Anda di halaman 1dari 116

J b tnPeaa a Kea tn a aa ljr n ln a J lnDo tr 1 0 0KoaBh r , aa ko , 5 0 t au Kea tn ln a .

MA H MA IS TE T C US PR

Mo u Pe u a A a e k d l c tn k d mi

http://gudangsoalan.blogspot.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Yang maha Esa atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga Modul Pecutan Akademik, Jabatan Pelajaran Kelantan dapat dihasilkan pada tahun ini. Modul Pecutan Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan dan bimbingan kepada para guru dan para pelajar dalam membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan UPSR, PMR dan SPM. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada semua guru dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penghasilan Modul Pecutan Akademik ini. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan pada masa hadapan bagi menghasilkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang dan seterusnya menjayakan visi Jabatan Pelajaran Kelantan, Cakna Pendidikan Kelantan Terbilang 2013.

HJ MOHD ADNAN BIN MOHD NOOR Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Kelantan

http://gudangsoalan.blogspot.com

JAWATANKUASA PERANCANGAN PELAKSANAAN KURIKULUM MATEMATIK RENDAH PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN AKADEMIK MATEMATIK UPSR 2011

PENYELARAS
En. Saharuddin Bin Abdullah Penolong Pengarah (Matematik Rendah) Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan

PENOLONG PENYELARAS
Tn. Hj. Daud Bin Hj. Yusoff Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah) Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Tn. Hj. Mohd Husaini Bin Husain Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah) Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan PANEL PENGGUBAL Tuan Aneeda Zariani Bt. Tuan Sulaiman SK Bukit Marak, Bachok. Abllah Zawawi Bin Mamat SK Bendang Nyior, Tanah Merah. Wan Azhar Bin Wan Ibrahim SK Telaga Ara, Bachok. Norhisham Bin Taib, SK Gual Periok, Rantau Panjang. Che Minah Bt. Mamat, SK Pulai Chondong, Machang. Razlan Bin Ibrahim, SK Sri Kiambang, Pasir Mas. Zulkifle Bin Razali SK Kampong Sireh, Kota Bharu. Yusni Bin Hj. Ahmad SK Islah, Kota Bharu. Shaidan Bin Che Man, SK Tanjong Mas, Kota Bharu. Abdul Manan Bin Mohd Ali, SK Kampong Sireh, Kota Bharu. Anua Bin Muhamad, SK Pangkal Kalong, Kota Bharu.

http://gudangsoalan.blogspot.com

NAMA :..................................

TAHUN :

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR JABATAN PELAJARAN KELANTAN

015/1 Matematik TAHUN 6 Kertas 1 1 Jam

MATEMATIK Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak.

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

1 Rajah 1 menunjukkan menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menurun.Nombor pada kad M tidak ditunjukkan.

23 079

84 913
Rajah 1

208 581

Nombor yang manakah diwakili oleh M ? A B C D 61 834 74 899 146 747 246 647

2 Rajah 2 menunjukkan suatu garis nombor.

1 4

1 3

Y Rajah 2

5 6

Cari nilai Y A B C D
2 3 11 12 1 3 1 12

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

3 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

3 Nombor perpuluhan yang manakah apabila dibundarkan kepada perseratus yang terdekat menjadi 57 ? A 55.025 B 56.998 4. C 56.729 D 57.247

Rajah 3 menunjukkan masa pada suatu pagi.

Rajah 3 Muka jam manakah menunjukkan waktu suku jam selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 3 ?

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

4 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

Penukaran manakah yang betul ? A 303 ml = 0.303 l B 303 ml = 3.03 l C 3030 ml = 3.3 l D 3030 ml = 30.3 l

Rajah 4 menunjukkan sebuah piramid.

Rajah 4

Apakah cirri-ciri yang betul bagi piramid itu ?

Bilangan satah Bilangan satah Segi empat segitiga sama A 4 B 1 C 5 D 1 4 2 4 3

Bilangan tepi

Bilangan bucu

7 8 8 7

4 5 5 4

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

5 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

2 3

9 = 12

A 1

7 12 5 12
8 9

B 3

5 9

2 3 4

1 1 + 1 = 6 12

11 12 5 12

11 12

D 6

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

6 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

20.81 + 25 + 7.6 = A 21.06

B 28.66 C D 10 45.81 53.41 ( 79 - 15 ) = 705 itu ?

Apakah nombor yang ditulis di dalam A 45 120 B 44 020 C 45 825 D 44 415 11 55.9 26 = A B C D 12 2.10 2.151 2.15 2.115

( RM203 3 ) ( 95 sen 9 ) = A B C D RM605.40 RM600.45 RM1 369.00 RM533.00

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

7 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

13

0.6 juta - 6 ribu - 8 ratus = A B C D 650 200 605 200 593 200 598 200

14

2.05 3 = A 6
15 100

B 6

75 100

C D
6

15 1000 75 1000

15

Nilai yang manakah paling besar ? A 80 % B 70 % C 45 % D 15 % 100 150 120 180

16

RM60 - RM27.35 - 505 sen = A B C D RM27.65 RM27.20 RM27.60 RM27.15

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

8 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

17

2 3 jam + 3 jam 59 minit = 4 A B C D 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 4 minit 34 minit 43 minit 44 minit

18

1.55 km + 80 m + 5 km 80 m = A B C D 6 710 m 7 430 m 6 035 m 5 835 m

19

17.08 l - 9.86 l = A B C D 7 7 8 8 l l l l 22 ml 220 ml 120 ml 202 m

20

Jadual 1 menunjukkan isi padu air dalam bekas Q, R, S dan T. Bekas Q R S T Jadual 1 Isipadu 800 ml 2.05 l 0.3 l 2750 ml

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

9 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

Hitung purata isi padu air, dalam ml, dalam sebuah bekas. A B C D 1 500 1 445 1 475 1 520

21.

Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian . Markah mariam dan Muthu tidak ditunjukkan.

Murid Aminah Rahim Mariam Ah Lim Muthu

Markah 50 82

38

Jadual 2 Jumlah markah Aminah, Rahim, dan Ah Lim adalah sama dengan jumlah markah Mariam dan Muthu. Markah Mariam dan Muthu adalah sama. Berapakah markah Muthu?

A B C D

38 45 80 85

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

10 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR


1 daripada kek itu kepada Ahmad dan 2

015/1

22.

Siew Ling membeli sebiji kek. Dia memberi daripada baki kek itu kepada Lina.

Berapakah pecahan kek itu yang masih tinggal?. A B C D


5 10

23.

Rajah 5 terdiri daripda beberapa segi empat sama yang sama saiz .

Rajah 5 Hitungkan peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah

A B C D

38 40 80 85

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

11 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

24.

Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang. Bola Baju Hujan Topi Keledar

RM 24.00

daripada harga sebiji bola Rajah 6

2 kali harga sebiji bola

Ali membeli 2 helai baju hujan dan sebuah topi keledar. Berapakah jumlah harga yang perlu Ali bayar ? A B C D RM 60.00 RM 65.00 RM 78.00 RM 75.00

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

12 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

25.

Rajah 7 menunjukkan waktu Amran memulakan perjalanan dari Kelantan ke Kuala Lumpur, pada suatu pagi.

Rajah 7 Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 6 jam 10 minit

.Walaubagaimanapun , Amran telah berhenti rehat selama 15 minit semasa dalam perjalanan itu.

Pada pukul berapakah Amran tiba di Kuala Lumpur? A B C D 2.40 a.m 2.40 p.m 2.25a.m 2.25 p.m

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

13 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

26.

Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Johan , sekolahnya dan sebuah kedai buku.

Sekolah

Kedai buku 680 m Rumah Johan Rajah 8 Jarak dari rumah Johan ke sekolahnya ialah 680 m. Jarak dari sekolah k ekedai buku ialah 3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Johan berbasikal dari rumahnya ke Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya.

kedai buku .

Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal A B C D 1.363 2.040 2.72 4.760

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

14 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

27.

Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

RM 2120.00

RM 4250.00

RM 1431.00

RM 1862.00

Rajah 9 Encik Roslan mempunyai RM4 213 dan isterinya mempunyai RM1 200. Barang manakah yang boleh dibeli oleh mereka?

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

15 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

28.

Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan.

kg 1 ikat langsat Rajah 10. Hitungkan jumlah jisim 6 ikat rambutan dan 3 ikat langsat.

1.5 kg

1 ikat rambutan

A B C D

5kg 450 g 5kg 870 g 7 kg 500 g 9kg

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

16 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

29.

Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan air.

Rajah 11 Basri menuangkan 3.9 l air kedalam bekas itu. Kemudian Susan menuangkan 1160 ml air ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh? A B C D 1020 1140 2100 3624

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

17 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

30.

Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 4 cm.

Rajah 12 Berapakah bilangan kubus R yang perlu untuk membentuk sebuah kubaoid yang mempunyai panjang 32 cm , lebar 10 cm dan tinggi 6 cm A B C D 5 20 48 120

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

18 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

31.

Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU. VUT ialah garis lurus dan VU=2 UT.

30 m

36 m

Rajah 13. Perimeter seluruh rajah itu ialah 147 m. Cari panjang, dalam m , RV. A B C D 10 13 27 30

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

19 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

32.

Berikut ialah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid .

Guru Ahmad Guru Bob Guru Lee

: Berapakah tinggi kamu Ahmad? :Tinggi saya ialah 1.52 m : Tinggi kamu , Bob? : Tinggi saya ialah 15 cm lebih daripada Ahmad. : Berapakah tinggi kamu Lee? : Tinggi saya adalah sama dengan Bob.

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata tinggi , dalam m , seorang murid A B C D 1.42 1.51 1.60 1.62

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

20 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR Jadual 3 menunjukkan bilangan belon belon berlainan warna.

015/1

33.

Warna Hijau Kuning Merah Unggu

Bilangan Belon 90 120 60 30 Jadual 3

Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan belon berlainan warna A Hijau 10 % Unggu 30 % B Unggu Merah 10 % 20 % Hijau 30 % Kuning 40 % D Unggu Hijau 10 % 20 % Kuning 30 % Merah 40 % Unggu Merah 10 % 20 % Kuning 30 % Hijau 40 %

Merah 20 % Kuning 40 %

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

21 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

34.

Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan aiskrim bagi tiga hari. Jualan pada hari Rabu tidak ditunjukkan.

Isnin Selasa Rabu Khamis Mewakili 50 aiskrim Rajah 14. Bilangan aiskrim yang dijual pada hari rabu ialah 20% daripada jumlah jualan tiga hari itu. Cari beza antara bilangan aiskrim yang dijual pada hari Isnin dan hari Rabu A B C D 200 350 400 450

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

22 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

35.

Rajah 15 menunjukan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga. 12 cm

5 cm

16 cm 8 cm

Rajah 15 Antara segi empat tepat berikut , yang manakah mempunyai perimeter yang sama dengan A 2cm 21 cm B 2cm 12cm C 5cm Rajah 15 ?

10 cm D 5cm 15 cm [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

23 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

36.

Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan sebuah segi tiga . RSTU ialah garis lurus. 10 cm 3 cm

4 cm

S Rajah 16

6 cm

Hitung luas , dalam cm, seluruh rajah itu .

A B C D

51 98 137 142

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

24 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

37.

Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz.

6 cm

3cm

3 cm 8 cm

Rajah 17.

Hitung jumlah luas , dalam cm, satah yang berlorek . A B C D 72 80 95 102

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

25 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

38.

Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat barang yang dibeli oleh Siti. Kuantiti 2 Barang Tuala Harga seunit RM 12.50 Jumlah Harga RM 25.00

3 5

Kemeja Seluar

RM 23.00 RM8.00 Jumlah

RM 69.00 RM 40.00 RM 158.00

Harga sebuah topi ialah

daripada harga sehelai kemeja.

Berapakah helai kemeja yang Siti beli.

A B C D

3 4 5 6

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

26 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

39.

Rajah 19 menunjukkan harga sebuah radio dan sebuah televisyen . Harga kipas tidak ditunjukkan.

RM 200 RM 960 Rajah 19.

Raju ada RM1200. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 20%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu. Berapakah harga kipas itu?

A B C D

RM 180 RM 185 RM 210 RM 232

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

27 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1

40.

Rajah 20 menunjukkan dua bekas , M dan N , yang berisi air.

5.2 m Rajah 20.

Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 10 biji botol. Berapakah isi padu dalam m , air setiap botol? A B C D 400 550 800 880

KERTAS SOALAN TAMAT.

[ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT NAMA :............................................. TAHUN:

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR JABATAN PELAJARAN KELANTAN 015/1 Matematik TAHUN 6 Kertas 1 1 Jam

MATEMATIK Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak.

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

1.

Rajah 1 menunjukkan 4 keping kad nombor P, Q, R dan S

1.06 juta
P

1.75 juta
Q Rajah 1

juta
R

juta
S

Antara kad-kad di atas pasangan kad yang manakah sama nilai ? A. B. C. D. 2. P=Q Q=S R=S P=R

Rajah 2 menunujukkan satu garis nombor

0.6

1.4

P Rajah 2

4.6

Berapakah jumlah nilai P dan nilai Q ? A. B. C. D. 2.2 3.8 5.8 6.0

3.

