Sejarah Tingkatan 2

Nama : ……………………………………………………………........ Ting : ……………………………………………………………........ Pentaksiran : ......................................... Tarikh

Bab 1 BAND 1

: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

B1D1 E1
di Tanah Melayu.

Nyatakan 3 wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) • • • ........................................................ ........................................................ ........................................................ Wilayah SHTI

1786

1819

1824

B1D1 E2

Berdasarkan peta di bawah , lorekan lokasi Negeri-Negeri Selat (NNS).

............................ .......................................... Kedah Johor ... 2......................... 1............................... ...... .......................................... 2.....B1D1 E3 Nyatakan 2 pemimpin Kedah atau Johor yang berusaha mempertahankan kedaulatan negeri masing-masing....................... Negeri Pemimpin 1....... ......

BAND 2 B2D1 E1 Jelaskan faktor-faktor pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang dan Singapura. Apakah usaha-usaha pemimpin tempatan untuk mempertahankan kedaulatan pemimpin huraian . Tahun 1786 1819 1824 Negeri B2D1 E3 Kedah dan Johor. Faktor Huraian B2D1 E2 Jelaskan secara kronologi pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Negeri-Negeri Selat (NNS).

Pulau Pinang Cara pertapakan ( huraian ) • • • 2. . Melaka • • • B3D1 E2 Anda dikehendaki melakar dan melorek peta yang menunjukkan pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda berdasarkan perjanjian Inggeris-Belanda 1824.BAND 3 B3D1 E1 Bagaimanakah cara Syarikat Hindia Timur Inggeris(SHTI) bertapak di Pulau pinang. Singapura • • • 3. Singapura dan Melaka? Negeri 1.

BAND 4 B4D1 E1 Bandingkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) mengambil Pulau Pinang. Singapura dan Melaka. Cara • Negeri Pulau Pinang Huraian • • • Kesan • • • • Singapura • • • • • • • • Melaka • • • • • • • • .

BAND 5 B5D1 E1 Apakah keistimewaan Negeri-Negeri Selat (NNS) yang menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)? Keistimewaan Huraian Kesan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful