mahu menjadi negeri naungan Siam

Peta di bawah menunjukkan daerah Tabal milik Kelantan diserahkan kepada Siam oleh British.

Mengapakah penduduk Tabal kemudiannya berhijrah ke Kelantan? A B C D Siam mengenakan cukai yang tinggi Membuka penempatan baru di Kelantan Kelantan menjanjikan kemewahan hidup Tidak mahu berada di bawah pentadbiran Siam

Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut ? Negeri Perlis Kedah Kelantan A B C D Tokoh Raja Syed Alwi Sultan Abdul Hamid Halim Shah Sultan Muhammad IV

Meminta nasihat British Meminta bantuan dari Siam Menentang kemasukan British Memberi bantuan kepada British

Berikut ialah usaha Tunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah. Menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi dan perundangan. Surat rasmi tidak perlu ditapis. Penggunaan kalendar Hijrah. Cuti umum pada hari Jumaat. Keutamaan melantik orang Melayu dalam pentadbiran.

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh ini? A B C D 8 Jati diri Berbudi Toleransi Diplomasi

Pernyataan berikut merujuk kepada usaha peluasan kuasa British di Kelantan. Selepas Perjanjian Bangkok 1909,J.S.Mason dilantik sebagai Penasihat British di Kelantan Mengapakah Sultan Kelantan tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut? A B C D Menggugat kedaulatan negeri Menyekat aktiviti perdagangan Mencabul adat istiadat Melayu Menjejas hubungan dengan Siam

Maklumat dalam jadual di bawah merupakan perjanjian yang telah ditandatangani antara Sultan Kelantan dengan pihak British. 3

Tarikh 1910

Peristiwa Perjanjian Sultan Muhammad IV British

Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Kelantan? A B C D 1 0 Pelantikan seorang residen Menerima penasihat British Menjadi tanah jajahan British Dijadikan negeri naungan British

Maklumat di bawah merujuk kepada penguasaan British di Kelantan. Tarikh Peristiwa 1915 British mengambil alih pentadbiran jajahan di Kelantan Apakah kuasa pentadbiran yang dikuasai British? I II III IV A B C D Pejabat Tanah Mahkamah Tinggi Jabatan Kesihatan Jabatan Pendidikan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

1 1

Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut? Negeri Perlis Terengganu Kedah A B C D Tokoh Meadowe Frost J.L Humphreys George Maxwell

Menjadi Penasihat British Menjaga keselamatan warga British Memodenkan negeri-negeri Melayu Memujuk sultan menerima Residen

1 2

Tokoh dalam gambar merupakan pemimpin terkenal di Terengganu.

Sultan Zainal Abidin III

Apakah yang telah dilakukan oleh baginda dalam usaha memelihara kedaulatan dan kemerdekaan negeri Terengganu? A B C D 1 3 Menubuh jemaah menteri Memperkenal peraturan tanah Menghalang kemasukan imigran Menggubal perlembagaan negeri

Rajah berikut menunjukkan pemerintahan kesultanan Terengganu.

1918

Sultan Zainal Abidin III mangkat

Sultan Muhammad II naik takhta Apakah faktor yang menyebabkan Sultan Muhammad II akhirnya turun takhta? A B C D Penentangan kerabat diraja Penentangan para pembesar Enggan tunduk kepada tekanan British Enggan mengiktiraf Perjanjian Bangkok

1 4

Perjanjian di bawah diadakan bagi mewujudkan keamanan di Johor

Tahun 1885

Tokoh Temenggung Ibrahim Sultan Ali

Peristiwa Perjanjian Persahabatan

Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Sultan Ali ? A B C D Dihalau keluar dari Johor Dilucutkan hak sebagai sultan Diberi kuasa memerintah seluruh negeri Johor Diberikan kawasan pemerintahan di wilayah Kesang

1 5

Melalui Sistem Kangcu orang Cina telah diberi Surat Sungai yang membenarkan mereka melakukan beberapa perkara di Johor. Apakah kepentingan Surat Sungai kepada orang Cina? A B C D Berniaga di bandar Berkerja di lombong bijih Mengusahakan pertanian Membuka kilang perindustrian

1 6

Tokoh berikut merupakan pemimpin terkenal di negeri Johor.

Daeng Ibrahim

Apakah yang dilakukan oleh baginda untuk memajukan negeri Johor ? A B C D Memperkenalkan Sistem Kangcu Memperkenalkan Sistem Kangani Menggalakkan aktiviti perdagangan Menggalakkan aktiviti perindustrian

1 7

Apakah tanaman yang diusahakan di bawah sistem berikut.

Sistem Kangcu Kangkar Tuan Sungai Surat Sungai I II III IV A B C D 1 8 Getah Rumbia Gambir Lada hitam I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Maklumat di bawah berkaitan dengan strategi Sultan Abu Bakar dalam usahanya untuk memajukan negeri Johor Sering melawat England Mengadakan mahkamah dan perkhidmatan pos

Apakah tujuan Sultan Abu Bakar mengambil tindakan tersebut ? A B C D Menyaingi kemajuan Singapura Memodenkan pentadbiran negeri Menggalakkan kemasukan pelabur asing Mengurangkan pengaruh pembesar tempatan

1 9

Berdasarkan maklumat berikut, mengapakah perjanjian ini dianggap satu kejayaan kepada Sultan Johor ?