Hitungkan 48.606 6. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. A. B. C. D. 8.10 8.11 8.12 8.13

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

4.

Rajah 3 menunjukkan waktu Suzi selesai mengulangkaji pelajaran pada waktu malam.

Rajah 3 Suzi mula mengulangkaji pelajarannya 3 jam sebelum waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 3. Pukul berapakah Suzi mula mengulangkaji pelajarannya? A. B. C D 5. Jam 19 00 Jam 19 30 Jam 20 00 Jam 20 30

Penukaran manakah yang tidak betul ? A. B. C D 2008 m = 2.008 1140 m = 1 1040 m = 1 40 m 480 m = 0.48

6.

Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri beberapa bentuk tiga matra Bentuk tiga matra Kuboid Kiub Piramid Silinder Bilangan tepi 12 12 8 2 Bilangan bucu 8 6 5 0

Rajah 4 Ciri-ciri bentuk tiga matra manakah yang tidak betul ? A. B. C. D.


05/1

Kuboid Kiub Piramid Silider http://gudangsoalan.blogspot.com


[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

7.

A.

B.

C.

D.

8.

10 -

A.

B.

C.

D.

9.

18 0.42 + 3.543 A. B. C. D. 14.037 17.058 21.123 12.324

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

10.

jam +

+ 3 jam =

Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam A. B. C. D. 40 minit 45 minit 50 minit 55 minit

itu ?

11.

76 425 24 A. B. C. D. 318 baki 5 318 baki 10 3184 baki 9 3184 baki 19

12.

( 247 x 30 ) ( 1045 5 ) = A. B. C. D. 582 7201 7381 7619

13.

60 000 + 0.4 juta = ________ juta A. B. C. D. 0.46 1.00 4.60 10.00


[ Lihat halaman sebelah SULIT

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

14. A. B. C. D

x 525 2 625 2 850 3 150 4 280

15.

Nilai manakah yang paling besar ? A. B. C. D. 420 m x 2 x 2700 m 2 + 600 m 8000 1000

16.

RM 250 RM 149.05 + 15 sen = A. B. C. D. RM 85.95 RM 100.80 RM 101.01 RM 101.10

17. A. B. C. D.

tahun - 3 tahun 5 bulan = 1 tahun 8 bulan 1 tahun 9 bulan 1 tahun 10 bulan 1 tahun 11 bulan

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

18.

8 km 50 m 750 m A. B. C. D. 55 km 550 km 7.3 km 73 km

19.

2 + 200 m + A. B. C. D. 1225 m 1450 m 2225 m 2450 m

20.

Jadual 5 menunukkan bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh Mimi dan Nani. Bilangan yang dapat dikumpul oleh Bibi dan Lili tidak ditunjukkan.

Nama Bibi Mimi Lili Nani

Bilangan guli yang dapat dikumpul 112 156 Jadual 5

Purata bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh keempat-empat orang budak perempuan di atas ialah 132 biji. Bilangan guli Bibi adalah 12 biji kurang daripada bilangan guli Lili. Berapakah bilangan guli yang dikumpul oleh Bibi ? A. B. C. D. 112 118 124 236

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

21 .

Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam satu ujian. Markah Aisyah dan Arshad tidak ditunjukkan .

Murid Salmah Rohani Aisyah Johan Arshad


Jadual 2

Markah 70 69 53

Jumlah markah Salmah, Rohani dan Johan adalah sama dengan jumlah markah Aisyah dan Arshad. Markah Aisyah dan Arshad adalah sama . Berapakah markah Aisyah? A B C D 22 . 48 64 96 192

Fatehah membeli sebiji kek. Dia memberi daripada baki kek itu kepada Lina. Berapakah pecahan kek yang tinggal? A

1 1 daripada kek itu kepada Hilmi dan 3 4

5 12 1 2

7 12
2 3
[ Lihat halaman sebelah SULIT

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

23 .

Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz.

Rajah 5

Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu . A B C D 8 35 40 65

24 . Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang . Kipas meja Cerek elektrik Radio

RM 128.00

1 daripada harga sebuah 2 kipas meja


Rajah 6

3 kali harga sebuah kipas meja

Mazli membeli sebuah cerek elektrik dan sebuah radio . Berapakah jumlah harga yang perlu Mazli bayar ? A B C D RM 64.00 RM 192.00 RM 384.00 RM 448.00
[ Lihat halaman sebelah SULIT

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

10

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

25 .

Rajah 7 menunjukkan waktu Shukri memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Bharu pada suatu pagi.

Rajah 7

Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 8 jam 45 minit.Walau bagaimanapun , Shukri telah berhenti rehat selama 25 minit semasa dalam perjalanan itu. Pada pukul berapakah dia tiba di Kota Bharu? A B C D 7.40 a.m. 9.15 a.m. 7.40 a.m. 7.40 p.m.

26 .

Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Aliff, sekolahnya dan sebuah kedai buku .
Sekolah

Rumah Aliff

1.4 km Rajah 8

Kedai buku

Jarak dari rumah Aliff ke sekolahnya ialah 1.4 km. Jarak dari sekolahnya ke kedai buku ialah 3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Aliff berbasikal dari rumahnya ke kedai buku.Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya. Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal. A B 9.8 8.4 C D 5.6 4.2
[ Lihat halaman sebelah SULIT

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

11

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

27 .

Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

RM 2 300

RM 3 450

RM 1 700 RM 1 400 Rajah 9

Encik Ruzaidi mempunyai RM 2 410 dan isterinya mempunyai RM 1 385. Barang manakah yang boleh dibeli noleh mereka ?

C C

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

12

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

28

Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan .

4 kg 5

1.1 kg

Hitung jumlah jisim 3 ikat rambutan dan 6 ikat langsat . A B C D 1 kg 500 g

2 kg 400 g 6 kg 600 g 9 kg

29 . Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan 6

3 l air. 5

Rajah 11

Bahar menuang 2.95 l air ke dalam bekas itu. Kemudian Suzi menuang 970 ml air ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh ? A B C D 2 430 2 680 3 650 10 520

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

13

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

30 .

Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 3 cm.

3 cm

Rajah 12

Berapakah bilangan kubus R yang diperlukan untuk membentuk sebuah kuboid yang mempunyai panjang 18 cm, lebar 12 cm dan tinggi 9 cm? A B C D 27 62 72 216

31 .

Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU. VUT ialah garis lurus dan VU = 2UT
R

18 cm

22 cm U Rajah 13

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

14

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

Perimeter seluruh rajah itu ialah 95 m. Cari panjang, dalam m, RV. A B C D 8 11 22 75

32 .

Berikut adalah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid .

Guru

: Berapakah tinggi kamu Zamri?

Zamri

: Tinggi saya ialah 1.31 m.

Guru

Tinggi kamu Ah Beng?

Ah Beng

Tinggi saya ialah 6 cm lebih daripada Zamri.

Guru

Berapa tinggi kamu, Chan?

Chan

Tinggi saya adalah sama dengan Ah Beng .

Berdasarkan perbualan itu , hitung purata tinggi, dalam m, seorang murid. A B C D 0.12 1.35 1.37 1.38

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

15

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

33 .

Jadual 3 menunjukkan bilangan bendera-bendera kecil berlainan warna.

Warna Hijau Kuning Merah Ungu

Bilangan bendera kecil 120 100 140 40

Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan bendera bendera kecil berlainan warna .

Hijau 30%

Kuning 35%

Merah 30% Kuning 25%

Hijau 35% Biru 10%

Merah Biru 25% 10%

C Biru 30% Biru 25% Hijau 35% Merah 10%

D Hijau 30% Merah 35%

Kuning Ungu 25% 10%

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

16

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

34 .

Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan kek bagi tiga hari.Jualan pada hari Khamis tidak ditunjukkan.

Isnin Selasa

Rabu Khamis

Mewakili 20 keping kek

Rajah 14

Bilangan kek yang dijual pada hari Khamis ialah 25% daripada jumlah jualan bagi tiga hari itu. Cari beza antara bilangan kek yang dijual pada hari Isnin dengan hari Khamis. A B C D 80 100 400 500

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

17

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

35 . .

Rajah 15 menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga
12 cm 6 cm

16 cm 8 cm

Rajah 15

Antara segi empat tepat berikut, yang manakah mempunyai perimeter yang sama dengan rajah 15?

A 3 cm

20 cm B 9 cm

15 cm

C 7 cm 12 cm

D 8 cm 14 cm 05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

18

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

36 .

Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan sebuah segi tiga . RSTU ialah garis lurus.
12 cm 4 cm

5 cm 8 cm Rajah 16

Hitung luas, dalam cm , seluruh rajah itu . A B C D 185 201 217 233

37 . Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz.


4 cm 8 cm

10 cm

Rajah 17

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

19

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

Hitung jumlah luas , dalam cm, satah yang berlorek. A B C D 120 160 168 320

38. Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat yang dibeli oleh En. Mazlan. Kuantiti 3 Barang Baju T Kemeja 3 5 Seluar Tali leher RM 35.00 RM 20.50 Jumlah RM105.00 RM 102.50 RM 376.70
Rajah 18

Harga seunit RM 15.40

Jumlah harga RM 46.20

Harga sehelai tali leher ialah

1 daripada harga sehelai kemeja. 2

Berapakah helai kemeja yang Encik Mazlan beli? A B C D 2 3 4 5

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

20

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

39 .

Rajah 19 menunjukkan harga sebuah kipas siling dan sebuah televisyen. Harga jam tangan tidak ditunjukkan .

RM 245 RM 1 000 Rajah 19

Dali ada RM 1050. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 30%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu. Berapakah harga jam tangan itu? A B C D RM 700 RM 350 RM 300 RM 105

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

21

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

40 . Rajah 20 menunjukkan dua bekas, M dan N, yang berisi air.

3.45 l

M Rajah 20

Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 6 biji botol. Berapakah isipadu, dalam ml, air dalam setiap botol? A B C D 825 855 950 955

KERTAS SOALAN TAMAT

05/1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman sebelah SULIT

NAMA MURID : .......................................... TAHUN : .......................... MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR JABATAN PELAJARAN KELANTAN

015/1 Matematik TAHUN 6 Kertas 1 1 Jam

MATEMATIK Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Jawab semua soalan. 1. Nyatakan lima juta enam puluh tiga dalam bentuk angka. A 5 000 603 C 500 603 B 5 000 063 D 500 063 A B RM120 RM150 C D RM171 RM210

2. Nilai bagi digit 8 dalam nombor 6 857 329 ialah A 800 C 80 000 B 8 000 D 800 000

8. Terdapat 47 orang murid dalam kelas 6 Merah. Pada hari Isnin yang lalu, 28 orang daripadanya membawa 7 buah buku teks manakala bakinya membawa 8 buah buku teks. Berapakah jumlah buku teks yang dibawa oleh muridmurid kelas 6 Merah pada hari Isnin itu? A 196 buah C 348 buah B 329 buah D 376 buah

3. 724 697 dibundarkan kepada ribu yang terdekat ialah A 724 600 C 725 600 B 725 000 D 726 000

9. 1

5 1 + = 3 9
A

4. Cerakinkan 690 203 mengikut nilai digitnya. A 690 000 + 20 + 3 B 690 000 + 200 + 3 C 600 000 + 9 000 + 200 + 3 D 600 000 + 90 000 + 200 + 3 10. 3 5. Nombor lima digit terkecil yang dibentuk dengan menggunakan digit 0, 2, 9, 1, dan 5 ialah A 95 210 C B 15 920 D 6. (47 13) (637 13) = A 26 B 47 7. Buku latihan Matematik Sains Harga RM17 RM13 12. JADUAL 1 dapat digit10 295 10 259

1 8 1 9

8 9

8 9

1 1 7 + +4 = 2 4 8 9 A 7 14
B

3 8
5 8

1 8

11. 2 C D 562 611

1 12 = 4
A 6 C 24

1 4

14

1 4

D 27

3 8

= 480

Apakah nombor yang sesuai ditulis Jadual 1 menunjukkan harga dalam petak kosong di atas? sebuah buku latihan Matematik A 60 C 1 280 dan Sains. Puan Jamilah membeli B 160 D 2 400 7 buah buku latihan Matematik dan 4 buah buku latihan Sains. Berapakah yang harus dibayar oleh Puan Jamilah? http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

7 13. 5 100
A B

7 = 1 000 C 4.063 D 4.693

19. Tukarkan 15% kepada pecahan dalam bentuk termudah. A B

3.37 4.000

14. 8 + 0.003 2.749 = A 5.254 B 5.268

3 4 1 5

C D

3 20 3 25

C 9.275 D 10.745

15. 32 5.24 = A 16.768 B 167.68

C 176.68 D 177.68

20. Nyatakan waktu 2 jam 25 minit selepas jam 1130. A 1.15 p.m. C 2.15 p.m. B 1.55 p.m. D 2.55 p.m.

16. RM 8 574.65 + RM 762 354.20 RM 196 873.20 = A RM570 455 B RM574 045.55 C RM574 055.65 D RM670 456.55

2l Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian. Markah Radzi dan Nawawi tidak ditunjukkan. Murid Ruzuki Faridah Markah 44 52

