Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.

1 Detik Detik Berkala Meter 4 4 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan 2 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik Berkala Meter - 3 4 HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan. 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 4 4

1.1.1 (a) Aras 1 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang 4 frasa dalam meter 4 4 1.1.1 (b) Aras 1 Menyatakan meter lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

4. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka Lagu Sekolah

1.1.1 (a) Aras 1 Memainkan detik secara konsisten sepanjang 8 frasa lagu dalam 3 meter . 4 1.1.1 (b) Aras 1 Membandingbeza meter dengan jelas. 3 dan 4 4 4

1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan. 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 3 4
1

4 4

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat 3 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi - Not C# HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 4. Bermain mengikut skot perkusi.

1.4.1 (a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik. 2.1.3 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknikteknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian 2. Latihan penjarian tanpa tiupan.

2.2.3 Aras 2 Memainkan not baru (C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not C#

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton.

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif - Improvisasi melodi. 5 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton. 1.1 PERSEPSI EKSTETIK 1.1.2 Tempo Pelbagai tempo - Lambat, Cepat Perubahan tempo - Beransur cepat, lambat 6 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi Teknik - Postur, penjarian 2.1.2 (a) Aras 1 Memperaktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional. 1. Membuat latihan-latihan penjarian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Mengimprovisasi melodi Lagu : Ole Ole Bandung

3.2 Aras 1 Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar denga baik.

2.1.1 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.

1.1.2 (a) Aras 1 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo pada lagu yang didengar dengan betul.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi - Not F HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Latihan penjarian tanpa tiupan. 3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F.

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not baru (F) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA Meter 4 4 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Deskripsi mud dalam muzik - Riang - Sedih - Bersemangat

1.1.1 (b) Aras 3 Memasukkan garis dengan betul pada skor lagu yang diberi berdasarkan meter yang ditetapkan. 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan dengan betul mud lagu yang diperdengar.

1. Mendengar dan menyanyikan lagu bermeter 4 4 2. Latihan bertulis mengisi garis bar. 3. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik - Memegang - Memainkan - Mengedalikan

2.1.2 (a) Aras 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

1. Latihan mengedali dan memainkan dram dan alat perkusi. 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan - Keseimbangan - koordinasi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 4. Memainkan alat perkusi

2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan Rekoder - Kemahiran bermain dan membaca notasi - Not E

2.1.3 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknikteknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian 2. Latihan penjarian tanpa tiupan

2.2.3 (a) Aras 2 Memainkan not baru (E) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu.

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not E

10

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

1. Menyanyi lagu meter

4 secara 4

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai.
5

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Lapisan Suara Lapisan Suara - Melodi kaunter HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Menyanyikan melodi kaunter dan lagu secara berkumpulan.

1.2.4(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

11

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi. Not BAGCDFE

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Menyanyikan kaunter melodi dan lagu secara berkumpulan

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFE dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

3. Meniup lagu Happy Wanderer.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.4 Rentak - Joget 1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras Pic - Tinggi - Rendah - Tengah HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak joget.

12

1.1.4(a) Aras 1 Mengecam lagu berentak joget daripada sekumpulan lagu yang diperdengarkan. 1.2.1(a) Aras 1 Mengenalpasti aras pic yang diperdengar dengan betul.

2. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi, terendah dalam lagu yang dinyanyikan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I 13 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Melodi Pergerakan Pic - Melompat - Mendatar - Bertangga 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran - menyanyi 1.2.1(b) Aras 2 Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan not-not yang diperdengarkan. 1. Mengecam pic naik turun dalam lagu yang diperdengarkan. 2. Menyanyi lagu meter 4 secara 4

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai. 2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan menulis notasi muzik 2. Memainkan rekoder berdasarkan skor 3. Meniup lagu

14

1.4.1(a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik. 1.4.1(b) Aras 1 Mengecam / menamakan semua pic pada baluk dengan betul.

2. PENGAMALAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Memainkan rekorder

Kemahiran bermain dan membaca notasi


15 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 Nyanyian Memberi respon - Tempo - Mud - Bentuk 16 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton - Ekspresi 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.2 Skel Skel diatonik - Major - Minor harmonik HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Memberi respon secara lisan Lagu : Abang Beca

4.1 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam lagu yang diperdengarkan atau dinyanyikan.

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton

1.2.2(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul.

2. Latihan mendengar skel major dan minor.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Nilai not dan nilai tanda rehat 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi - Corak irama - Meter - Dinamik HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

17

1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.

2.2.2 (a) Aras 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

2. Menyanyi dan memainkan lagu dalam meter 3 secara 4 berkumpulan.

18

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi Teknik - Penjarian - Pernafasan - Embouchure - Penglidahan

2.1.3 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

1. Latihan teknik bermain rekoder.

10

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. 19 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 Muzik Instrumental Memberi respon - Warna ton - Tekstur - Tempo - Mud - Bentuk HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

2.2.3 (b) Aras 3 3 Memainkan lagu dalam meter 4 dengan skor dengan lancar dan betul. 2.2.1(a) Aras 2 Mengawal kesepaduan, keseimbangan, kordinasi suara dan muzik dengan baik semasa persembahan. 4.2 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik yang diperdengarkan dengan betul.

1. Menyanyi lagu 4 secara 4 berkumpulan.

2. Berbincang tentang - Warna ton - Tekstur - Tempo - Mud - Bentuk

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


11

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 1.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - Pernafasan - Penghasilan ton - Ekspresi 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi 22 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Menyanyi Solfa - Solfa : do re mi fa so la ti do 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan Suara - Melodi Kaunter HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Latihan penjarian tanpa tiupan 3. Meniup lagu

21

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

2.2.3(a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi keratan melodi secara solfa dengan betul secara berpandu.

1. Menyanyi lagu dengan solfa

1.2.4 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

2. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan.

12

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan Suara - Melodi kaunter 2.3 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan.

23

1.2.4 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

24

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.4 Corak Irama Rentak - Masri

1.1.3 (a) Aras 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul.

1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak masri. 2. Bermain alat perkusi dalam rentak masri

25

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Menyanyi lagu meter

6 8

13

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.6 Bentuk Struktur - AB 2.3.1 Skel Skel diatonik - Major - Minor harmonik 26 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi Teknik - Memegang - Memainkan - Mengendalikan 2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan - Keseimbangan - Koordinasi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB.

1.2.6 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu yang dinyanyikan.

1.2.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul.

3. Latihan mendengar skel major dan minor. Lagu : Aneka Selera

2.1.2 (a) Aras 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi. 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 3. Memainkan alat perkusi Lagu : Aneka Selera

2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.
14

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.4 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi Teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian 2. Latihan penjarian tanpa tiupan. 2.2.4 (a) Aras 1 Memainkan not baru (F, C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 1.1.4(b) Aras 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul. 1.1.4 (c) Aras 2 Mengajuk dan memainkan ostinato irama daripada lagu yang didengari dengan betul. 3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan 1 gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri. 3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F, C# Lagu : KLN Aneka Selera 1. Menyanyikan dan memainkan rentak masri. 2. Mendengar dan memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi/bahan improvisasi Lagu : Lenggang Mak Limah 3. EKSPRESI KREATIF 3.1 Penerokaan Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi bahan improvisasi

27

2.1.3 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

28

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.4 Corak Irama Rentak - Masri Ostinato Irama

15

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik Aras dinamik - Lembut - Kuat Perubahan dinamik - Beransur lembut - Beransur kuat 1.4.2 Tanda Isyarat dan istilah - Frasa - Harkat - mf - ff 1.4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor dengan betul secara berpandu HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Menanda dan menyanyi mengikut tanda dinamik dalam skor / lirik lagu. 2. Menganalisis dengan member fokus kepada Bilangan bar Frasa Jenis not Dinamik Tempo Tanda isyarat meter

29

1.3.1 (a) Aras 2 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 30 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah - Frasa - Harkat - Mf / ff - Garis bar - Garis ulangan 1.4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor dengan betul secara berpandu 1.4.2 (b) Aras 1 Memberi maksud tanda isyarat dan istilah dengan betul. 1. Menganalisis dengan member focus kepada - Bilangan bar - Frasa - Jenis not - Dinamik - Tempo - Tanda isyarat meter

16

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Meniup melodi lagu.

2.2.3 (b) Aras 1 4 Memainkan lagu dalam meter 4 dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

31

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi - Corak irama - Meter - Dinamik 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental Melodi yang mengandungi pic BAGCDEFEDC 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 Melodi 1.2.5 Tekstur Deskripsi tekstur - Tebal / Nipis

2.2.2 (a) Aras 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

1. Mengabungjalinkan aktiviti nyanyian, permainan alat perkusi dan rekoder.

2.2.3 (b) Aras 1 4 Memainkan lagu dalam meter 4 dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

1.2.5 (a) Aras 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan deskripsi yang betul
| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

17

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik - Pernafasan - Penghasilan ton - Ekspresi - Sebutan 3. EKSPRESI KREATIF 3.3 REKACIPTA Pengalaman Kreatif - Merekacipta - Ostinato Irama 33 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan. 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.6 Bentuk Struktur - AB HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik : - Postur - Pernafasan - Sebutan - Penghasilan ton

32

2.4.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

3.3 (a) Aras 1 Membina 2 ostinato yang sesuai untuk iringan lagu.

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Menyanyi lagu meter 6 8

1.2.6 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu yang dinyanyikan.

2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB.

18

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik - Memegang - Memainkan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi. 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 3. Memainkan alat perkusi

34

2.1.2 (a) Aras 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

35

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan - Keseimbangan - Koordinasi

2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

1. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 2. Memainkan alat perkusi

36

4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti muzik masyarakat Malaysia - Fungsi - Konsep muzik - Elemen estetik

4.2 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik masyarakat Malaysia yang diperdengar dengan betul.

1. Menghuraikan fungsi konsep muzik dalam pelbagai muzik masyarakat Malaysia. 2. Fungsi lagu seperti perayaan, upacara, tarian. 3. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia: Jenis lagu, pakaian, alat muzik.

19

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton - Ekspresi 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.2 Skel Skel diatonik - Major - Minor harmonik 38 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Nilai not dan nilai tanda rehat 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi - Corak irama, meter. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik : - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Latihan mendengar skel major dan minor 1.2.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul. Lagu : Petaling Jaya

37

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1.1.3 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 2.2.2 (a) Aras 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan. 2. Menyanyi dan memainkan lagu dalam meter secara berkumpulan. Lagu : Petaling Jaya
20

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

39 40 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Penjarian - Pernafasan - Embouchure - Penglidahan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 2.1.3 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru. 1. Latihan teknik bermain rekoder. 2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

41

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental Irama - Meter 4 4

2.1.3 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

1. Latihan teknik bermain rekoder. 2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

21

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan ton HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik : - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Menyanyi lagu secara solo/ berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo, pic, dinamik dan mud.

42

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

2.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang sesuai.

22

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

Anda mungkin juga menyukai