Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

1

1. PERSEPSI ESTETIK

 

1.1.1

(a) Aras 1

 

1. Mengesan detik berkala pada lagu

1.1

IRAMA

 

Memainkan detik secara konsisten

 

1.1.1

Detik

 

untuk sepanjang 4 frasa dalam

2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan.

 

Detik Berkala

 
 

meter

4

 

4

3. Mendengar dan menyanyikan lagu

 

Meter

 

1.1.1

(b) Aras 1

   

4

4

4

Menyatakan meter lagu-lagu yang

 

dalam meter

 

4

diperdengar dengan betul.

 

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

 

4. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

 
 

Aplikasi Teknik

 

Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka Lagu Sekolah

- Postur

 

Sebutan - Pernafasan

-

2

1. PERSEPSI ESTETIK

 

1.1.1

(a) Aras 1

 

1. Mengesan detik berkala pada lagu

1.1

IRAMA

 

Memainkan detik secara konsisten sepanjang 8 frasa lagu dalam

 

1.1.1

Detik

 

2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan.

 

Detik Berkala

meter

3

.

 

4

 
 

Meter

 

1.1.1

(b) Aras 1

3 dan

4

3. Mendengar dan menyanyikan lagu

-

3 -

4

Membandingbeza meter

 

4 4

dengan jelas.

4 4

dalam meter

3

   

4

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

1
1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

1.4

SISTEM NOTASI

1.4.1

(a) Aras 3

4. Bermain mengikut skot perkusi.

1.4.1

Lambang not muzik dan

Membaca notasi muzik dengan betul

 

tanda rehat

dalam permainan alat muzik.

3 2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 1

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik- teknik yang ditetapkan.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mempraktikkan teknik memainkan

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder

rekoder yang betul mengikut konvensional.

 

- Postur

Aplikasi teknik

 

- Penjarian

 

- Postur

- Penjarian

2. Latihan penjarian tanpa tiupan.

 

2.2.3

Memainkan rekoder

2.2.3

Aras 2

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not C#

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi

Memainkan not baru (C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang

 

-

Not C#

baik.

 

4 2.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.1

(a) Aras 2

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

Mengamalkan 4 teknik nyanyian

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

dengan baik semasa menyanyi.

- Postur

Aplikasi teknik :

- Sebutan

 

Postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton.

- Pernafasan

- Penghasilan ton

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

2
2

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 
 

ITEM

 
 

3.

EKSPRESI KREATIF

3.2

Aras 1

2.

Mengimprovisasi melodi

3.2

IMPROVISASI Pengalaman kreatif - Improvisasi melodi.

Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar denga baik.

Lagu : Ole Ole Bandung

5 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 1

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

 

2.1.1 Teknik dalam nyanyian

 

- Postur

Aplikasi teknik

- Sebutan

-

postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton.

 

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

 

1.1

PERSEPSI EKSTETIK

1.1.2

(a) Aras 1

2. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.

 

1.1.2 Tempo

Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo pada lagu yang

Pelbagai tempo

 

-

Lambat, Cepat

didengar dengan betul.

Perubahan tempo - Beransur cepat, lambat

6 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2

(a) Aras 1

1. Membuat latihan-latihan penjarian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan.

- Postur

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memperaktikkan teknik memainkan

 

2.1.2 Teknik dalam permainan rekoder

rekoder yang betul mengikut konvensional.

Aplikasi Teknik

 

- Penjarian

-

Postur, penjarian

 
3
3
3
 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 
 

ITEM

 
   

2.2.3 Memainkan rekoder

2.2.3

(a) Aras 1

2. Latihan penjarian tanpa tiupan.

Kemahiran bermain dan membaca notasi

Memainkan not baru (F) dengan penjarian yang betul dan ton yang

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F.

 

-

Not F

baik.

7

1. PERSEPSI ESTETIK

 

1.1.1

(b) Aras 3

1. Mendengar dan menyanyikan lagu

1.1

IRAMA

 

Memasukkan garis dengan betul pada

bermeter

4

Meter

4

skor lagu yang diberi berdasarkan

4

 

4

meter yang ditetapkan.