Jenis wang kertas Bilangan (keping)

RM50 3

RM10 7

RM2 9

50 sen 6

5 sen 3

Radzi Azuan Nawawi Jadual 2 Jumlah markah Ruzuki, Faridah dan Azuan adalah sama dengan jumlah markah Radzi dan Nawawi. Markah Radzi dan Nawawi adalah sama. Berapakah markah Radzi? A B C D 73 72 67 74 48

JADUAL 1 17. Jumlah wang yang ditunjukkan dalam Jadual 1 ialah A RM 231.15 C RM 241.45 B RM 241.15 D RM 271.15

7 18. dinyatakan dalam bentuk peratus ialah 20 A 7% B 14% C 21% D 35%

http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

22. Dawiah membeli sebiji kek. Dia memberi daripada kek itu kepada Rashdy dan

2 6

24 Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang

1 4

daripada baki kek itu kepada Azuha Berapakah pecahan kek itu yang tinggal? A 1 24 1 3 2 15 3 4

Bola

Kasut

Baju

RM24.00

1 daripada harga bola 2 kali harga 3 sebiji bola

Rajah 6

23 Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz.

Mohd Nasir membeli 2 helai baju dan sepasang kasut. Berapakah jumlah harga yang perlu Mohd Nasir bayar? A B C D RM80.00 RM84.00 RM64.00 RM78.00

25 Rajah 7 menunjukkan waktu Hafiz memulakan perjalanan dari Kota Bharu ke Kuala Perlis, pada suatu pagi. Rajah 5 Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu. A B C D 76 12 28 24

Rajah 7 Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 4 jam 20 minit.Walau bagaimanapun, Hafiz telah berhenti rehat selama 15 minit semasa dalam perjalanan itu. Pada pukul berapakah Hafiz tiba di Kuala Perlis? http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A B C D

2.00 a.m. 2.45 p.m. 1.30 a.m. 1.45 p.m.

27 Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

26 Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Che Rohani, sekolahnya dan sebuah masjid Sekolah

RM1 820

RM2 270

890 m

RM1 650 Rajah 9

RM2 750

masjid

Raidah mempunyai RM 2 690 dan suaminya mempunyai RM 2 845. Barang manakah yang paling mahal boleh dibeli oleh mereka?

A. Rumah Che Rohani Rajah 8 Jarak dari sekolahnya ke masjid ialah 890 m. Jarak dari rumahnya ke sekolah ialah 2 kali jarak dari sekolahnya ke masjid. Che Rohani berbasikal dari rumahnya ke sekolah kemudian dia berbasikal pula dari sekolahnya ke masjid.Hitung jumlah jarak dalam km, Che Rohani berbasikal. A B C D 2.60 km 3.67 km 3.067 km 2.67 km B.

C.

D.

28 Rajah l0 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan.

Rajah 10 1 biji durian 2 kg http://gudangsoalan.blogspot.com 1 biji tembikai 1.6 kg

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Hitung jumlah jisim 3 biji durian dan 2 biji tembikai A B C D 5 kg 700 g 4 kg 700 g 7 kg 950 g 9 kg 200 g

Berapakah bilangan kubus Z yang diperlukan untuk membentuk sebuah kuboid yang mempunyai panjang 16 cm,lebar 12 cm dan tinggi 8 cm? A B C D 24 30 48 44

29 Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan 4 Liter air.

31 Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat QRST dan segi tiga PQR. PQ ialah garis lurus dan PQ = 2 QT P

15 cm

Q 6 cm Rajah 11 T Hadin menuang 1.5 L air ke dalam bekas itu. Kemudian Zarifah menuang 680 ml air ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml., air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh? A B C D 2670 ml 1820 ml 1670 ml 3300 ml

Rajah 13 Perimeter seluruh rajah itu ialah 53 cm Cari panjang, dalam cm, TS A B C D 10 14 16 18

30 Rajah 12 menunjukkan kubus Z dengan tepi berukuran 4 cm.

32 Berikut ialah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid.

Hisham: Berapakah tinggi kamu Yahya Yahya : Tinggi saya ialah 1.30 m.

Hisham: Tinggi kamu, Syed? 4 cm Syed : Tinggi saya ialah 15 cm lebih daripada Yahya . Hisham: Berapakah tinggi kamu, M.Nor? M.Nor : Tinggi saya adalah sama dengan Syed. http://gudangsoalan.blogspot.com

Rajah 12

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata tinggi, dalam m, seorang murid. A B C D 1.05 m 1.20 m 1.40 m 1.56 m

34 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan bola bagi tiga hari. Jualan pada hari Khamis tidak ditunjukkan.

Isnin

33 Jadual 3 menunjukkan bilangan guli-guli berlainan warna, Warna Jingga Biru Putih Merah Bilangan guli 70

Selasa

Rabu

Khamis 60 40 30 mewakili 20 biji bola Rajah 14 Bilangan bola yang dijual pada hari Rabu ialah 40% daripada jumlah jualan bagi tiga hari itu. Cari beza antara bilangan bola yang dijual pada hari Isnin dengan hari Rabu. A B C D 50 20 40 55

Jadual 3 Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan guli berlainan warna?

A.

B.

35 Raiah 15 menunjukkan gabungan bentuk 2 buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga. 2 cm

6 cm 10 cm C. D. 2 cm 4 cm

Raiah 15

http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Antara segi empat tepat berikut, yang manakah mempunyai perimeter yang sama dengan Rajah 15?

A B C D

79 121 98 85

3 cm

37 Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz.

6 cm

3 cm 6cm

B 9 cm

4 cm

3cm

7cm

5 cm Rajah 17 7 cm Hitung jumlah luas, dalam cm2, satah yang berlorek. 3 cm A. 75 B. 80 C. 72 D. 74 38 Rajah 18 ialah bil yang tidak tengkap yang menunjukkan maklumat barang yang dibeli oleh Engku Nasir.
Kuantiti Barang Harga seunit Jumlah harga

8 cm 36 Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga. JKLM ialah garis lurus. 4 cm

5 cm 3 cm

Stokin Seluar

RM16.00

RM64.00

Kemeja Tuala

RM 40.00 RM 12.00

RM40.00 RM36.00

5 cm

6 cm

K Rajah 16

JUMLAH

RM 164.00

Rajah 18 Harga sehelai tuala ialah daripada harga sehelai seluar. Berapakah helai seluar yang Engku Nasir beli?

Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.

http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 39 Rajah 19 menunjukkan harga sebuah mesin basuh dan sebuah televisyen. Harga peti sejuk tidak ditunjukkan.

