Anda di halaman 1dari 3

BAB 3

: DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT

A) FUNGSI DOKUMEN-DOKUMEN PERNIAGAAN a) Sebagai sumber rekod dalam buku-buku perakaunan b) Sebagai bukti berlakunya sesuatu urus niaga c) Sebagai rujukan pada masa hadapan d) Untuk menyediakan maklumat tentang sesuatu urus niaga yang berlaku e) Untuk mengingatkan peniaga tentang hutang dalam urus niaga B) JENIS DOKUMEN PERNIAGAAN I) SEBELUM PROSES URUS NIAGA Surat Tanya Surat Jawapan Sebut Harga Katalog 2) SEMASA PROSES URUS NIAGA Pesanan Belian Nota Serahan Invois Nota Debit Nota Kredit Keratan Cek Slip Daftar Tunai Cek Slip Bank Slip Pindahan Wang 3) SELEPAS PROSES URUS NIAGA Penyata Akaun Resit Dokumen Perniagaan perlu difailkan secara kemas dan sistematik sebagai: i) Dokumen Rujukan - Pesanan Belian - Surat Tanya - Sebut Harga - Nota Serahan Dokumen Sumber Maklumat Bil Tunai - Makluman kredit Cek - Memo Keratan Cek - Invois Resit - Nota Debit Penyata Gaji - Nota Kredit Slip Daftar Tunai - Bil Bayaran Slip Bank - Slip Pindahan Wang Makluman Debit - Folio Pelanggan

ii)

C) CONTOH DOKUMEN 1) Pesanan Belian- Dihantar oleh pembeli kpd penjual utk memesan barang secara rasmi - Dua Salinan - Asal (hantar kepada penjual) - Salinan (pembeli simpan ) - TIDAK perlu catat dalam buku perakaunan hanya difailkan
BIL TUNAI PERNIAGAAN MALIK No.5 Jalan Malik 32300 Gopeng Perak 017-6785550 Kedai Perabot Naimah 70, Jalan Besar, 31700 Malim Nawar, Perak Kuantiti Butir BTOO8

2)

Bil Tunai - Melibatkan urus niaga Tunai - Dikeluarkan oleh penjual - Dua Salinan: - Asal (beri kepada pembeli) - Salinan (disimpan oleh penjual) -Asal - Bukti belian secara tunai oleh pembeli -Salinan Bukti jualan secara tunai bagi penjual -REKOD dalam : - Jurnal Pembayaran Tunai - Jurnal Penerimaan Tunai ATAU - Buku Tunai

5 20 30

Meja Komputer Kerusi Kayu Meja kecil

Tarikh: 2Mac 2011 Harga Jumlah Seunit (RM) (RM) 100 500 50 1000 50 1500 Jumlah 3000

(Ringgit: Tiga Ribu Sahaja) Tunai / No.Cek

Malik
Pengurus

3)

Cek - Kaedah pembayaran mengguna cek lebih selamat - Merupakan sumber maklumat yang diguna oleh penjual - REKOD dalam Jurnal Penerimaan Tunai ATAU Buku Tunai (Kt)
Megabank 47-14274 Tarikh: 2 Mac2011 ATAU PEMBAWA/OR BEARER RM 3000.00

BAYAR/PAY : Perniagaan Malik RINGGIT MALAYSIA : Tiga Ribu Shaja 414271479699 XX 902989 XX XXXXXXX

Malik

Contoh Cek

4)

Keratan Cek - Cek tiada salinan pendua - keratan cek akan menjadi rujukan (merekodkan pengeluaran cek tersebut) - Merupakan sumber maklumat bagi pembeli - REKOD dalam: - Jurnal Pembayaran Tunai ATAU Buku Tunai

MEGABANK BERHAD Tarikh: 2Mac 2011 Penerima: Perniagaan Malik Kerana: Belian Barang niaga Ringgit Baki Akhir 5000 Dimasukkan Jumlah 5000 Cek ini 3000 Baki 2000 No.Cek MB 902989 Sen 00 00 00 00

5)

Resit - Sebagai bukti akaun penerimaan bayaran secara tunai / cek - boleh dijadikan bukti di mahkamah - DUA salinan - Asal (Pembeli) REKOD Jurnal Pembayaran Tunai / Buku Tunai (Kt) - Salinan (Penjual) REKOD Jurnal Penerimaan Tunai / Buku Tunai (Dt) RESIT RASMI PERNIAGAAN MALIK
No.5 Jalan Malik 32300 Gopeng Perak 017-6785550 Diterima daripada Ringgit Malaysia Untuk bayaran : Kedai Perabot Naimah : Tiga Ribu Sahaja : Belian barang niaga

No.R001/10

Tarikh:2 Mac 2011

RM3000 Tunai / Cek No. MB 902989

Malik
Pengurus

6)

Baucar Bayaran - Dokumen yang digunakan untuk mencatat semua jenis pembayaran yang melibatkan tunai / cek - Cth: bayar sewa premis, tambang, petrol, belanja pembaikan - Baucar bayaran perlu dikepilkan dengan bil-bil sebagai dokumen sokongan
No. BAUCER: 32/02 Kedai Perabot Naimah 70, Jalan Besar, 31700 Malim Nawar, Perak BAUCAR PEMBAYARAN Kepada Encik Jamil Johan Bil Keterangan 1 Membayar sewa kedai bulan Februari 2011 Jumlah (Ringgit: Lapan Ratus sahaja) (Tunai / cek : _____________________) Tarikh: 12 Mac 2011 Tandatangan Penerima Jamil Diluluskan oleh; Naimah Pengurus

Jumlah (RM) 500 500

7)