Anda di halaman 1dari 4

ASAS KEPIMPINAN GURU 1a. Nyatakan 4 ciri guru yang mengamalkan kesantunan yang tinggi i.

Menghargai & menghormati orang lain ii. Ikhlas, jujur & baik hati iii. Berani & tegas dan membetulkan perkara2 keji yang berlaku iv. Peramah, pemurah & bersedia memperbaiki kelemahan diri En. Ali seorang guru Sains telah lewat 20 miniy masuk ke kelas pada waktu terakhir sesi persekolahan. Beliau tidak dapat memperkemaskan dirinya. Beliau x memberi peluang untuk pertanyaan atau sesi soal jawap disebabkan masa suntuk. Setelah loceng berbunyi, beliau tergesa-gesa untuk pulang kerana akan mengajar Sains di sebuah kelas tuisyen swasta. 1b. Berdasarkan kes, nyatakan 3 isu etika guru yang wujud i. Isu kepedulian guru -> Guru tidak memberi peluang kepada murid untuk bertanya ii. Penampilan guru -> tidak menjaga penampilan diri iii. Pengurusan masa -> tidak merancang masa dengan baik & tidak menepati masa PNP Isu kesantunan guru -> pergaulan, nilai sopan-santun/ etiket dalam pergaulan seharian Isu kepedulian guru -> menumpukan perhatian terhadap pelajarannya dalam kelas Penampilan guru -> sikap, kepercayaan, minat, apresiasi dan nilai2 Berniaga di sekolah -> melanggar etika perkhidmatan awam & guru terikat dengan Perintah Am yang bertujuan kawal tingkah laku pekerja Kerjaya sambilan -> tuisyen, kelas tambahan, menyampaikan ceramah Pengurusan masa -> rancang p&p ikut tempoh masa dengan baik, menepati masa apabila masuk kelas Pengurusan kewangan -> tanggungjawab guru : kutip yuran khas, yuran majalah Trotter (1986) telah mengemukakan teori 5 peringkat perkembangan yang akan dilalui oleh seseorang guru hingga menjadi pakar dalam bidang yang diceburi 2a. senaraikan 4 pencapaian penguasaan dalam bidang pendidikan bagi seorang guru di peringkat novis : i. Mula mempelajari cara mengajar

ii. iii. iv.

v.

Mempelajari fakta, konsep & peraturan asas pengajaran Masih belum dapat menangani tugas2 harian seorang guru Dapat membentuk satu peta kognitif tentang tugas2 am seorang guru profesional melalui kursus yang ditawarkan dalam program ijazah perguruan Belum menguasai kemahiran2 asas

4a. Nyatakan 4 aspek kepimpinan GB di sekolah i. Perancangan : GB rancang program, cara pengurusan ii. Pengelolaan : mengelola program yang diatur iii. Pengarahan : arahan terhadap orang bawahan untuk laksana tugas diberi iv. Pengawalan : kawal & selia sekolah supaya sentiasa teratur Kebayakan guru mempunyai persepsi yang tidak tepat tentang kepimpinan bilik darjah kerana bagi mereka peranan kepimpinan terletak di bahu GB atau pentadbir sekolah. 4b. Jelaskan 3 cabaran guru biasa dalam kepimpinan guru di bilik darjah i. Mengawal disiplin murid & mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif ii. Mengurus bahan2 pengajaran dalam memastikan penggunaan bahan yang sesuai & berkesan kepada murid iii. Memastikan keselamatan & kebajikan murid dalam BD

Cikgu Susan ingin mencalonkan diri sebagai guru cekap untuk anugerah perkhidmatan cemerlang. 2b. senaraikan 3 kecekapan yang sentiasa diperhati & dinilaikan oleh masyarakat & pihak pentadbir sekolah i. Keperibadian yang baik ii. Penglibatan yang aktif iii. Memahami prinsip & konsep pembelajaran dalam pelbagai situasi & juga situasi yang khusus iv. Memiliki pelbagai strategi pengajaran v. Punyai disiplin diri yang tinggi Amrita merupakan seorang murid yang datang daripada keluarga ibu tunggal. Beliau kerap kali menimbulkan masalah kerana kurang mendapat perhatian daripada rakan2 & guru 3a. Huraikan secara ringkas 2 cara bagaimana anda dapat membantu mengubah tingkah laku Amrita i. Peranan guru sebagai ibu bapa : mempamerkan kasih sayang ii. Peranan guru sebagai role model : tunjuk tingkah laku yang baik iii. Peranan guru sebagai pembentuk tingkah laku: guna peneguhan positif, cipta suasana kondusif Seorang guru sekolah rendah perlu memainkan pelbagai peranan termasuk sebagai seorang pengamal reflektif 3b. Huraikan 3 kepentingan refleksi kepada guru i. Dapat mengenal pasti kekuatan & kelemahan yang terdapat dalam diri untuk mencapai prestasi cemerlang ii. Pengajaran berkesan berdasarkan prinsip2 dalam model pengajran & kepelbagaian teknik pengajaran iii. Tindakan & keputusan berasaskan ilmu & pengetahuan pedagogi berkesan Kejayaan sesebuah organisasi sekolah biasanya bergantung kepada kepimpinan GB.

ESEI (SET 1) 1. sediakan satu cadangan penyelidikan tindakan bagi atasi masalah murid dalam BD berdasarkan perkara2 berikut. (20M) Tajuk :_______________________________________________ Objektif :___________________________________ Soalan kajian :___________________________________ Fokus _______________________________________________ ___________________ Latar belakang masalah _______________________________________________ ___________________ Model yang digunakan : _______________________________________________ 2. Guru mempunyai tanggungjawab yang besar. Bincangkan aktiviti yang sesuai untuk memperkasakan tugas guru di sekolah i. Peningkatan ilmu dan kemahiran

Tanggungjawab guru sentiasa mencari ilmu & mengamalkannya bagi memenuhi keperluan pendidikan & masa depan generasi muda peranan mulia guru sebagai pengamal ilmu semasa melaksanakan PNP amalkan budaya cintakan ilmu dapat meningkatkan adab & martabat diri murid

Mengenal pasti & membantu pelajar2 yang mengalami masalah pembelajaran/sosioemosi/kesihatan dll

ii.

Peningkatan nilai merangkumi proses yang lengkap dalam membentuk tenaga kerja yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya saing & berdaya tahan lahirkan modal insan yang cemerlang & berminda kelas pertama yang glokal Penyelidikan Guru digalakkan menerapkan budaya penyelidikan untuk memahami persekitaran pembelajaran serta amalan & tindakan diri demi mempertingkatkan kualiti profesionalisme mereka Menambah kejelasan teori, bahasa & pembelajaran Meningkatkan ilmu pengetahuan & pemahaman amalan BD & meningkatkan kemahiran mengajar Peningkatan sosialisasi Guru berperanan membentuk individu yang mampu bersosialisasi & memiliki kecerdasan emosi yang tinggi Penyumbang ilmu & kemahiran Pembentuk sahsiah sosial yang positif Pembentuk budaya penyayang Teladan sosial Penghubung antara institusi sekolah dengan masyarakat Peningkatan mentoring guru menjalankan bimbingan dengan kepercayaan bahawa setiap pelajar berupaya berkembang dan kembali ke arah yang lebih positif Menyemaikan minat & motivasi terhadap MP akademik supaya dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka Penyesuaian diri terhadap perubahan rutin hidup

3. jelaskan beserta contoh guru sebagai pengamal ilmu i. Tanggungjawab mencari dan mengamalkan ilmu Mencintai, menguasai, sentiasa mencari & meningktak pengetahuan, menggunakan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek kehidupan Memenuhi keperluan pendidikan & masa depan generasi muda negara ii. Tugas mengajar sebagai amanah Bakti & bersedia berkongsi ilmu Tidak mengharapkan habuan & pengiktirafan demi kemajuan bangsa & negara Mengamalkan sikap belajar untuk mengajar Tingkatkan penguasaan ilmu & pengetahuan isi kandungan pengajaran melalui pembacaan Perbincangan dengan rakan sejawat Menghadari kursus dalam perkhidmatan Menjalankan penyelidikan Mempamerkan sikap keterbukaan kepada peluang pemerolehan ilmu Mengambil berat perkembangan ilmu pengetahuan & kemahiran terkini Menyediakan pengalaman pembelajaran murid secara bermakna Menggunakan ilmu untuk menegakkan kebenaran & keadilan Memberikan sumbangan yang berkualiti & bermakna kepada anak didik, masyarakat & negara Memupuk budaya cintakan ilmu - dalam diri murid2 - ilmu murid dapat dikembangkan & dimanfaatkan dalam semua aspek kehidupan Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi Mensintesis & menyepadukan 3 teras pengetahuan iaitu pengetahuan, isi kandungan,

pengetahuan pedagogi am & pengetahuan konteks pendidikan vii. Menstrukturkan pengajaran dengan mengintegrasikan unsur2 kemahiran belajar & kemahiran berfikir dalam penyampaian isi kandungan Menghasilkan pelajar berfikir pada aras tinggi sesuai dengan gaya pembelajaran & kognitif mereka Pengajaran berasaskan TMK

