KERTAS KERJA Pembentukan Pasukan Nasyid dan Nazam dan Pembelian Peralatan Muzik Perkusi

_____________________________________________________________________________

PENDAHULUAN

Kesenian seumpama nasyid dan nazam telah wujud sejak zaman Rasulullah s.a.w dan sebelumnya. Pada awal perkembangannya di Malaysia, ia lebih dikenali melalui irama padang pasir. Muzik ini telah menerima kepelbagaian lagu baru yang dikenali sebagai lagu kontemporari, dan menjadi alternatif kepada muzik tradisional yang mampu menarik minat pendengar untuk memahami dan menghayati Islam.

Nasyid dan nazam mampu membawa mesej-mesej tertentu untuk dihayati oleh pendengar dan penonton. Hasrat ini bertepatan dengan usaha kerajaan supaya masyarakat Islam mengetahui dan mengambil iktibar dari sejarah yang berlaku di dalam perkembangan Islam. Di samping itu, ia juga bertujuan memupuk minat murid kepada seni lagu yang mengandungi unsur dakwah yang mengajak pendengar kepada melakukan kebaikan.

Penggunaan alatan perkusi menjadi keutamaan dalam sesebuah persembahan nasyid dan nazam. Di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, dalam buku PINDAAN/PERUBAHAN TAHUN 2011 UNTUK PERATURAN PELAKSANAAN FESTIVAL FESTIVAL NASYID NASYID SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH (FNSS), KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NOVEMBER

SEKOLAH MULAI TAHUN 2012 menetapkan bahawa setiap persembahan boleh diiringi dengan alat perkusi muzik tradisional nasyid seperti kompang, bongo, conga, darbuka, Turkish tomolo, shaker, tamborine, djembe, cabasa, cajon drum (box drum) maracas, rebana dan chime.

3.00 520. Memberi pendedahan kepada pelajar tentang muzik tradisi dan kontemporari melalui penggunaan perkusi muzik tradisional nasyid.00 PENUTUP Perlaksanaan projek ini akan meninggalkan pengharapan besar pihak sekolah kepada pelajar dan guru yang terlibat agar dapat melaksanakan tugasan serta amanah yang diberikan dengan berkesan dan sistematik. Menyediakan peralatan muzik perkusi di sekolah.00 450.00 550.00 150.00 55. 2. Selain itu. Menjadikan nasyid dan nazam sebagai satu aktiviti luar bilik darjah yang bermakna.OBJEKTIF 1.00 JUMLAH 3535. diharapkan . Membentuk pasukan nasyid dan nazam di peringkat sekolah. KEWANGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA MEINL CONGA SAIZ 10” & 11” DARBUKA W/BAG MEINL DJEMBE MEINL BONGO W/STAND TAMBOURINE W/STAND MEINL SHAKER MEINL CONGA SKIN SAIZ 10” & 11” QTY 1PR 1 1 1 1 1 1PR HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) 1380. 4.00 430.

juga projek ini akan mampu memberikan pembelajaran serta pengalaman kepada pelajar untuk membentuk peribadi dan kepimpinan yang berkesan di dalam sesebuah organisasi. Moga-moga kita dapat melahirkan generasi yang juga akan berkesan untuk keluarga.. Disediakan oleh : ……………………………………………. masyarakat dan negara mereka. Sharifah Nawirah Syed Hassan Guru Penasihat Kelab Nazam SMK Seri Tanjong .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful