Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM PeT 1 2008

NAMA SEKOLAH : ……………………………………………………………………………… KOD SEKOLAH : ………………….

NAMA MURID : …………………………………………………………………………………. TAHUN : ……………………………

SENARAI KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS

TARIKH
BIL. KEMAHIRAN TARIKH MULA MENCAPAI CATATAN
KEMAHIRAN
1 Huruf kecil
2 Huruf besar
3 Huruf vokal
4 Suku kata KV
5 Perkataan KV + KV
6 Perkataan KV + KV K
7 Perkataan VKV
8 Perkataan KV + KV + KV
9 Perkataan KVK
10 Perkataan KV K + KV
11 Perkataan KV K + KV K
12 Suku kata KVK
13 Perkataan V + KVK
14 Perkataan V K + KVK
15 Perkataan V K + KVKK
16 Perkataan KV + KVK
17 Perkataan KVK + KV
18 Perkataan KVK + KVK
19 Perkataan KV + KV + KVK
20 Perkataan KV + KV K + KVKK
21 Perkataan KVK + KV + KVK
PROGRAM PeT 1 2008

22 Perkataan KVKK
23 Perkataan KV KK + KV
24 Suku Kata KVKK
25 Perkataan KV + KVKK
26 Perkataan V + KVKK
27 Perkataan KVK + KVKK
28 Perkataan KVKK + KV
29 Perkataan KVKK + KVK
30 Perkataan KVKK + KVKK
31 Perkataan KV + KV + KVKK
32 Perkataan KV + KVK + KVKK
33 Perkataan KVK + KV + KVKK
34 Perkataan KVKK + KV + KVK
35 Perkataan KV + KVKK + KVK
36 Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal Berganding
37 Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan Bergabung
38 Membaca Membina Ayat Mudah
39 Bacaan dan Pemahaman

TANDATANGAN GURU PEMULIHAN : DISAHKAN OLEH :

………………………………………………… …………………………………………………
Nama : ………………………………………………. Nama : ……………………………………………….
Cop Rasmi :
Tarikh : …………………………………………………

Tarikh : …………………………………………………

Anda mungkin juga menyukai