Anda di halaman 1dari 8

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

SeJaRaH

Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei


Soalan disusun mengikut bab
Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010
Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan
isu semasa
Merupakan latihan fokus SPM 2011
Melatih kemahiran menjawab SPM
Jawab semua soalan yang disediakan
Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali

Tingkatan 4

Bab
1

Bab
2

Bab
3

Bab
4

Bab
5

Bab
6

Bab
7

Bab
8

Bab
9

Bab
10

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Analisis SPM 2005 2010


Subtajuk

Item Objektif
2005
S
E

2006
S
E

2007
S
E

2008
S
E

2009
S
E

M.S. 9

2010
S
E

1.

Peta berikut menunjukkan tamadun awal dunia.

1.1 Makna Tamadun


1.1.1

Peradaban
(Bahasa Melayu)

1.1.2

Madana (Bahasa
Arab)
Civilization
(Bahasa
Inggeris)

1.1.3

1.2 Ciri-ciri Tamadun


1.2.1

Petempatan
Kekal

1.2.2

Kehidupan
Berorganisasi

1.2.3

Sistem
Pemerintahan

1.2.4

Pengkhususan
Pekerjaan

1.2.5

Agama dan
Kepercayaan

1.2.6

Bahasa dan
Sistem Tulisan

Apakah ciri persamaan tamadun tersebut?


I
Wujud sistem tulisan
II Lokasi di lembah sungai
III Pentadbiran bercorak demokrasi
IV Pendidikan menekankan ketenteraan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
M SPM2009/s1/M.S.5

2.

1.3 Proses Pembentukan


Tamadun
1.3.1

Tamadun
Mesopotamia

1.3.2

Tamadun Mesir
Purba

1.3.3

Tamadun Indus

1.3.4

Tamadun Hwang
Ho

Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar


yang bertamadun.
Apakah ciri kehidupan tersebut?
A Ketinggian moral
B Kemajuan ekonomi
C Kesejahteraan hidup
D Kebebasan beragama

SPM2009/s2/M.S.27

3.

Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar


tahun 20000 S.M. dalam Tamadun Indus.
Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?
A Kegiatan keagamaan
B Kemahiran ilmu geometri
C Keluasan kawasan pemerintah
D Kejayaan kegiatan penerokaan

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

M.S. 11

4.

M.S. 22

Apakah lambang kekayaan negara kota di Mesopotamia berikut?

A
B
C
D

8.

Kish
Ur
Assur

keindahan istana
pelabuhan yang sibuk
bangunan yang tersusun
pelbagai bentuk pintu gerbang

M.S. 22

9.

M.S. 14

5.

Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan ilmu Matematik. Antara


berikut manakah kesan kemajuan ilmu tersebut?
I
Kalendar
II Kawal banjir
III Ciptaan roda
IV Tulisan hieroglif
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV
Apakah faktor kemerosotan Tamadun Indus berikut?

Bagaimanakah undang-undang berikut dapat dipatuhi rakyat Mesopotamia?

Tamadun Indus

Kod Undang-Undang Hammurabi


A
B
C
D

Amalan hidup seharian


Hafalan oleh penduduk
Dipamer di tempat awam
Diaplikasi sistem pendidikan

A
B
C
D

M.S. 15

6.

Mengapakah kerajaan Assyria dalam tamadun Mesopotamia memberi


penekanan dalam ilmu perubatan?
A Mengatasi wabak penyakit
B Mendapat pengiktirafan raja
C Meningkatkan taraf kesihatan rakyat
D Menjaga kesihatan anggota tentera

Muncul

2500 S.M.

Merosot

1800 S.M.

Kezaliman raja
Mengalami kemarau
Kekurangan makanan
Kebangkitan penduduk

M.S. 30

10. Rajah berikut menunjukkan struktur susun lapis masyarakat tamadun Hwang
Ho.

M.S. 15

7.

Gambar berikut menunjukkan perkembangan bentuk roda di Mesopotamia.

Manakah antara berikut merupakan tanggungjawab golongan hamba?


I
Tentera paksaan
II Menjaga harta istana
III Membersihkan bandar
IV Korban untuk upacara penyembahan
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

Penciptaan roda tersebut ada kaitan dengan


I
kincir angin
III kereta kuda
II kincir air
IV kolar kuda
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

M.S. 33

SPM2006/s1/M.S.20

11. Pernyataan berikut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Tamadun Hwang


Ho.

15. Pernyataan berikut berkaitan dengan tamadun Mesir.

Orang Cina mempercayai kaitan kehidupan mereka dengan alam sekitar.


Apakah kepercayaan tersebut?
A Tu
B Tien

C
D

Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat
Tutankhamun II yang dilaputi emas.
Apakah kesimpulan dengan penemuan tersebut?
A Upacara pemujaan semangat
B Konsep kehidupan selepas mati
C Percaya kepada kelahiran semula
D Amalan penyembahan nenek moyang

Feng Hsui
Yin dan Yang

SPM2004/s1/M.S.11

12. Jadual berikut berkaitan dengan Tamadun Mesopotamia.


Kemunculan

Kejatuhan

354SM

539SM

SPM2006/s2/M.S.26

16. Pernyataan berikut menerangkan wujud hubungan perdagangan antara dua


tamadun.
Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan
masyarakat Mesopotamia.

Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan tersebut?


A Penguasaan Parsi
B Kemusnahan tanaman
C Perluasan tamadun kuasa Indus
D Rampasan kuasa golongan pendeta

Apakah penemuan arkeologi yang membuktikan hubungan tersebut?


A Cap mohor
C Tembikar tanah
B Batu bersurat
D Gendang gangsa
SPM2006/s3/M.S.27

SPM2004/s2/M.S.

17. Rajah berikut menunjukkan pertembungan tamadun awal.

13. Jadual berikut menerangkan kepercayaan masyarakat tamadun awal.


Tamadun Awal

Mesopotamia

Raja

Sumeria

Tuhan atau wakil tuhan

Mesir

Jelmaan tuhan, anak Tuhan Matahari

Hwang Ho

Mandat daripada tuhan

Indus

Mesir Purba

Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?


A Pembinaan bandar terancang
B Peningkatan teknologi pertanian
C Perluasan kawsan pemerintahan
D Perkembangan hasil kesusasteraan

Apakah yang dapat dirumuskan mengenai kepercayaan tersebut?


I
Raja penentu bencana alam
II Raja memiliki kuasa mutlak
III Raja berkuasa atas kehendak tuhan
IV Raja perlu mendapat sokongan bangsawan
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

SPM2006/s4/M.S.32

18. Gambar berikut menunjukkan tulang oracle masyarakat China.

SPM2004/s3/M.S.14

14. Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat


Mesopotamia?
A Menggalakkan mobiliti sosial
B Merekodkan urusan pentadbiran
C Mengukuhkan organisasi masyarakat
D Mencatatkan harta golongan bangsawan

Apakah kepentingan tulang tersebut?


A Senjata untuk berperang
C
B Pengenalan sistem tulisan
D

Alat upacara pengebumian


Lambang status masyarakat

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

SPM2007/s1/M.S.22

19. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
I
Kolar kuda
II Pedati beroda
III Tulisan hieroglif
IV Sistem kalendar
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Item Berstruktur
1.

Senarai berikut menunjukkan antara Tamadun awal dunia.

Mesir
Mesopotamio
Indus

(a) Apakah maksud tamadun mengikut Islam?


F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

SPM2007/s2/M.S.31

20. Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah
yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?
I
Menjadi penghibur
II Menyerahkan ufti
III Melafazkan taat setia
IV Memberi bantuan ketenteraan
A I dan II B
I dan IV
C II dan III
D III dan IV

(b) Jelaskan maksud tamadun mengikut pandangan Barat.


F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(c) Apakah ciri-ciri yang menunjukkan sesebuah masyarakat telah mencapai


ciri tamadun?
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda dapat mengekalkan


tamadun negara kita?

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Buku Teks m.s. 5 9

2.

Jadual berikut menunjukkan carta masa pembentukan tamadun awal.


Tamadun

Masa

Mesopotamia

3500 S.M.

Mesir

3100 S.M.

2500 S.M.

1800 S.M.

(v)

Ciptaan, Tulisan dan Bahasa

F1

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 1 markah ]

(c) Bagaimanakah petempatan kekal berupaya membentuk masyarakat


bertamadun?

(a) Lengkapkan jadual tersebut.


F1

X ..........................................................................................................

F2

Y ..........................................................................................................
[ 2 markah ]

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 1 markah ]

(ii)

Sistem Pemerintahan

F1

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 1 markah ]

(iii)

Pengkhususan Kerja

F1

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 1 markah ]

(iv)

Agama dan Kepercayaan

F1

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 1 markah ]

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini?

(b) Senaraikan ciri-ciri tamadun dari aspek berikut.


(i) Kehidupan berorganisasi
F1

F1

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

Buku Teks m.s. 23 27

3.

Peta berikut menunjukkan dua buah bandar terancang tamadun Indus iaitu
Mohenjo Daro dan Harappa.

(a) Nyatakan kegiatan ekonomi masyarakat tamadun Indus?


F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

10

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Item Esei

(b) Senaraikan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus.


F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

Buku Teks m.s. 28 33


1. Peta berikut menunjukkan lokasi tamadun Hwang Ho.

(c) Apakah kemahiran masyarakat tamadun Indus yang boleh dicontoh untuk
mencapai kecemerlangan negara?
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi


dalam memajukan negara kita?

(a) Jelaskan sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho bagi


(i) Dinasti Shang

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F1

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

(e) Berdasarkan pemerhatian anda, apakah bandar tempat tinggal anda


merupakan sebuah bandar terancang. Berikan alasan anda.

[ 6 markah ]

F1

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

F7

................................................................................................................

(ii)

Dinasti Chou
[ 3 markah ]

11

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

12

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

(b) Terangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada peradapan dunia.


[ 10 markah ]
F1

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

F7

................................................................................................................

H7a ................................................................................................................
H7b ................................................................................................................
H7c ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................
H1c ................................................................................................................

F8

................................................................................................................

H8a ................................................................................................................
F2

................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H8b ................................................................................................................
H8c ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................
H2c ................................................................................................................
F3

................................................................................................................

H3a ................................................................................................................
H3b ................................................................................................................
H3c ................................................................................................................
F4

................................................................................................................

(c) Bagaiamanakah anda memanfaatkan karya Sun Tzu, The Art of War untuk
mencapai kecemerlangan diri?
[ 4 markah ]
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

H4a ................................................................................................................
H4b ................................................................................................................
H4c ................................................................................................................
F5

................................................................................................................

H5a ................................................................................................................
H5b ................................................................................................................
H5c ................................................................................................................
F6

................................................................................................................

H6a ................................................................................................................
H6b ................................................................................................................
H6c ................................................................................................................

13

11