 
 

2. Latihan bertulis mengisi garis bar.

1.3

EKSPRESI

 

1.3.2

(a) Aras 1

1.3.2 Mud

Menyatakan dengan betul mud lagu yang diperdengar.

3. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.

Deskripsi mud dalam muzik

 

- Riang

     

- Sedih

- Bersemangat

8

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2

(a) Aras 2

1. Latihan mengedali dan memainkan dram dan alat perkusi.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi

2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

Aplikasi teknik

 
 

- Memegang

 

- Memainkan

- Mengedalikan

4
4
 
 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

 
   

2.1.4 Kriteria Persembahan

2.1.4

(a) Aras 1

4. Memainkan alat perkusi

 

Kesepaduan

Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

 
 

- Keseimbangan

- koordinasi

9

2.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.3

(a) Aras 1

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik- teknik yang ditetapkan.

Mempraktikkan teknik memainkan

 

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder

rekoder yang betul mengikut konvensional.

 

- Postur

 

Aplikasi teknik

 

- Penjarian

 

- Postur

- Penjarian

2. Latihan penjarian tanpa tiupan

 

2.2.3

Memainkan Rekoder

2.2.3

(a) Aras 2

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not E’

 

- Kemahiran bermain dan membaca notasi

Memainkan not baru (E’) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

- Not E’

 

10

2.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi

2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu.

1. Menyanyi lagu meter

4

secara

4

 

Kemahiran menyanyi

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

5
5

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.4(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

2. Menyanyikan melodi kaunter dan lagu secara berkumpulan.

1.2

MELODI

 

1.2.4

Lapisan Suara

 
 

Lapisan Suara

 
 

-

Melodi kaunter

11

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

- Postur

 

Aplikasi Teknik

 

- Sebutan

 

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

- Pernafasan

- Penghasilan ton

2. Menyanyikan kaunter melodi dan lagu secara berkumpulan

 

2.2.3

Memainkan rekoder

2.2.3 (a) Aras 1

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi.

Memainkan not BAGC’D’FE dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

3. Meniup lagu Happy Wanderer.

Not BAGC’D’FE

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

6
6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

12

1. PERSEPSI ESTETIK

1.1.4(a) Aras 1 Mengecam lagu berentak joget daripada sekumpulan lagu yang

1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak joget.

1.1 IRAMA

 
 

1.1.4

Rentak

 
 

-

Joget

diperdengarkan.

1.2 MELODI

1.2.1(a) Aras 1 Mengenalpasti aras pic yang

2. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi, terendah dalam lagu yang dinyanyikan.

 

1.2.1

Pic

 

Aras Pic

diperdengar dengan betul.

- Tinggi

- Rendah

 

- Tengah

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

13

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.1(b) Aras 2 Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan not-not

1. Mengecam pic naik turun dalam lagu yang diperdengarkan.

1.2

MELODI

 

1.2.1

Melodi

 

4

 
 

Pergerakan Pic

yang diperdengarkan.

2. Menyanyi lagu meter

secara

- Melompat

4

- Mendatar

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai.

- Bertangga

2.2

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari

 

2.2.1

Menyanyi

 

Kemahiran

segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu.

 

- menyanyi

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

7
7

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

14

1.

PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat

1.4.1(a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik.

1. Membaca dan menulis notasi muzik

2. Memainkan rekoder berdasarkan skor

 

1.4.1(b) Aras 1 Mengecam / menamakan semua pic pada baluk dengan betul.

3. Meniup lagu

2.

PENGAMALAN MUZIKAL

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGC’D’FEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

2.1

PENGALAMAN MUZIK

 

2.2.3

Memainkan rekorder

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi

15

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik

- Postur

   

- Sebutan

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

- Pernafasan

- Penghasilan ton

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

8
8

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

4.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam lagu yang diperdengarkan atau dinyanyikan.

2.

Memberi respon secara lisan

4.1

Nyanyian

   
 

Memberi respon

Lagu : Abang Beca

- Tempo

 

- Mud

 

- Bentuk

16

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

 

- Postur

 

Aplikasi teknik

 

- Sebutan

 

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

-

Pernafasan

 

-

Penghasilan ton

-

Ekspresi

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.2.2(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul.