Perjanjian Persahabatan Johor - British 1885 Kesan perjanjian Johor sebagai negeri bebas dan berdaulat 7

Perjanjian yang dianggap satu kejayaan kepada Maharaja Abu Bakar

I II III IV A B C D 2 0

Kebenaran dalam melantik pegawai British Kedudukan sebagai pemerintah Johor diiktiraf Kebenaran berhubung terus dengan British di London Kedudukan lebih tinggi daripada Residen Jeneral di India I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Maklumat di bawah berkaitan dengan strategi Sultan Abu Bakar dalam usahanya untuk memajukan negeri Johor

Menjamin keamanan

Sumbangan Sultan Abu Bakar

Memodenkan pentadbiran

X Apakah X ? A Memindahkan ibu negeri B Membuka pelabuhan antarabangsa C Memperkenalkan tanaman dagangan D Mengisytiharkan perlembagaan negeri 2 1 Apakah tujuan penggubalan perlembagaan undang-undang berikut ?

I II III IV

Mengekalkan kedaulatan negeri Menghalang pertapakan kuasa asing Mengelak penentangan daripada rakyat Memelihara kedudukan orang Melayu 8

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2 2

Maklumat di atas berkaitan dengan perlembagaan negeri. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan perlembagaan tersebut ? A B C D Menerap pengaruh Barat Menjamin kedaulatan negeri Mempelopori amalan demokrasi Menjadi asas Perjanjian Persekutuan

2 3

Apakah jawatan-jawatan yang pernah dipegang oleh Dato Jaafar bin Muhammad ? I II III IV A B C D Pesuruhjaya Polis Menteri Besar Johor Setiausaha Kerajaan Johor Setiausaha Sulit Sultan Johor I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2 4

Dato Abdul Rahman bin Andak memainkan peranan penting dalam sejarah negeri Johor. Apakah sumbangan utama beliau ? 9

A B C D 2 5

Memajukan pendidikan Johor Menjaga kebajikan rakyat Johor Melukis peta lengkap negeri Johor Merupakan Setiausaha Sulit Sultan Johor

Kepintaran tokoh ini telah menyedarkan British bahawa bukan mudah untuk campur tangan di Johor.

Dato Abdul Rahman bin Andak

Apakah tindakan British untuk menyelesaikan masalah tersebut ? A B C D Memenjarakan beliau di penjara London Mencadangkan agar beliau dibersarakan Meminda Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Melantik beliau sebagai Penasihat British di Johor

2 6

Senarai berikut merupakan pemimpin yang berwibawa di Johor. Dato Jaafar bin Muhammad Dato Abdul Rahman bin Andak

Apakah persamaan pemimpin tersebut ? A B C D 2 7 Memajukan sekolah Inggeris Melaksanakan Sistem Kangcu Mengekalkan kedaulatan negeri Menggubal perlembagaan negeri

Tokoh di bawah banyak berjasa kepada negeri Johor.

10

Dato Muhammad Ibrahim Munsyi

Apakah sumbangan yang dapat dikaitkan dengan tokoh berkenaan ? I II III IV A B C D Memartabatkan bahasa Melayu Menjadi Menteri Besar yang pertama Mewajibkan pendidikan untuk semua rakyat Menjadi Ketua Jabatan Pendidikan Johor yang pertama I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2 8

Rajah ini menunjukkan strategi British untuk menguasai Johor.

Perjanjian Persahabatan 1885 Apakah X ? A Penubuhan Lembaga Penasihat Johor B Penubuhan Majlis Perundangan Johor C Penubuhan Perbadanan Ekonomi Johor D Penubuhan Jabatan Pembangunan Johor 2 9

Maklumat berikut menerangkan tentang Lembaga Penasihat Johor.

11

Ditubuhkan di London pada tahun 1886 Sultan boleh berhubung terus dengan pejabat tanah jajahan di Johor

Apakah fungsi badan tersebut? I II III IV A B C D Memajukan ekonomi Johor Memelihara kedaulatan Johor Menguruskan hubungan luar Johor Menasihati sultan tentang pentadbiran I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3 0

Apakah muslihat yang dirancang oleh British untuk mengawal kewangan Johor ? A B C D Membina beberapa kemudahan awam di Johor Melantik orang British sebagai penasihat kewangan Mencadangkan pembinaan landasan keretapi di Johor Membentuk jawatan juruaudit dalam pentadbiran Johor

12

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JAWAPAN C B B A D C A A B A A D C D C

MUKA SURAT 55/56 56 57 57 57 58 59 60 60 60 59-61 61 61 63 64

BIL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JAWAPAN A C B C D A B C D B C D A D D

MUKA SURAT 64 64 65 65 66 61/66 61/66 67 67 69 67 68 69 69 69

13