Anda di halaman 1dari 9

FORMAT RANCANGAN MENGAJAR HARIAN KEMAHIRAN HIDUP

Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Kelas Bilangan murid Topik Subtopik

: Kemahiran Hidup 31 Mac 2011 : Khamis : 9.00 10.oo pagi : 4 Bestari : 30 orang : Elektrik dan Elektronik : a) Penghasilan projek elektrik Membezakan litar siri dan litar selari

Pengetahuan sedia ada

: a) Murid-murid sudah mengetahui mengenai litar siri dan litar selari : pada akhir pembelajaran murid-murid

Objektif Pembelajaran dapat :

a) mengenali litar siri dan litar selari b) dapat membezakan perbesaan antara litar c) dapat menyambung litar Kemahiran Generik / Bernilai Tambah : Kemahiran Mendengar, Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Mentaksir dan Menilai : persembahan video dan pover point : Kecerdasan Visual : Video, Persembahan power point dan Aktiviti kerja : Bekerjasama, Bertolak ansur, Berhemah tinggi, kekemasan

Pengurusan Grafik Teori Kecerdasan Bahan Bantu Mengajar

Nilai murni

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI P&P

CATATAN

1. Guru bertanya muridmurid tentang tajuk yang Kemahiran Set Induksi ( 5 minit ) Pemudahcaraa n Penyoala n II. lepas 2. Soalan yang ditanya : I. Apakah kegunaan litar dalam kehidupan kita seharian? Di manakah litar ini biasa digunakan?

1. Guru menayangkan video tersebut dan menerangkan mengenai: I. II. Persembahan Langkah 1 ( 15 minit ) power point dan video tentang litar siri dan litar selari Konsep litar Bagaimana litar berfungsi 2. Guru menayangkan persembahan power point tersebut. Kemudian, menyoal murid: I. II. Ciri-ciri litar Perbezaan antara litar siri dan litar selari ABM: Video dan power point STRATEGI : pemusatan pelajar, bahan dan aktiviti KAEDAH : Latih tubi, soal jawab dan demonstrasi

1. Murid diminta membentuk empat kumpulan 2. Setiap ketua kumpulan Pemasangan litar Kenalpasti Langkah 2 ( 25 minit ) komponen yang terlibat Litar siri Litar selari diminta ke hadapan untuk mengundi litar yang akan mereka buat 3. Setiap kumpulan diberi komponen untuk memasang litar 4. Pemasangan litar merujuk kepada simbol yang telah dibekalkan 5. Setelah siap, setiap ketua kumpulan akan membentangkan hasil litar yang telah mereka buat

1. Guru memberi latihan pengukuhan berdasarkan topik yang diajar 2. Latihan pengukuhan AKTIVITI : Latihan pengukuhan melibatkan : I. II. III. Padankan Isi tempat kosong Jawapan pilihan (objektif) IV. Melukis gambarajah /simbol

Langkah 3 ( 10 minit )

1. Guru membuat perkaitan berhubung dengan pengalamanharian murid 2. Merumus apa yang telah Penutup ( 5 minit ) dipelajari 3. Guru mewujudkan rasa ingin tahu murid 4. Guru memberi peneguhan dan pujian kepada semua kumpulan

SOALAN SUBJEKTIF A ) Suai dan padankan maksud bagi setiap perkataan yang diberi

Komponen litar disambung sebelahmenyebelah.


LITAR ELEKTRIK

LITAR SIRI

Lintasan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya

LITAR SELARI

Komponen -komponen litar disambung secara hujung ke hujung atau sederet untuk membina satu lintasan lengkap

B ) Lukis gambarajah beserta simbol

LITAR SIRI

LITAR SELARI

GAMBAR RAJAH

SIMBOL

C ) Bandingkan antara Litar Siri dan Litar Selari

LITAR SIRI ARUS

LITAR SELARI

VOLTAN

RINTANGAN

KECERAHAN MENTOL

KEADAAN LITAR APABILA 1 MENTOL TERBAKAR

SOALAN OBJEKTIF

1.

Gambar rajah di atas menunjukkan sambungan 3 mentol. Apakah nama litar tersebut?

A. Litar siri B. Litar selari C. Litar pintas D. Litar siri-selari

2.

Antara penyataan berikut, yang manakah adalah BENAR tentang litar selari? I. Arus yang digunakan bagi setiap laluan tidak bergantung pada bahan elektrik Nilai voltan bagi setiap beban elektrik adalah sama Membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya lebih daripada satu aliran Jika terdapat bahagian litar terputus, keseluruhan litar tidak berfungsi

II. III.

IV.

A. I, II dan III B. L, ll dan iv C. I, iii dan iv D. I, ii, iii dan iv

3.

Antara litar berikut, yang manakah mempunyai satu laluan arus mengalir sahaja?

A. Litar siri B. Litar selari C. Litar pintas D. Litar siri-selari

4.

________________ digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.

A. Suis B. Mentol C. Bateri D. Wayar i Ii

iii

iv

5.

Pilih sambungan litar yang betul. A. I dan iii B. Ii dan iii C. Iii dan iv D. Ii dan iv

6.

Antara sambungan litar tersebut, yang manakah membolehkan mentol menyala?

A.

B.

C. .

D.

7.

Litar ________________ diguna untuk pendawaian elektrik di rumah. A. Siri B. Selari C. Pintas D. Siri-selari