A 750 B 800 C 850 D 650

RM 600

RM 800

Rajah 19 Sabariah ada RM 2700. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak20%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli mesin basuh dan peti sejuk itu. Berapakah harga peti sejuk itu? A RM195O B RM140O C RM142O D RM1520 40 Rajah 20 menunjukkan dua bekas, X dan Y yang berisi air.

4.2 Liter 2.2 Liter

X Rajah 20

Jumlah isi padu air dalam bekas X dan bekas Y dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol.Berapakah isi padu dalam ml air dalam KERTAS SOALAN TAMAT setiap botol? http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

NAMA :........................... 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit

TAHUN :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Answer all the questions. Jawab semua soalan. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Markah Penuh 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 40 Markah Diperolehi

2.

3.

4.

5.

6.

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[40 markah] Jawab semua soalan 1 Nyatakan nilai tempat digit 7 dalam nombor 274.45 [1 markah]

1 2 Rajah 1 terdiri daripada beberapa buah segiempat tepat yang sama besar. [1 markah]

1 3

Rajah 1

Nyatakan pecahan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah. Bundarkan 406.237 kepada perseratus terdekat. [1 markah]

1 4 Rajah 2 menunjukkan sebuah bikar berisi air. [1 markah]

2 .03 l
Rajah 2

Apakah isipadu, dalam ml , air itu?

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Namakan bilangan bucu sebuah piramid bertapak segiempat sama. [1 markah]

1 6 15 678 - 14 puluh = [2 markah]

2 7

1 3 = 8 8

[2 markah]

2 8 45 + 21.94 = [2 markah]

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

30% daripada 500 =

[2 markah]

2 10 425 sen 3 = Beri jawapan, dalam RM. [2 markah]

2 11 1005 25 10 = [2 markah]

12

12 jam 10 minit 9 jam 25 minit =

[2 markah]

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

13

Ali, Lim dan Muthu dapat mengumpul 240 markah dalam satu ujian matematik. Ali mendapat 90 markah manakala Lim dan Muthu mendapat markah yang sama banyak. Berapakah markah yang diperolehi oleh Lim? [3 markah]

3
14 Rajah 3 menunjukkan waktu Alif menghadiri aktiviti kokurikulum

di sekolah.

[2 markah]

Rajah 3

Alif bertolak dari rumah pada pukul 3.55 p.m. Berapakah tempoh masa perjalanannya untuk tiba di sekolah? 15 Jadual 1 menunjukkan berat dua jenis barang yang dibeli oleh emak. [2 markah]
Barang J K berat (kg) 4.5 2

Jadual 1

Hitung jumlah berat, dalam gram, kedua-dua barang tersebut.


16 Rajah 4 menunjukkan sebiji botol yang berisi 125 l madu.

[2 markah]

MADU

Salmah telah menggunakan 105 ml madu itu. Berapakah isipadu madu yang tinggal?

125l
Rajah 4

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

17

Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS dan sebuah segiempat sama JKLM. [3 markah]
P 8 cm S J 5 cm K Q

L R

12 cm ccmcc Rajah 5 m cm

Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

3 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kuboid. 2 cm [3 markah]

3 cm 4 cm
Rajah 6

Berapakah isipadu kuboid di atas?

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

19

Jadual 2 menunjukkan peratusan kaum penduduk di sebuah taman perumahan. Kaum India tidak ditunjukkan. [3 markah]

Kaum Melayu China India Iban Jadual 2

Peratusan (%) 45 20 10

Jumlah penduduk di taman itu ialah 2 400 orang. Hitung (a) Peratusan kaum India. (b) Bilangan kaum Melayu.

3 20 Rajah 7 menunjukkan harga sebiji kek. [3 markah]

Kek Koko

Harga: RM 14.20

Rajah 7

Nabila ada sejumlah wang. Dia menggunakan wang itu untuk membeli sebiji kek itu dan bakinya RM 5.80. Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli kek itu? 3

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

NAMA :........................... 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit

TAHUN :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. Markah Markah Penuh Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 Soalan

6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

1.
1

Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 567 193.

[ 1 markah ]

2
2

12 452 7 855

[ 1 markah ]

3
3

Bundarkan 16.475 kepada perseratus yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah bikar berisi air.

[ 1 markah ]

1l

Berapakah isipadu, dalam ml, air itu ?

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra. Number of vertex Bilangan bucu Number of equal edge Bilangan tepi Number of flat face Bilangan satah rata Number of curved face Bilangan satah melengkung Jadual 1 Namakan bentuk tiga matra itu. 0 2 2 1

[ 1 markah ]

6
6

3 9 = 4

[ 2 markah ]

7
7

45 19.77

[ 2 markah ]

27% daripada 600

[ 2 markah ]

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

385 sen X 8 = Berikan jawapan, dalam RM.

[2 markah ]

10
10

922 765 17

[ 2 markah ]

11

31 minit 27 saat 17 minit 39 saat

[ 2 markah ]

11

12

140

+ 35

x 7 =

[ 2 markah ]

12

015/2 2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

A 6 cm P

Q 7 cm

D S 12 cm
Rajah 1

C R

13
13

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi empat sama ABCD. Hitungkan perimeter kawasan berlorek.

[ 2 markah ]

14

9 hari 16 jam + 12 hari 17 jam

[ 2 markah ]

14

15

Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid.

12 cm N M

15

Rajah 2 Luas KLMN ialah 64 cm. Hitung isipadu, dalam cm, kuboid itu.

15

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

16

Fariz, David dan Chong mengumpul 780 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Fariz mengumpul 320 tin minuman. David mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh David ? [ 3 markah ]

16

17

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Joanna. String Tali K L Length Panjang 2.4 m 0.6 m kurang daripada K Jadual 2

17

Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu.

[ 3 markah ]

18

Dua pasang baju memerlukan sejumlah 7 meter kain. Berapa meter kain diperlukan bagi menyediakan 5 pasang baju yang sama? [ 3 markah ]

18

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

19

Dalam Rajah 3 LKMN adalah sebuah segiempat tepat. L


12 cm

[3 markah ]

5 cm

N Rajah 3 Hitung luas kawasan berlorek, dalam cm2 .

19

20

Rajah 4 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 500 orang. Peratusan bagi kaum Murut tidak ditunjukkan.
20% Bidayuh 40% Kadazan

20

Murut

30% Dusun

Rajah 4 Berapakah bilangan murid bagi kaum Murut di sekolah itu? [3 markah] KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

NAMA :........................... 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit

TAHUN :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. Markah Markah Penuh Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 Soalan

6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 549 057.