2. Latihan mendengar skel major dan minor.

1.2

MELODI

 
 

1.2.2

Skel

 
 

Skel diatonik

 
 

- Major

- Minor harmonik

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

9
9

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

17

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.1.2

(a) Aras 1

1.

Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

1.1

IRAMA

 

Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.

 

1.1.2

Nilai not dan nilai tanda

 

rehat

     

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1

PENGALAMAN MUZIK

 

2.2.2

Memainkan alat perkusi

2.2.2

(a) Aras 3

Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

 

2.

Menyanyi dan memainkan lagu

dalam meter

3

secara

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi

 

berkumpulan.

4

-

Corak irama

 

-

Meter

 

-

Dinamik

18

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 2

1.

Latihan teknik bermain rekoder.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan teknik bermain rekoder

 
 

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder

yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

 

Aplikasi Teknik

 

- Penjarian

- Pernafasan

- Embouchure

- Penglidahan

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

10
10

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

   

2.2

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.3 (b) Aras 3 Memainkan lagu dalam meter

3

2. Bermain rekoder untuk mengiringi

 

2.2.3

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.

4

nyanyian dan muzik instrumental.

 

dengan skor dengan lancar dan betul.

19

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.1(a) Aras 2 Mengawal kesepaduan, keseimbangan, kordinasi suara dan muzik dengan baik semasa persembahan.

1. Menyanyi lagu

4

secara

2.2

PENGALAMAN MUZIK

4

 

2.2.1

Menyanyi Kemahiran menyanyi

berkumpulan.

4.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.2 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik yang diperdengarkan dengan betul.

2. Berbincang tentang

4.2

Muzik Instrumental Memberi respon

- Warna ton

 

- Tekstur

- Warna ton

- Tempo

- Tekstur

 

- Mud

- Tempo

- Bentuk

- Mud

- Bentuk

20

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

 
 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

11
11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

21 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

 

1.1.1

Teknik dalam nyanyian

- Postur

 

Aplikasi teknik

 

- Sebutan

 

- Pernafasan

- Pernafasan

- Penghasilan ton

- Penghasilan ton

- Ekspresi

 

2.1

PENGALAMAN MUZIK

2.2.3(a) Aras 1 Memainkan not BAGC’D’FEDC

2. Latihan penjarian tanpa tiupan

 

2.2.3

Memainkan rekoder

3. Meniup lagu

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi

dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

22 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi keratan melodi secara solfa dengan betul secara berpandu.

1. Menyanyi lagu dengan solfa

2.2

PENGALAMAN MUZIK

 

2.2.1

Menyanyi

 

Menyanyi Solfa

 
 

-

Solfa :

 

do re mi fa so la ti do

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.2.4

(a) Aras 1

2. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan.

1.2

MELODI

 

Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

 

1.2.4

Harmoni

 
 

Lapisan Suara

 
 

-

Melodi Kaunter

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

12
12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

23

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.4

(a) Aras 1

1. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan.

1.2 MELODI

 

Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara

1.2.4

Harmoni

dalam nyanyian dengan betul.

 

Lapisan Suara

 

-

Melodi kaunter

2.3 PENGALAMAN MUZIK

2.2.2

(a) Aras 1

2.2.2

Memainkan rekoder

Memainkan not BAGC’D’FEDC

Kemahiran bermain dan membaca notasi

dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

24

1. PERSEPSI ESTETIK

1.1.3

(a) Aras 2

1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak masri.

1.1

IRAMA

 

Mengenalpasti corak irama masri dengan betul.

1.1.4

Corak Irama

2. Bermain alat perkusi dalam rentak masri

Rentak

 
 

-

Masri

 

25

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Menyanyi lagu meter

6

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

8

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

 

Aplikasi Teknik

 
 

- Postur

- Sebutan

- Pernafasan

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

13
13

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.6

(a) Aras 1

2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB.

1.2

MELODI

 

Mengecam jenis struktur lagu yang

1.2.6

Bentuk

dinyanyikan.

 
 

Struktur

 

-

AB

 

2.3.1

Skel

1.2.2

(a) Aras 1

3. Latihan mendengar skel major dan minor.

 

Skel diatonik

Mengenalpasti jenis skel yang

 

- Major

diperdengar dengan betul.

