Anda di halaman 1dari 1

TOPIK 1 : Teori Pembelajaran dan Kaitan Dengan Penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

Perkaitan pendapat tokoh dengan penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Gagne : Bahan bercetak Bruner : Penggunaan peta minda dan bahan eksperimen Bandura : Relia, model Vygotsky : Rakan sebaya, penggunaan bahan/sumber/alat

Sensory Stimulation Theory untuk pembelajaran aktif. Tarikan pelbagai warna Fakta dan gambaran visual Pembelajaran melalui pelakuan (learning by doing) Pembelajaran melalui perdengaran (learning by listening)

Gaya pembelajaran dan kaitan dengan jenis sumber Sensori - intituitif, imaginasi Visual - lisan Aktif - menggunakan gerak tubuh, Reflektif

Sekuential - global Pembelajaran melalui pengalaman - Lebih bermakna melalui pengalaman konkrit dan mengguna bahan konkrit/maujud - Membuat pemerhatian - Aktif membuat amali - Membuat refleksi - Membuat penilaian