4. Standard Guru Malaysia: 5 unsur kemanusiaan dalam kepimpinan guru berkesan i. Anggap guru sebagai pekerjaan Peranan guru sebagai pemimpin Pengaruh guru tidak terbatas di dalam BD sahaja Anggap murid sebagai amanah Menyumbangkan kepakaran mengajar kepada golongan murid Menyampaikan arahan secara diplomasi Bijak menjalankan tugas Toleransi yang tinggi Hargai idea & penglibatan staf bawahan Berkongsi idea & pandangan Kreativiti digalakkan dan diberi ganjaran sebagai tanda penghargaan Beri kepercayaan kepada orang lain Rasa dihargai apabila banyak terlibat dalam proses membuat keputusan & menyelesaikan masalah Menjaga kebajikan anak buah Bertimbang rasa dan peka terhadap keperluan anak buah

iii.

iii.

ii.

iii.

iv.

iv.

iv.

v.

v.

v.

vi.

vi.

ESEI (SET 2)

1a. 4 Tanggungjawab guru dalam Tatasusila Keguruan Malaysia (10M) i. Akauntabiliti terhadap pelajar Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar Merahsiakan maklumat ikhtisas atau duli mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya Mendidik pelajar ke tahap yang cemerlang dalam pencapaian akademik di samping membentuk potensi mereka secara menyeluruh supaya melahirkan pelajar yang seimbang dan harmoni. Akauntabiliti terhadap diri sendiri Harus berpengetahuan luas dan berketerampilan dalam bidang mata pelajaran yg diajar. Komitmen terhadap tugas, bersikap positif, melaksanakan tugas secara adil serta memberikan peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar. Akauntabiliti terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak2 mereka Berusaha mewujudkan hubungan mesra & kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumahtangga Hormat, layan, tahu perkembangan anak mereka secara jujur Memastikan anak2 mereka menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan Negara. mewujudkan perhubungan erat dengan ibu bapa supaya mendapat sokongan ibu bapa dalam apa jua masalah yang berkaitan dengan sahsiah atau pencapaian akademik pelajar. masyarakat dan Negara

Berlandaskan prinsip2 yang termaktub dalam Rukun Negara Demi mencapai FPK Perlu peka terhadap persekitaran komuniti dan menghindarkan diri daripada dipengaruhi unsur2 negatif yang mungkin mencemarkan imej baik sekolah dan masyarakat mahupun Negara Sentiasa bersikap positif untuk tingkatkan martabat profesion keguruan dalam khalayak masyarakat.

iv.

Komitmen terhadap tugas Laksana tugas secara adil serta memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar Bersikap positif Role model untuk diteladani Amal tingkah laku baik Penampilan diri dijaga Berpewatakan mulia

v.

ii.

v. Akauntabiliti terhadap rakan sejawat & profesion keguruan Sentiasa membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam bidang profesion keguruan Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru

2a. Huraikan strategi2 relevan yang dapat diilaksanakan dalam memenuhi fungsi guru sebagai penyampai ilmu (10M) i. Buat perancangan rapi Aplikasi pedagogi Gaya pembelajaran yang sesuai Memenuhi keperluan pendidikan & masa depan generasi muda negara Memilih & menggunakan ABM yang sesuai Kepelbagaian aktiviti PNP Sesuai dengan tahap kebolehan & keupayaan murid Strategi tingkatkan ilmu2 yang baru & terkini Amal sikap belajar untuk mengajar Terap pembelajaran sepanjang hayat Kemaskini kandungan ilmu & strategi & terkini Ambil berat perkembangan ilmu pengetahuan & kemahiran terkini KSSR Penggunaan ICT Mahir dalam pengurusan bilik darjah Suasana pembelajaran kondusif Tingkat ilmu & kemahiran pedagogi & perkhidmatan

1b. Huraikan 5 akauntabiliti guru terhadap diri sendiri (10M) ii. i. Sentiasa mengemaskini diri tentang perkembangan baharu untuk menjadi guru yang berkesan Meneroka & mencari ilmu baharu serta pengetahuan kandungan dalam bidangnya Kuasai ICT Mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak2, perbezaan individu & pedagogi am Menangani masalah PNP pelajar pada pelbagai tahap kebolehan & kecenderungan Melalui latihan formal untuk memperoleh seni pengajaran Menjadi guru profesional Kemahiran cara penyampaian maklumat secara berkesan, kemahiran interpersonal, pengurusan BD, pengurusan disiplin, proses dinamika kumpulan, motivasi pelajar & penglibatan pelajar dalam PNP

iii.

iii.

ii.

iv.

iii.

v.

iv.

2b. Bincangkan bagaimana guru dapat memainkan peranan melalui perancangan aktiviti untuk pembinaan negara bangsa (10M)

i. Menyanyikan lagu2 patriotik Guru jadikan aktiviti ini amalan sebaik tamat sesi persekolahan @ bulan kemerdekaan Aktiviti bahasa, sastera & kebudayaan melalui persatuan selain PNP Memupuk semangat cintakan seni & warisan bangsa Mengadakan perkhemahan unit beruniform Mendorong pemupukan semangat kerjasama & perpaduan Lawatan & projek sejarah Pupuk perasaan insaf, bersyukur & menghargai Pembelajaran berasaskan projek Pendekatan inkuiri memberikan pengalaman bermakna kepada murid Mengukuhkan pemerolehan ilmu Tekankan penggunaan TMK Kemahiran komunikasi Pemikiran reflektif Kerja berpasukan i. 3a. cadangkan 5 cara bagaimana kerjasama profesional dapat dilaksanakan di sekolah (10M) i. Agihan tugas Mengagihkan tugas secara adil & saksama Elak masalah ahli yang tidur dalam organisasi Aktiviti badan kebajikan guru Seminar ICT Kongsi ilmu pengetahuan & pengalaman Kerjasama Kolaborasi Sentiasa berkolaborasi iv.

Dapatkan maklumat dari guru senior

dan masalah berkaitan dengan P&P, disiplin dan sikap pelajar iii. Amalan reflektif Amalan berfikir/ merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami dan menyedari implikasinya terhadap diri kita. Bantu kepercayaan dengan keperluan pelajar. Boleh nilai hasil perancangan dan strategi dalam p&p kenal pasti kelebihan dan kelemahan Bantu guru untuk mengimbangkan kepercayaan dengan keperluan pelajar. Bila buat refleksi, kita sedar mengenai amalan sendiri dan dengan ini sesuatu pengajaran mampu dipertingkatkan. Budaya musyawarah dan kolaborasi Kolaborasi : bekerja dengan orang lain dalam projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai Musyawarah : Rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat/persetujuan terhadap sesuatu tindakan yang diambil Proses perkongsian, mencuba idea2 baharu, membuat refleksi ke atas amalan dan membina pendekatan2 baharu. Cara2 : pengajaran berpasukan, kolaborasi melalui TMK, kolaborasi antara organisasi. Latihan dalam perkhidmatan Focus pd peningkatan ilmu dan kemahiran guru terutama dalam pengurusan pembestarian sekolah, sains dan teknologi, teknologi maklumat dan komunikasi, pengurusan kokurikulum, transformasi kurikulum, pentafsiran dan penilaian dll. Untuk memperbaharui dan menambah pengetahuan mereka, memperbaiki kecekapan dan membawa anjakan paradigma terhadap isu pendidikan.

ii.

Membentuk pasukan panitia MP Bincang prestasi MP Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Hubungan yang baik Mengadakan sukaneka guru Hari keluarga Pasukan inovasi Kerjasama berpasukan Berusaha untuk tingkatkan kualiti produk dan perkhidmatan, mengenal pasti isu dan masalah berkaitan dengan P&P, disiplin dan sikap pelajar

iii.

v.

iv.

vi.

iv.

v.

3b. 5 budaya pembelajaran sepanjang hayat yang perlu guru laksanakan di sekolah. (10M) budaya membaca mengemas kini ilmu pengetahuan sebagai pendidik dan rol model kepada murid di sekolah. Menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru x terpinggir daripada kelompok professional yang lain. Budaya menyelidik Mendorong ke arah pemikiran yang tinggi sehingga ke peringkat analisis dan melatih menjadi lebih peka dan berfikiran kritis. Penyelidikan yang paling sesuai: penyelidikan tindakan Untuk tingkatkan kualiti produk dan perkhidmatan, mengenal pasti isu

v.

ii.

ii.

iii.

Anda mungkin juga menyukai