Anda di halaman 1dari 1

Uleman

Tasyakkur Walimatussafar
Saptu, 8 September 2012

Kahatur, Yth. Bapak/Ibu/Saderek H. Ara Kuswara


Hapunten bilih aya kalepatan dina nyerat nami atanapi gelar

Puji sinareng syukur kasanggakeun ka dzat Allah Subhanahuwataala, shalawat sinareng salam mugia tetep dilimpahcurahkeun ka jungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad SAW Nitih wanci nu mustari, nincak mangsa nu waluya, bingah nu taya hinggana kalawan miharep ridho Allah SWT, alhamdulillah simkuring kalih pun bojo kasinugrahaan nimat nu teu kinten ageungna, kenging pangulem manten-Na dina musim haji taun ayeuna, Insya Allah bade nyumponan Rukun Islam nu ka lima (Ibadah Haji) Kumargi kitu, sateuacan simkuring kalih pun bojo miang ka Baitullah panuhun ka kadang wargi sadaya kersa digingsir linggih dihaturanan calik rurumpaheun sumping ka rorompok dina raraga Tasyakur binimah walimatussafar, nu Insya Allah waktosna bade dilaksanakeun dina : Dinten Saptu, 8 September 2012 (21 Syawwal 1433 H) Tabuh 09.00 WIB dugi ka rengse Tempat Jalan Cipanas No 118, Kp. Korobokan RT/RW 02/05 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Garut Teuaya sanes nu dipiharep kalayan kairing kabingah manah tan wates wangenna saupami Bapak/Ibu/Saderek kersa rurumpaheun sumping dina waktosna Timpah sewu nuhun tianggalna kana pangwuwuh dua ti sadayana

Sudir Syahlendra Empat Patimah

Salam Baktos,

Keluarga Sudir Syahlendra bin Kholil Empat Patimah binti Urdi