Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2013

MING GU 1 TARIK H 01/01/1 303/01/1 3 KERTAS 1


OBJEKTIF

TAJUK 1. KADAR TINDAK BALAS

HASIL PEMBELAJARAN

EKSPERIMEN

LATIHAN KERTAS 2
STRUKT UR ESEI

KERTAS 3
Q1 Q2

1.1 Menganalisis kadar tindak balas

Menjalankan aktiviti tindak balas antara zink dengan asid, seterusnya melukis graf untuk menghitung (I) kadar tindak balas purata (ii)kadar tindak balas pada masa tertentu. Menjalankan ekspeimen untuk mengkaji factor yang mempengaruhi kadar tindak balas, i.e: i. saiz bahan tindak balas a. CaCO 3 + HCl ii. kepekatan dan suhu a. Na2S2O3 + H2SO4

50

150

2 06/01/1 310/01/1 3

1.2 Mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas

13/01/1 317/01/1 3

1.3 Mensintesiskan idea tentang teori perlanggaran 1.4 Mempraktikkan pengetahuan

saintifik untuk meningkatkan kualiti kehidupan


2. SEBATIAN KARBON

20/01/1 323/01/1 3 27/01/1 331/01/1 3

2.1 Memahami sebatian karbon 2.2 Menganalisis alkana Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat alkana dan alkena yang sepadan seperti heksana, C6H14, dan heksena, C6H12, dari segi: (a) kejelagaan nyalaan, (b) tindakbalas dengan air bromin, Br2 . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat kimia bagi etanol berdasarkan: (a) Pembakaran, (b) Pengoksidaan, (c) pendehidratan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat kimia asid etanoik melalui tindak balas dengan : (a) bes (b) karbonat logam (c) logam (d) alkohol
50 150 5 2 3

2.3 Menganalisis alkena.

2.4 Mensintesiskan idea isomerisme

03/02/1 307/02/1 3

2.5 Menganalisis alkohol

17/02/1 321/02/1 3

2.6 Menganalisis asid karboksilik

10/02/1 314/02/1 3 24/02/1 328/02/1 3

CUTI TAHUN BARU CINA

2.7 Menganalisis ester

Menjalankan aktiviti penyediaan etil etanoat, ( CH3COOC2H5 ), di dalam makmal.

10

03/03/1 307/04/1 3 10/03/1 314/03/1 3

2.8 Menilai lemak 2.9 Menganalisis getah asli 2.10 Menyedari ketertiban dalam siri homolog 2.11 Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan organik dalam alam.
UJIAN 1

11

17/03/1 321/03/1 3 24/03/1 328/03/1 8 30/03/1 304/04/1 3 3. PENGOKSIDAA N DAN PENURUNAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12

3.1 Menganalisis tindak balas redoks

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam tindak balas berikut:

50

150

13 07/04/1 311/04/1 3

14

14/04/1 318/04/1 3

3.2 Menganalisis pengaratan sebagai tindak balas redoks

15

21/04/1 325/04/1 3

3.3 Memahami siri kereaktifan logam dan aplikasinya

(a) pembakaran logam dalam oksigen atau klorin, (b) pemanasan oksida logam dengan karbon, (c) pertukaran ion Fe2+ kepada ion Fe3+ dan ion Fe3+ kepada ion Fe2+, (d) tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya (e) tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya, (f) pemindahan elektron pada suatu jarak (pelbagai jenis larutan digunakan) Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pengaratan terhadap paku besi apabila bersentuhan dengan logam lain. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen.

16

28/04/1 329/04/1 3 30/04/1 3 01/05/1 3 05/05/1 3 23/05/1 3 24/05/1 308/06/1 3 09/06/1 313/06/1 3

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam.
KARNIVAL KO KURIKULUM SMK TOKAI HARI PEKERJA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013

17

3.4 Menganalisis tindak balas redoks dalam sel elektrolisis dan sel kimia 3.5 Menghargai kebolehan unsur mengubah nombor pengoksidaannya

18 16/06/1 318/06/1 3 19/06/ 13 20/06/1 3 19 23/06/1 327/06/1 3

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam sel elektrolisis dan sel kimia

HARI ANUGERAH CEMERLANG CUTI PERISTIWA 2

4. TERMOKIMIA

4.1 Menilai perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. 4.2 Memahami haba pemendakan Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba

50

150

20 01/07/1 303/07/1 3 04/07/1 3 07/07/1 309/07/1 3

pemendakan bagi suatu tindak balas dan membina gambarajah aras tenaga.
KJOHANAN BALAPAN DAN PADANG

21

4.3 Memahami haba penyesaran

Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba penyesaran bagi suatu tindak balas dan membina gambarajah aras tenaga.
AWAL RAMADHAN

10/07/1 3

4.4 Memahami haba peneutralan


21 14/07/1 318/07/1 3

4.5 Memahami haba pembakaran

4.6 Menghargai kewujudan pelbagai sumber tenaga.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba peneutralan dan membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas berikut: (a) asid kuat dan alkali kuat (b) asid lemah dan alkali kuat (c) asid kuat dan alkali lemah (d) asid lemah dan alkali lemah Menjalankan aktiviti untuk

22

21/07/1 325/07/1 3 28/07/1 301/08/1 3

5. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

5.1 Menganalisis sabun dan detergen 5.2 Menilai penggunaan bahan tambah makanan

menentukan haba pembakaran bagi pelbagai jenis alkohol. Menjalankan aktiviti penyediaan sabun melalui proses saponifikasi.

50

150

23

24

18/08/1 322/08/1 3 06/08/1 317/08/1 3 25/08 /1329/08 /13 01/09 /1305/09 /13 08/09 /1312/09 /13

5.3 Memahami ubat. 5.4 Menghargai kewujudan bahan kimia.


HARI RAYA AIDILFITRI

25

Topical Revision Remedial, reinforcement, enrichment exercises PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

26

27

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

28

29

30

31

32

33

15/09 /1319/09 /13 22/09 /1326/09 /13 29/09 /1303/10 /13 06/10 /1310/10 /13 13/10 /1314/10 /13 15/10 /1320/10 /13 20/10 /1331/10 /13 03/11 /1304/03 /13 05/11 /13

DISCUSS TRIAL EXAM

DISCUSS TRIAL EXAM

EXERCISE TRIAL EXAM OTHER STATES Remedial, reinforcement, enrichment exercises EXERCISE TRIAL EXAM OTHER STATES Remedial, reinforcement, enrichment exercises EXERCISE TRIAL EXAM OTHER STATES Remedial, reinforcement, enrichment exercises

HARI RAYA AIDILADHA

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

DEEPAVALI

MAAL HIJRAH

34

10/11/ 1314/11/ 13

SPM EXAMINATION FINAL YEAR BREAK 15/11/13-31/12/13