Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG AKTIVITI Photoshop TAJUK MASA : Buah-buahan : 60 Minit : PENDIDIKAN SENI

VISUAL : 6 Amin : MENGGAMBAR - Persepsi Visual Unsur Seni - Jalinan : Menghasilkan jalinan melalui teknik Frottage (gosokan) dengan menggunakan perisian Adobe

OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru dapat mendedahkan teknik frottage untuk menghasilkan gubahan buah-buahan tempatan dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pelajaran murid dapat: meneroka bahan yang mempunyai kesan jalinan; menceritakan proses untuk mendapat kesan jalinan; menghasilkan kesan frottage pada kertas; dan memilih dan mengaplikasikan jalinan untuk menghasilkan gubahan. : : Menghargai ciptaan Ilahi dan keindahan alam. Membanding beza, menghubungkait,

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR KEPERLUAN Photoshop.

: Alat : Pensil, pensil warna, krayon, oil pastel, gunting, set komputer dan perisian Adobe Bahan : Gam, Kertas lukisan Rujukan: Huraian SukatanPelajaran, Buku sumber Guru, Pendidikan Seni Visual KBSR, contohcontoh jalinan sentuh dan jalinan tampak.

PROSEDUR :

1. Guru menentukan aras pembelajaran dan pengajaran. 2. Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi Kemahiran Berfikir -Kritis dan Kreatif, Teori Kecerdasan pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri dan Pembelajaran Kontekstual. 3. Memulakan pelajaran dengan menjalankan set induksi. 4. Menunjukkan contoh-contoh berbagai jenis jalinan. 5. Menunjuk ajar cara menghasilkan jalinan dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop.

6. 7. refleksi.

Menghasilkan gubahan buah-buahan. Pelajaran diakhiri dengan sesi apresiasi dan Penutup Sosial atau Penutup Kognitif atau Penutup HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN

8.
Motivasi. BUTIRAN KEGIATAN

Aktiviti 1 (set orientasi) 1. Guru menunjukkan beberapa jenis buah yang mempunyai berlainan jalinan. 2. Guru dan murid berbincang mengenai jenis-jenis jalinan. 3. Perbincangan tentang ciri-ciri jalinan sentuh dan jalinan tampak. 4. Jalinan boleh didapati dari sumber alam ciptaan Ilahi dan objek buatan manusia. 5. Guru memberi definisi Jalinan. 6. Guru menunjuk contoh hasil siap.

Aras 1 Murid menyatakan kesankesan jalinan yang terdapat pada permukaan buah.

Pembelajaran Kontekstual

Kemahiran Berfikir: Menjana idea


http://textures.forrest.cz/ http://astronomy.swin.edu.au/~pbouke/texture/ http://www.grsites.com/textures/ http://www.grsites.com/textures/red009.shtml

Murid dapat membezakan ciriciri jalinan sentuh dengan jalinan tampak

Kemahiran Intrapersonal

Aras 2 Aktiviti 2 (set peralihan) Murid dapat mengaplikasikan 1. Guru menunjukan alat dan alat dan bahan yang sesuai bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kesanuntuk menghasilkan kesan kesan jalinan jalinan. 2. Guru menunjukcara untuk Murid dapat menceritakan mendapatkan kesan-kesan proses untuk menghasilkan jalinan melalui teknik gubahan dengan frotage. menggunakan teknik frottage 3. Guru menerangkan aktiviti ini dijalankan dengan Langkah Langkah menggunakan perisian 1 2 Adobe Photoshop. 4. Guru memilih murid secara rawak untuk menjalankan Langkah Langkah sesi latihan.

Pembelajaran Akses Kendiri - bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan aktiviti. Teori Kecerdasan Pelbagai: - Kecerdasan Verbal linguistik - Kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal. Kemahiran mendengar.

Aktiviti 3

Aras 3 Murid menjalankan aktiviti

1. Guru memerhati murid menjalankan aktiviti frottage. 2. Guru membimbing murid yang belum mencapai tahap. Contoh hasil 3. Guru membuat siap pengayaan kepada murid yang sudah mencapai tahap. Sesi Apresiasi dan Refleksi

frottage dengan bimbingan guru.

Kecerdasan Pelbagai: - Spatial Ruang Kemahiran Berfikir: - Membanding beza

(Set Penilaian)
Guru memilih beberapa hasilan murid untuk sesi perbincangan - baik, sederhana dan kurang mencapai tahap Guru mempamerkan hasil karya murid. Guru merumus ketiga-tiga kategori hasil kerja murid.

Murid dapat menyatakan tentang kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada hasil karya mereka.

Teori Kecerdasan Pelbagai: - Kecerdasan Verbal linguistik - Kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal

Penutup - Kognitif
Guru menunjukkan hasil jalinan yang diperolehi dari pelbagai teknik. Guru menyatakan fungsi aktiviti yang dijalankan. - Sosial Guru dan murid menyanyikan lagu buah-buahan tempatan. Motivasi Guru memberi motivasi untuk meningkatkan minat dan merangsang murid untuk terus menghasilkan karya. Murid dapat menghargai tentang ilmu dan kemahiran yang diperolehi. Kemahiran Kinestetik.

Murid dapat meluah dan mengekspresi diri. Murid terangsang untuk terus berkarya dan tahu tentang kepentingan hasil kerja mereka.

Catatan Refleksi : Rumusan Pensyarah :