1

[ 1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 1 Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek daripada segiempat itu. [ 1 markah ]
2

3
3

Bundarkan 10.075 kepada persepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


3 000 ml

2 000 ml 1 000 ml

Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. 015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com [ 1 markah ] SULIT

SULIT

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu Bilangan tepi Bilangan satah rata Bilangan satah melengkung Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. 0 0 0 1 [ 1 markah ]

6
6

6 714

- 3 608 =

[ 2 markah ]

7
7

3 12 4

[ 2 markah ]

45

- 3.96 =

[ 2 markah ]

9
9

5 % daripada 1 500 =

[2 markah ]

2 015/2

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

10

495 sen X 8 = Berikan jawapan dalam RM. [ 2 markah ]

10

11

841 - 725

29 =

[ 2 markah ]

11

12

15 jam 13 minit

- 7 jam 45 minit =

[ 2 markah ]

12

13

Ahmad, Balan dan Chong mengumpulkan 490 keping setem luar negara sempena kempen mengumpul setem luar negara. Ahmad mengumpul 150 keping setem. Balan mengumpul bilangan setem yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan setem yang dikumpulkan oleh Balan? [ 2 markah ]

13

Untuk Kegunaan 015/2 Pemeriksa

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Watie mula mengemaskan dapur rumahnya setiap pagi.

RAJAH 3 Watie siap membersihkan dapur rumahnya pada pukul 10.15 a.m. 4314 Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk mengemaskan
14

dapur rumahnya ? [ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas riben yang dibeli oleh Shasya. Riben P Q Panjang 3.6 m 0.9m kurang daripada P Jadual 2 [ 2 markah ]

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.


15

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim gula merah dalam sebuah botol.

4.8 kg Rajah 4 Darwis membeli 3 botol gula itu. Dia membungkus semula gula merah tersebut ke dalam 24 paket. Setiap paket mengandungi gula merah yang sama jisimnya. Hitung jisim dalam kg, gula merah di dalam setiap paket. [ 3 markah

16

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan segi empat sama WXYZ. 29 cm P 15 cm W 6 cm X Q Q

Z S
17

Y R R

Rajah 5 Hitungkan perimeter dalam cm, kawasan yang berlorek.

[ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 9 cm

18

Rajah 6 Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu. [ 3 markah ]

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid-murid datang ke sekolah setiap hari. Peratusan murid-murid menaiki bas tidak ditunjukkan.

Berjalan kaki Menaiki bas

55 %

Berbasikal 20 %

19

Rajah 7 Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. Berapakah jumlah murid yang menaiki bas ke sekolah? [3 markah]

20

Rajah 8 menunjukkan harga daging ayam dan daging lembu. DAGING AYAM

RM16.80

RM11.70

20

Rajah 8 Jumlah harga bagi daging lembu dan daging ayam dikongsi sama banyak antara 3 orang Ah Seng, Bakar dan Chandran. Hitungan wang yang perlu dibayar oleh setiap orang? (3 markah) KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

NAMA :........................... 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit

TAHUN :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. Markah Markah Penuh Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 Soalan

6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

1
1

Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 1 645 329 .

[1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 1 Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu. [ 1 markah ]
2

3
3

Bundarkan 9.421 kepada per sepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


1 000 ml

500 ml

Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. 015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com [ 1 markah ] SULIT

SULIT

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu Bilangan tepi Bilangan satah rata Bilangan satah melengkung Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. 5 8 5 0 [ 1 markah ]

6
6

7 816 2 509 =

[ 2 markah ]

7
7

3 20 5

[ 2 markah ]

43 3.64 =

[ 2 markah ]

9
9

6% daripada 500 =

[2 markah ]

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

10

395 sen X 4 = Berikan jawapan dalam RM.

[ 2 markah ]

10

11

803 252 21 =

[ 2 markah ]

11

12

21 minit 18 saat 12 minit 25 saat =

[ 2 markah ]

12

13

Jasni, Kim dan Logan mengumpul 540 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Jasni mengumpul 270 tin minuman. Kim mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Logan. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh Kim? [ 2 markah ]

13

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Salmah mula melukis pada waktu pagi.

Rajah 3

4314 Salmah siap melukis pada pukul 10.25 a.m. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis? [ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Halim. Tali K L Panjang 2.3 m 1.7 kurang daripada K Jadual 2 [ 2 markah ]

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.


15

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah tin.

Biskut 4.2 kg Rajah 4 Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus semula biskut tersebut ke dalam 14 peket . Setiap paket mengandungi biskut yang sama jisim. Hitung jisim, dalam kg, biskut di dalam setiap peket. [ 3 markah

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat UVWY dan segi tiga XYZ.. 20 cm U V Z 11 cm 8 cm W 7 cm 13 cm Y X Rajah 5

YXW dan WZU adalah garis lurus. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek. [ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 5 cm

18

Rajah 6 Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu. [ 3 markah ] SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Peratusan bagi murid India tidak ditunjukkan. Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. 45% 30% Cina Berapakah bilangan murid India di sekolah itu? ( 3 markah )

Melayu India

Rajah 7
19

20

Rajah 8 menunjukkan harga dua diji durian.

RM 18.70

RM 14.90

Rajah 8 Jumlah harga dua biji durian dikongsi sama banyak antara 3 orang murid. Hitung purata wang yang perlu dibayar oleh seorang murid. (3 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

K MP L N U UA LLS UU

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

NAMA :........................... 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit

TAHUN :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. Markah Markah Penuh Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 Soalan

6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

1.
1

Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 567 193.

[ 1 markah ]

2
2

12 452 7 855

[ 1 markah ]

3
3

Bundarkan 16.475 kepada perseratus yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah bikar berisi air.

[ 1 markah ]

1l

Berapakah isipadu, dalam ml, air itu ?

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra. Number of vertex Bilangan bucu Number of equal edge Bilangan tepi Number of flat face Bilangan satah rata Number of curved face Bilangan satah melengkung Jadual 1 Namakan bentuk tiga matra itu. 0 2 2 1

[ 1 markah ]

6
6

3 9 = 4

[ 2 markah ]

7
7

45 19.77

[ 2 markah ]

27% daripada 600

[ 2 markah ]

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

385 sen X 8 = Berikan jawapan, dalam RM.

[2 markah ]

10
10

922 765 17

[ 2 markah ]

11

31 minit 27 saat 17 minit 39 saat

[ 2 markah ]

11

12

140

+ 35

x 7 =

[ 2 markah ]

12

015/2 2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

A 6 cm P

Q 7 cm

D S 12 cm
Rajah 1

C R

13
13

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi empat sama ABCD. Hitungkan perimeter kawasan berlorek.

[ 2 markah ]

14

9 hari 16 jam + 12 hari 17 jam

[ 2 markah ]

14

15

Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid.

