Anda di halaman 1dari 5

SWOT (S)KEKUATAN: S1 Sekolah mempunyai kemudahan fizikalbagipermainanbolasepak. S2 Kebanyakanpelajarmeminatipermainan bolasepak.

(W)KELEMAHAN: W1 Pelajar tidak menghadiri perjumpaan Kelab Bolasepak W2 Pelajar tidak meminati pembelajaran tentang peialanan latihan (kecergasan ) dan pegurusan pasukan W3 Kurangnya guru yang berkemampuan untuk melatih pelajar.

(O)PELUANG: O1 Sokongan pihak sekolah dengan aktiviti kelab bolasepak O2 Sekolah mempunyai kemudahan dan peralatan yang mencukupi

(T)CABARAN: T1 Kekurangan jurulatih yang berpengalaman T2 Melatih kesemua kemahiran dalam permainan

Analisis TOWS Matriks

(S)KEKUATAN: Dalaman S1 Sekolah mempunyai kemudahan fizikalbagipermainanbolasepak. S2 Kebanyakanpelajarmeminatipermainan bolasepak.

(W)KELEMAHAN: W1 Pelajar tidak menghadiri perjumpaan Kelab Bolasepak W2 Pelajar tidak meminati pembelajaran tentang peialanan latihan (kecergasan ) dan pegurusan pasukan W3 Kurangnya guru yang berkemampuan untuk melatih pelajar. Strategi (W1+W2+O2) 3. Menyusun jadual latihan yang sistemaik 4. Meningkatkan penglibatan mrid melalui motivasi yang berterusan. Strategi (W3+T1+T2) 7. Tayangan video perlawanan bola sepak.

Luaran (O)PELUANG: O1 Sokongan pihak sekolah dengan aktiviti kelab bolasepak O2 Sekolah mempunyai kemudahan dan peralatan yang mencukupi (T)CABARAN: T1 Kekurangan jurulatih yang berpengalaman T2 Melatih kesemua kemahiran dalam permainan Strategi (S1+S2+O1+O2) 1. Mengadakan latihan sistematik 2. Mengadakan Bengkel Peraturan dan Kepengadilan Strategi (S1+T1) 5. Memberi pendedahan/kursus kepada guru. 6. Menjalin kerjasama dengan jurulatih luar.

PERANCANGAN STRATEGIK
UNIT ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK (2) : : : KELAB BOLA SEPAK Anggota kelab/ pemain tidak mahir dalam permainan bola sepak Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran dan Sahsiah

BIL

OBJEKTIF

SASARAN KPI TOV 2012 2013 2014 2015

INISIATIF / STRATEGIK

1.

Meningkatkan tahap pengetahuan pemain/ anggota kelab dalam kemahiran asas bola sepak

murid/ pemain dapat menggunakan pelbagai kemahiran dalam sesi latihan dan perlawanan.

1. Klinik bola sepak

PELAN TINDAKAN(3.1)
OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1 : : Meningkatkan tahap pengetahuan pemain/ anggota kelab dalam kemahiran asas bola sepak Memastikan setiap anggota kelab/pemain mahir dalam kemahiran asas bola sepak

BI L

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUN G-JAWAB Penasihat kelab

KOS / SUMBER

TEMPOH MASA TARIKH JANGKA Mac TARIKH LAKSAN A KPI OUTPUT CATATAN

1.

Klinik teori dan praktikal bola sepak

PCG Sekolah

Peratus penyertaan murid

Pemain mahir dalam kemahiran asas bola sepak

PELAN OPERASI
PROGRAM OBJEKTIF NKRA : : : Klinik teori dan praktikal bola sepak Memantapkan teori dan praktikal bola sepak pemain SBT

BIL

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN 12 Februari 22 Februari Mac-ogos September Oktober

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Kertas Kerja / Carta Gantt

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penyediaan Kertas Kerja Pelaksanaan Bengkel Penandaan Mesyuarat kerja Perlaksanaan program Penyediaan laporan program Penilaian Penambahbaikan

RM50 RM 250

Minit Mesyuarat Laporan program Borang Penilaian Borang Cadangan Penambaikan