Anda di halaman 1dari 4

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN 1 HIKMAH

BAND 1 BAND 2 BAND 3 B1D1 B1D2 B2D1 B2D2 B3D1 B1D1E1 B1D2E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5

BAND 3 BAND 4 B3D2 B4D1 B4D2 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D2E4 B3D2E5 B3D2E6 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D1E5 B4D1E6 B4D1E7 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5

B4D3 B4D2E6 B4D2E7 B4D3E1

B4D4 B4D4E1

BAND 5 B5D1 B5D2 B5D3 B5D4 B6D1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5 B5D1E6 B5D1E7 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4

BAND 6 B6D2 B6D3 B6D4 B6D5 B6D2E1 B6D1E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5 B6D2E6 B6D2E7 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D5E3