12 cm N M

15

Rajah 2 Luas KLMN ialah 64 cm. Hitung isipadu, dalam cm, kuboid itu.

15

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

16

Fariz, David dan Chong mengumpul 780 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Fariz mengumpul 320 tin minuman. David mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh David ? [ 3 markah ]

16

17

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Joanna. String Tali K L Length Panjang 2.4 m 0.6 m kurang daripada K Jadual 2

17

Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu.

[ 3 markah ]

18

Dua pasang baju memerlukan sejumlah 7 meter kain. Berapa meter kain diperlukan bagi menyediakan 5 pasang baju yang sama? [ 3 markah ]

18

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

19

Dalam Rajah 3 LKMN adalah sebuah segiempat tepat. L


12 cm

[3 markah ]

5 cm

N Rajah 3 Hitung luas kawasan berlorek, dalam cm2 .

19

20

Rajah 4 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 500 orang. Peratusan bagi kaum Murut tidak ditunjukkan.
20% Bidayuh 40% Kadazan

20

Murut

30% Dusun

Rajah 4 Berapakah bilangan murid bagi kaum Murut di sekolah itu? [3 markah] KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

NAMA :........................... 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit

TAHUN :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. Markah Markah Penuh Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 Soalan

6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 549 057.


1

[ 1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 1 Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek daripada segiempat itu. [ 1 markah ]
2

3
3

Bundarkan 10.075 kepada persepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


3 000 ml

2 000 ml 1 000 ml

Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. 015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com [ 1 markah ] SULIT

SULIT

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu Bilangan tepi Bilangan satah rata Bilangan satah melengkung Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. 0 0 0 1 [ 1 markah ]

6
6

6 714

- 3 608 =

[ 2 markah ]

7
7

3 12 4

[ 2 markah ]

45

- 3.96 =

[ 2 markah ]

9
9

5 % daripada 1 500 =

[2 markah ]

2 015/2

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

10

495 sen X 8 = Berikan jawapan dalam RM. [ 2 markah ]

10

11

841 - 725

29 =

[ 2 markah ]

11

12

15 jam 13 minit

- 7 jam 45 minit =

[ 2 markah ]

12

13

Ahmad, Balan dan Chong mengumpulkan 490 keping setem luar negara sempena kempen mengumpul setem luar negara. Ahmad mengumpul 150 keping setem. Balan mengumpul bilangan setem yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan setem yang dikumpulkan oleh Balan? [ 2 markah ]

13

Untuk Kegunaan 015/2 Pemeriksa

SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Watie mula mengemaskan dapur rumahnya setiap pagi.

RAJAH 3 Watie siap membersihkan dapur rumahnya pada pukul 10.15 a.m. 4314 Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk mengemaskan
14

dapur rumahnya ? [ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas riben yang dibeli oleh Shasya. Riben P Q Panjang 3.6 m 0.9m kurang daripada P Jadual 2 [ 2 markah ]

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.


15

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim gula merah dalam sebuah botol.

4.8 kg Rajah 4 Darwis membeli 3 botol gula itu. Dia membungkus semula gula merah tersebut ke dalam 24 paket. Setiap paket mengandungi gula merah yang sama jisimnya. Hitung jisim dalam kg, gula merah di dalam setiap paket. [ 3 markah

16

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan segi empat sama WXYZ. 29 cm P 15 cm W 6 cm X Q Q

Z S
17

Y R R

Rajah 5 Hitungkan perimeter dalam cm, kawasan yang berlorek.

[ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 9 cm

18

Rajah 6 Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu. [ 3 markah ]

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid-murid datang ke sekolah setiap hari. Peratusan murid-murid menaiki bas tidak ditunjukkan.

Berjalan kaki Menaiki bas

55 %

Berbasikal 20 %

19

Rajah 7 Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. Berapakah jumlah murid yang menaiki bas ke sekolah? [3 markah]

20

Rajah 8 menunjukkan harga daging ayam dan daging lembu. DAGING AYAM

RM16.80

RM11.70

20

Rajah 8 Jumlah harga bagi daging lembu dan daging ayam dikongsi sama banyak antara 3 orang Ah Seng, Bakar dan Chandran. Hitungan wang yang perlu dibayar oleh setiap orang? (3 markah) KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

NAMA :........................... 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit

TAHUN :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. Markah Markah Penuh Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 Soalan

6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

1
1

Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 1 645 329 .

[1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 1 Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu. [ 1 markah ]
2

3
3

Bundarkan 9.421 kepada per sepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


1 000 ml

500 ml

Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. 015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com [ 1 markah ] SULIT

SULIT

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu Bilangan tepi Bilangan satah rata Bilangan satah melengkung Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. 5 8 5 0 [ 1 markah ]

6
6

7 816 2 509 =

[ 2 markah ]

7
7

3 20 5

[ 2 markah ]

43 3.64 =

[ 2 markah ]

9
9

6% daripada 500 =

[2 markah ]

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

10

395 sen X 4 = Berikan jawapan dalam RM.

[ 2 markah ]

10

11

803 252 21 =

[ 2 markah ]

11

12

21 minit 18 saat 12 minit 25 saat =

[ 2 markah ]

12

13

Jasni, Kim dan Logan mengumpul 540 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Jasni mengumpul 270 tin minuman. Kim mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Logan. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh Kim? [ 2 markah ]

13

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Salmah mula melukis pada waktu pagi.

Rajah 3

4314 Salmah siap melukis pada pukul 10.25 a.m. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis? [ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Halim. Tali K L Panjang 2.3 m 1.7 kurang daripada K Jadual 2 [ 2 markah ]

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.


15

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

SULIT

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah tin.

Biskut 4.2 kg Rajah 4 Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus semula biskut tersebut ke dalam 14 peket . Setiap paket mengandungi biskut yang sama jisim. Hitung jisim, dalam kg, biskut di dalam setiap peket. [ 3 markah

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat UVWY dan segi tiga XYZ.. 20 cm U V Z 11 cm 8 cm W 7 cm 13 cm Y X Rajah 5

YXW dan WZU adalah garis lurus. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek. [ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 5 cm

18

Rajah 6 Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu. [ 3 markah ] SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

015/2

SULIT

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

015/2

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Peratusan bagi murid India tidak ditunjukkan. Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. 45% 30% Cina Berapakah bilangan murid India di sekolah itu? ( 3 markah )

Melayu India

Rajah 7
19

20

Rajah 8 menunjukkan harga dua diji durian.

RM 18.70

RM 14.90

Rajah 8 Jumlah harga dua biji durian dikongsi sama banyak antara 3 orang murid. Hitung purata wang yang perlu dibayar oleh seorang murid. (3 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT