Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KOTA , MELAKA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ( TAHUN 2013 ) PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN EMPAT

Mingg u 1/1

Bidang / Tajuk Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti P & P

Konsep / Istilah

Alat Bantu Penerap Mengajar Pengajaran an Nilai Rancangan

Tahunan Ting.4

Pendedahan Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4

2/1/13 4/1/13 Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 1-35 surah alanam dengan betul dan bertajwid 2. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan Bertajwid Aras 2 1. Memberikan contoh hukum nun mati dan tanwin. 1. Sumbang saran tentang adab membaca al-Quran 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Penekanan hukum tajwid nun mati dan tanwin. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-contoh ayat yang ada hokum nun mati dan tanwin.

2/1 07/1/13 11/1/13

TILAWAH ALQURAN (AYAT BACAANAYAT 1-35 SURAH ALANAM)

Tilawah Tajwid : Hukum-hukum bacaan tertentu dalam al-Quran Nun mati dan tanwin

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan al-Quran

Adab ketika membaca al-Quran

AQIDAH : PERKARA PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian iman dengan betul 2. Menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan iman. Aras 2 1. Menyatakan contoh perbuatan segelintir masyarakat kini yang boleh membatalkan iman Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian syukur dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan cara mensyukuri nikmat Allah Taala. 2. Menerangkan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Aras 3 3. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan kemungkaran

Iman 1. Imbas kembali pengertian iman dari pengetahuan sedia ada. 2 Sumbang saran perkaraperkara yang membatalkan iman. 3.Perbincangan secara berkumpulan contoh perbuatan segelintir masyarakat di Malaysia yang boleh membatalkan iman. 1. Imbas kembali cara bersyukur dari pengetahuan sedia ada. 2. Penerangan tentang pengertian bersyukur dengan betul. 3. Sumbang saran bentuk kurniaan yang telah Allah Taala berikan. 4. Perbincangan secara 2 berkumpulan contoh balasan atau azab yang telah Allah Taala berikan kepada umat-umat terdahulu. Dosa Syirik, Kufur, Riddah, Khurafat, Sihir dan Nifaq. Taubat - buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT Memeliha ra aqidah Dakwah

3/1 14/1/13 18/1/13

TILAWAH ALQURAN MANUSIA PERLU BERSYUKUR ( AYAT KEFAHAMAN : 135 SURAH ALANAM )

Nikmat : Segala bentuk kesenangan dan kemewahan Musibah : Segala bentuk kesusahan dan penderitaan.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting.4 Disediakan oleh : Pn. Hjh. Puspa binti Adam Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam SSN SMK Seri Kota , Melaka Tahun 2013