Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN ( PBS )


NAMA GURU

..............................................................................................................

NAMA CALON

..............................................................................................................

KELAS

......................................... NO KP

BAND
1

PERNYATAAN
STANDARD
B1

DESKRIPTOR

EVIDENS

B1D1

B1D1E1
B1D1E2
B1D1E3
B1D1E4
B1D1E5
B1D2E1
B1D3E1
B1D4E1
B1D4E2
B2D1E1
B2D1E2
B2D1E3
B2D1E4
B2D1E5
B2D2E1
B2D2E2
B2D2E3
B2D2E4
B2D3E1
B2D4E1
B2D5E1
B2D5E2
B3D1E1
B3D1E2
B3D1E3
B3D2E1
B3D2E2
B3D2E3
B3D3E1
B3D4E1
B3D4E2
B3D5E1
B4D1E1
B4D2E1
B4D2E1
B2D2E3
B4D2E4
B4D2E5
B4D3E1
B4D3E2
B4D3E3
B5D1E1
B5D1E2
B5D2E1
B5D3E1
B6D1E1
B6D2E1
B6D2E2
B6D3E1

B1D2
B1D3
B1D4
2

B2

B2D1

B2D2

B2D3
B2D4
B2D5
3

B3

B3D1
B3D2

B3D3
B3D4

B4

B3D5
B4D1
B4D2

B4D3
5

B5

B6

B5D1
B5D2
B5D3
B6D1
B6D2
B6D3

.......................................
PENCAPAIAN
(/)