Lagu : Aneka Selera

- Minor harmonik

26

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2

(a) Aras 2

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

2.1.2

Teknik dalam permainan perkusi

2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

 

Aplikasi Teknik

 
 

- Memegang

 

- Memainkan

3. Memainkan alat perkusi

- Mengendalikan

 

Lagu : Aneka Selera

 

2.1.4

Kriteria Persembahan

2.1.4

(a) Aras 1

 

Kesepaduan

Mengawal kesepaduan,

 

- Keseimbangan

keseimbangan bunyi alat muzik

- Koordinasi

semasa persembahan dengan bimbingan guru.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

14
14

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 
 

ITEM

 

27 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 1

1. Membuat latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan.

2.4

PENGETAHUAN TEKNIK

Mempraktikkan teknik memainkan

 

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder

rekoder yang betul mengikut konvensional.

 

- Postur

Aplikasi Teknik

 

- Penjarian

 

- Postur

- Penjarian

2. Latihan penjarian tanpa tiupan.

 

2.2.3

Memainkan rekoder

2.2.4

(a) Aras 1

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F’, C#

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi

Memainkan not baru (F’, C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

Lagu :

 

KLN Aneka Selera

28 1.

 

PERSEPSI ESTETIK

1.1.4(b) Aras 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul.

1. Menyanyikan dan memainkan rentak masri.

1.1

IRAMA

 
 

1.1.4

Corak Irama

 
 

Rentak

 

2. Mendengar dan memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi/bahan improvisasi

 

-

Masri

1.1.4 (c) Aras 2 Mengajuk dan memainkan ostinato

 

Ostinato Irama

irama daripada lagu yang didengari dengan betul.

 

Lagu : Lenggang Mak Limah

3.

EKSPRESI KREATIF

3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan 1 gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri.

3.1

Penerokaan Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi bahan improvisasi

15
15
 
 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

29

1. PERSEPSI ESTETIK

1.3.1

(a) Aras 2

1. Menanda dan menyanyi mengikut tanda dinamik dalam skor / lirik lagu.

1.3.1 Dinamik

Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai.

Aras dinamik

- Lembut

 

- Kuat

 

2. Menganalisis dengan member fokus kepada

Perubahan dinamik

- Beransur lembut

- Bilangan bar

- Beransur kuat

- Frasa

- Jenis not

1.4.2 Tanda Isyarat dan istilah

1.4.2

(a) Aras 3

- Dinamik

- Frasa

Menganalisis skor dengan betul secara

- Tempo

- Harkat

berpandu

- Tanda isyarat meter

- mf

- ff

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

 

30

1. PERSEPSI ESTETIK

1.4.2

(a) Aras 3

1. Menganalisis dengan member focus kepada

- Bilangan bar

1.4 SISTEM NOTASI 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah

Menganalisis skor dengan betul secara berpandu

- Frasa

- Frasa

- Harkat

1.4.2

(b) Aras 1

- Jenis not

- Mf / ff

Memberi maksud tanda isyarat dan

- Dinamik

- Garis bar

istilah dengan betul.

- Tempo

- Garis ulangan

- Tanda isyarat meter

16
16
 
 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.3

(b) Aras 1

4

2. Meniup melodi lagu.

2.2

PENGALAMAN MUZIK

Memainkan lagu dalam meter

4

 

2.2.3

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental

 

dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

31

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.2

(a) Aras 3

1. Mengabungjalinkan aktiviti nyanyian, permainan alat perkusi dan rekoder.

2.2

PENGALAMAN MUZIK

Memainkan lagu perkusi dengan betul

 

2.2.2

Memainkan alat perkusi

mengikut skor.

 
 

Kemahiran bermain

   
 

dan membaca notasi

- Corak irama

- Meter

- Dinamik

 

2.2.3

Memainkan rekoder bagi

2.2.3

(b) Aras 1

4

 

mengiringi nyanyian atau muzik instrumental

Memainkan lagu dalam meter

4

Melodi yang mengandungi pic BAGC’D’E’FEDC

dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.2.5

(a) Aras 3

1.2

Melodi

 

Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan instrumental

 

1.2.5

Tekstur

 

Deskripsi tekstur

dengan deskripsi yang betul

 
 

-

Tebal / Nipis

 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

17
17

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 
 

ITEM

 

32 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.4.1

(a) Aras 2

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik :

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 5 teknik nyanyian

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

dengan baik semasa menyanyi.

- Postur

 

Aplikasi Teknik

- Pernafasan

 

-

Pernafasan

- Sebutan

-

Penghasilan ton

- Penghasilan ton

-

Ekspresi

-

Sebutan

3.3 (a) Aras 1 Membina 2 ostinato yang sesuai untuk iringan lagu.

3.

EKSPRESI KREATIF

3.3

REKACIPTA Pengalaman Kreatif

 

- Merekacipta

 

- Ostinato Irama

33 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1. Menyanyi lagu meter

6

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

8

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

 
 

Aplikasi teknik :

 
 

Postur, sebutan, pernafasan.

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.2.6

(a) Aras 1

2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB.

1.2

MELODI

 

Mengecam jenis struktur lagu yang dinyanyikan.

 

1.2.6

Bentuk

 
 

Struktur

 
 

-

AB

18
18
 
 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 
 

ITEM

 

34

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2

(a) Aras 2

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

 

2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi

2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

 

Aplikasi teknik

 
 

- Memegang

 

- Memainkan

3. Memainkan alat perkusi

35

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.4

(a) Aras 1

1. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.4 Kriteria Persembahan

Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik

 

Kesepaduan

semasa persembahan dengan

2. Memainkan alat perkusi

 

- Keseimbangan

bimbingan guru.

- Koordinasi

36

 

4.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.2 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik masyarakat Malaysia yang diperdengar dengan betul.

1. Menghuraikan fungsi konsep muzik dalam pelbagai muzik masyarakat Malaysia.

4.2

MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA

 

Meneliti muzik masyarakat Malaysia

- Fungsi

 

2. Fungsi lagu seperti perayaan, upacara, tarian.

- Konsep muzik

- Elemen estetik

 
 

3. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia:

Jenis lagu, pakaian, alat muzik.

19
19
 
 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 
 

ITEM

 

37

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik :

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 5 teknik nyanyian

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

dengan baik semasa menyanyi.

- Postur

 

Aplikasi teknik

- Sebutan

 

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

2.

Latihan mendengar skel major dan minor

- Ekspresi

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.2

(a) Aras 1

Lagu :

 

1.2

MELODI

 

Mengenalpasti jenis skel yang

Petaling Jaya

1.2.2

Skel

diperdengar dengan betul.

 
 

Skel diatonik

 

- Major

- Minor harmonik

38

1. PERSEPSI ESTETIK

1.1.3

(a) Aras 1

1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

1.1

IRAMA

 

Mengecam nilai not dan tanda rehat

1.1.3

Nilai not dan nilai tanda rehat

yang dimainkan dengan betul.

 

2. Menyanyi dan memainkan lagu

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.2

(a) Aras 3

 

dalam meter

secara berkumpulan.

2.2

PENGALAMAN MUZIK

Memainkan lagu perkusi dengan betul

 

2.2.2

Memainkan alat perkusi

mengikut skor.

Lagu :

 
 

Kemahiran bermain dan membaca notasi - - Corak irama, meter.

Petaling Jaya

20
20
 
 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

   

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

39

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

 

40

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

 

2.1.3

(a) Aras 2

1. Latihan teknik bermain rekoder.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan teknik bermain rekoder

2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder

yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

 

Aplikasi teknik

 

- Penjarian

 

- Pernafasan

- Embouchure

- Penglidahan

41

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

 

2.1.3

(a) Aras 2

1. Latihan teknik bermain rekoder.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan teknik bermain rekoder

2.1.3

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental

yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

 

Irama

 
 

-

Meter

4

 

4

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

21
21

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

42

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik :

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 4 teknik nyanyian

2.1.1 Teknik dalam nyanyian

dengan baik semasa menyanyi.

- Postur

 

Aplikasi teknik

- Sebutan

 

- Postur

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

 

- Sebutan

- Pernafasan

- Penghasilan ton

2.2.1

(a) Aras 3

2. Menyanyi lagu secara solo/ berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo, pic, dinamik dan mud.

 

Menyanyi lagu dengan interpretasi

 

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

yang sesuai.

2.2

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi

 

Kemahiran menyanyi

 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

22
22