SENARAI SEMAK EVIDEN PJPK MENGIKUT KUMPULAN.

BAND 1 BAND B1DJ1E1 G1 B2DJ1E1 G1 2 B2DJ5E2 G2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 B3DJ1E1 G1 B4DJ1E1 G1 B5DJ1E1 G1 B6DJ1E1 G1 B1DJ2E1 G2 B2DJ2E2 G1 B2DK1E1 G1 B3DJ2E1 G2 B4DJ2E1 G3 B5DJ2E1 G2 G3 B6DJ2E1 JU B1DJ2E2 G3 B2DJ2E1 G2 B2DK1E2 G4 B3DJ3E1 G4 B4DJ3E1 G4 B5DK1E1 JU B6DK1EI JU B1DK1E1 G1 B2DJ2E2 G3 B2DK2E1 JU BEDJ3E2 G4 B4DJ4E1 JU B5DK2E1 G4 B1DK1E2 G1 B2DJ2E3 G3 B2DK2E2 G2 B3DK1E1 G2 B4DK1E1 JU B5DK3E1 G3 B4DK2E1 G4 B5DK4E1 JU B1DK2E1 G2 B2DJ3E1 G4 B2DK3E1 G3 B1DK2E2 G4 B2DJ4E1 JU

ANALISIS DJ DK

G1 7 3

G2 5 3

G3 5 3

G4 4 4

JU 5 5

JUMLAH 25 18

B1DK3E1 G3 B2DJ5E1 JU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful